Sam Ghandchiسام قندچي بازداشت آقای محمد نوری زاد و مصاحبه ی مهندس طبرزدی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2769-tabarzadi-nourizad.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/30xOFLq    http://bit.ly/2SflPwi

 

human-rights 
 

روز گذشته آقای مهندس حشمت اله طبرزدی در برنامه ی تلویزیونی «رمز پیروزی» آقای حسن اعتمادی، مصاحبه ای داشتند. در ارتباط با موضوع بیانیه 14 نفر پیش از این بحث شد و حرف تازه ای نیست. شخصاً در حسن نیت مهندس حشمت طبرزدی و آقای محمد نوری زاد هیچگاه تردیدی نداشته ام. اما ایجاد انتظارات کاذب برای مردم و اپوزیسیون می تواند باعث دلسردی از مبارزات مسالمت آمیز شود و اپوزیسیون به مشی چریکی برسد همانطور که در سالهای 1350 شاهد آن بودیم. حتی انتظارات کاذب از دموکراسی واقعی چنین نتایجی را به بار می آورد تا چه رسد به آنچه اصلاح طلبان در رژیم کنونی ایران دموکراسی اسلامی می خوانند. اجازه دهید نمونه ای را در همین یکی دو سال اخیر ذکر کنم. آقای محمد نوری زاد از روی حسن نیت برای دفاع از زنده یادان رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی به سنندج رفت و بعد هم در تهران و حتی جلوی در زندان گوهردشت کرج، برای آنها فعالیت کرد، اما انتظارات مردم و اپوزیسیون به نوعی شکل گرفت که از امکان واقعی اعدام آن نازنینان رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی توسط کوکلاکس کلان های اسلامی جنایتکار، غافل شدند. البته باید امثال امام جمعه ی مریوان را محکوم کرد که می خواهند در ایران جنگ داخلی راه اندازند و نه آقای محمد نوری زاد که خواسته است صادقانه کمکی کند. حالا ممکن است بگوییم که فعالیتهای در حمایت از حقوق زندانیان سیاسی که در خانه ی خانم گوهر عشقی مادر زنده یاد ستار بهشتی صورت گرفت، به زندان طولانی مدت خانم نرگس محمدی انجامید، اما کسی چنین انتقادهایی را از آقای محمد نوری زاد در آن رابطه، مطرح نکرده است؛ دلیلش اینکه خود خانم نرگس محمدی درست است که بیشتر به اصلاح طلبی تمایل دارد و مثل آقای محمد نوری زاد سکولار دموکرات نیست، اما هردو در عرصه مبارزاتی به یک شکل می اندیشند، در حالیکه وقتی نیروهای دیگر اپوزیسیون مورد نظر هستند، بحث کاملاً متفاوت است و همانطور که ذکر شد، انتظارات کاذب باعث دلسردی از مبارزات مسالمت آمیز می شود و آن نیروها می توانند حتی بسوی مشی چریکی کشیده شوند. اجازه دهید رک و پوست کنده مثالی روشن را در این رابطه مطرح کنم، یکی از حقایقی که با آن روبرو هستیم این است که زندانی سیاسی آقای آرش صادقی که از همان اول هم به دروغ با اتهام تروریسم بازداشت شد و از همان روز اول نیز در یادداشتی این واقعیت را درباره دستگیری آرش صادقی نوشتم که همیشه فعال مبارزات مسالمت آمیز بوده و سیاسی کاری را ترویج کرده است؛ نظیر زنده یاد فرزاد کمانگر که چند سال پیش بیگناه اعدام شد که همیشه «سیاسی کار» بود و هیچگاه عضو پژاک نبود هرچند برادرش عضو پژاک بود و در رسانه ها اعلام شده بود اما پژاک به دروغ فرزاد را بعد از اعدام عضو خود اعلام کرد و در آن مورد نیز در گذشته مفصل بحث شد؛ امروز نیز همچنان آرش صادقی بی گناه در زندان دارد از بیماری سرطان تلف می شود و دادگاه ها و مأموران امنیتی فقط به این خاطر که نمی خواهند به اشتباه خود در متهم کردن او اذعان کنند، همچنان دارند به این جنایت ادامه می دهند. این واقعیتِ وضعیت مبارزات مسالمت آمیز در ایرانِ تحت حاکمیت کوکلاکس کلان های اسلامی در حال حاضر است. تصویر کاذب از واقعیت ندهیم. بازهم تکرار می کنم که این قلم هیچ تردیدی در صداقت و حسن نیت دوستان عزیز آقایان مهندس حشمت اله طبرزدی و محمد نوری زاد ندارم و از بیانیه 14 نفر نیز حمایت می کنم و بازداشت آقای محمد نوری زاد را محکوم می کنم، اما واقعاً در این برهه ی تاریخی از تطور مبارزات مردم ایران لازم است که از هرگونه ایجاد انتظارات کاذب پرهیز کنیم و با مردم حقایق را درباره موقعیت واقعی آلترناتیو سکولار دموکرات همانگونه که هست در میان گذاریم. حتی یک حزب سکولار دموکرات در ایران فعالیت آزاد ندارد در حالیکه بسیاری احزاب اصلاح طلب نظیر حزب اتحاد ملت ایران اسلامی (نامی مشمئز کننده)، سالهاست که آزاد هستند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و دوم تیر ماه 1398
July 13, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH