Sam Ghandchiسام قندچي بحث مهدی اصلانی در مورد اعدام زنده یاد سعید سلطانپور قابل تأمل است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2717-saeed-soltanpour.htm

مطالب مرتبط:  http://bit.ly/2Kylm7g

 

mehdi-aslani

 

روز گذشته آقای مهدی اصلانی در مورد اعدام های 31 خرداد ماه سال 1360، در گفتگویی با آقای سعید بهبهانی در تلویزیون میهن، از جمله به موضوع اعدام زنده یاد سعید سلطانپور در آن تاریخ اشاره کردند. آن روزها درست بعد از بلندکردن اسلحه توسط سازمان مجاهدین خلق در تظاهرات مسالمت آمیز میدان فردوسی بود وقتی که جریانات سیاسی آن دوران هم تعجب کردند چرا که از پیش، از این تصمیم ناگهانی مجاهدین در تغییر روش مقابله با رژیم اسلامی حاکم بر ایران، هیچ اطلاعی نداشتند، و به نوعی پس از آنروز، هر مخالفی در معرض خطر قرار گرفت. کمی بعد از اعدامهای 31 خرداد، ماجرای بمبگذاری مجلس در 7 تیر ماه و اعدامهای بعدی از مجاهدین و حتی در آذر ماه همانسال، اعدام زنده یاد شکرالله پاکنژاد صورت گرفت که هیچ ربطی به مجاهدین نداشت، و وضعیت ایران آنطور شد که آنهایی که حتی به فعالیتهای ساده فرهنگی و ژورنالیستی کاملاً مسالمت آمیز مشغول بودند به قول مولوی مانند آن خری شدند که فرار می کرد و از او پرسیدند چرا، گفت شیرها را می گیرند و ما تا ثابت کنیم خر هستیم، جان داده ایم. همه ی اینها را درباره دهه شصت می دانیم. اما مشخصاً دلیل اعدام سعید سلطانپور در آن تاریخ هنوز برای جنبش سیاسی ایران ناروشن است. همانطور که می دانیم در شبهای شعر در محل انستیتو گوته در سال 1356، زنده یاد سعید سلطانپور از چهره های شاخص فرهنگی هنری آنزمان بود. شخصاً با جزئیات تاریخ سازمان چریکهای فدایی خلق آشنایی چندانی ندارم و بیشتر بعنوان روزنامه نگاری از بیرون، نظرات فکری و سیاسی آنها را دنبال کرده ام. با اینحال به تصور این قلم اعدام زنده یاد سعید سلطانپور در 31 خرداد 1360 به اختلافاتی که بعدها تحت عنوان انشعاب اکثریت و اقلیت تا حدی در جنبش سیاسی انتشار بیرونی یافته، ارتباط داشته و شاید زنده یاد سعید سلطانپور مخالف همکاری نزدیک سازمان چریکها با حزب توده بوده و رژیم که در آن تاریخ در اتحاد با حزب توده عمل می کرد، نماد آن مخالفت را خواسته در بزرگترین تشکیلات سکولار آنزمان در ایران یعنی در سازمان چریکهای فدایی خلق از بین ببرد، و بعد از 31 خرداد نیز در رویداد 7 تیر حزب توده برای آیت الله بهشتی اشک ریخت و از اعدامهای مجاهدین حمایت کامل کرد ولی در آن روزها حزب توده در سوگ زنده یاد سعید سلطانپور، حرفی نزد. البته می دانیم که رژیم بعدها حزب توده را نیز از میان برداشت. آقای مهدی اصلانی در این رابطه به برداشت اپوزیسیون از تضادهای جهانی در آن دوران اشاره کردند که ممکن است آنهم به این موضوع، مرتبط باشد و خود نیز در نوشته ای نه مرتبط به این بحث، به مسأله برداشتهای اپوزیسیون از تضادهای جهانی که به همکاری بخشهایی از اپوزیسیون با رژیم انجامیده، اشاره داشته ام. آنچه در ارتباط با اعدام زنده یاد سعید سلطانپور مطرح شد فقط گمانه زنی از سوی این قلم است که شاید بتواند به پژوهشهای آقای مهدی اصلانی و دیگران در این عرصه یاری رساند. با بهترین آرزوها برای آقای مهدی اصلانی و دیگران که به پژوهش در مورد آن واقعیات تلخ روزهای بعد از انقلاب 57 می پردازند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دوم تیر ماه 1398
June 22, 2019

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH