Sam Ghandchiسام قندچي در حاشیه ی بیانیه 14 نفر و یادداشت آقای منوچهر یزدیان
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2743-bayanieh14nafar-yadian.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2WLyNTs      http://bit.ly/319IyNq

 

manouchehr-yadian

 

به تازگی بیانیه ای توسط 14 نفر از فعالان سیاسی داخل کشور منتشر و خواستار استعفای آیت الله خامنه ای بود و در الحاقی دوم خود نیز خواستار پایان دادن به کل رژیم اسلامی حاکم بر ایران شد. بحثهایی هم در مورد حمایت فردی یا حزبی از بیانیه در اپوزیسیون مطرح شد که اساساً احزاب کنونی ایران احزاب لنینی نیستند، یعنی مثل حزب دموکرات یا جمهوریخواه آمریکا هستند و این مسائل اصل مشکل نیست، و تازه دوستانی نظیر آقای مهدی اصلانی اصل بحث را همان روز انتشار بیانیه 14 نفر توضیح دادند. واقعیت این است که اگر برداشت دوستانی از این بیانیه و حتی انتخاب عدد 14 تشبیهی به دوران شورای انقلاب در سال 1357 است، اشتباه می کنند. اگر چنان بود، اعلام این نامها روز بعد مساوی بود با سربه نیست شدن این افراد و در حقیقت همه ی این حرفها را خیلی ها همه ی این سالها گفته اند و حرف غلطی هم نیست اما این دوستان نظیر شاهزاده رضا پهلوی و مهندس حشمت طبرزدی و بسیاری دیگران جنبش چشمگیری را در حال حاضر در ایران نمایندگی نمی کنند. نه اینکه این دوستان اشکالی دارند یا حرف بیانیه نادرست است، بلکه این افراد جنبشی را در داخل ایران نمایندگی نمی کنند؛ یعنی اگر فردا صبح حرکتی نظیر خیزش 96 در ایران به پا شود، این 14 نفر قادر نیستند رهبری آنرا در دست گیرند، شخصاً آرزو می کردم که بتوانند، اما شک دارم که امکانپذیر باشد. تشکیلات خمینی سالها پیش از انقلاب 57 در ایران در شبکه های مهدیه ها کار کرده بود و رهبری آنها را در دست داشت و بعد که جنبش مردم در 56 و 57 اوج گرفت، آن شبکه ها توانستند رهبری جنبش را از طریق نفوذ خود در مهدیه ها و مساجد، به دست آورند. در سال 1388 نیز دو حزب مشارکت و اعتدال ملی که سالها اجازه ی فعالیت علنی داشتند و در سازماندهی انتخابات خرداد 1388 نیز نقش به سزایی داشتند، توانستند با آغاز جنبش سبز رهبری آنرا به دست گیرند. متأسفانه نیروهای سکولار دموکرات در ایران نه چنان فرصت سازماندهی علنی داشته اند و نه در 10 سال گذشته سازماندهی مخفی چشمگیری انجام داده اند. چند اعلامیه ی تشکیلاتهای مخفی موجود در ایران را که می خوانیم، خیلی در مراحل ابتدایی سازماندهی هستند. ساعتی پیش در واقع یادداشت روز آقای منوچهر یزدیان در خبرگاه حزب سکولار دموکرات ایرانیان بهتر از این قلم، حق مطلب را ادا کرده و راهکار نشان داده است و مطالعه ی آنرا به همه خوانندگان توصیه می کنم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دهم تیر ماه 1398
July 1, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH