Sam Ghandchiسام قندچي نقطه ی قوت جنبش سبز همان نقطه ی ضعف آن بود
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2701-jonbeshe-sabz.htm

مطالب مرتبط:   http://bit.ly/2I9aVoi

 

jonbeshe-sabz

 

در زمان جنبش سبز در سال 1388 و در 10 سال گذشته درباره ی آن مهمترین جنبش اعتراضی مردمی در تاریخ 40 ساله ی رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی حاکم بر ایران، بحثهای زیادی شده است. در چند روز اخیر نشریه ایران وایر بمناسبت دهمین سال جنبش سبز نظراتی را در ارتباط با آن رویداد تاریخ اخیر ایران منتشر کرده، از جمله بحثهای مهندس حشمت اله طبرزدی و خانم مریم کریم بیگی در ان سایت بسیار خواندنی است. واقعیت اینکه ما نمی توانیم از یک جنبش اصلاح طلبانه انتظار داشته باشیم که چیز دیگری باشد، به رغم آنکه کسانیکه خواستار تغییر رژیم به حکومتی سکولار دموکرات بوده و هستند، به آن جنبش پیوستند و حتی بیش از فعالان آن جنبش برای به پیروزی رساندنش تلاش ورزیدند، از جمله در داخل کشور که این دسته از هواداران جنبش سبز یا از اول به کمپین مهدی کروبی پیوستند، یا که تحریم کنندگان انتخابات نظیر جبهه دموکراتیک مهندس طبرزدی بودند؛ که بعد از اعلام تقلب در انتخابات، به جنبش سبز پیوستند و بعد هم زندان کشیدند، و در خارج از کشور نیز مهمترین حرکت مشابه، سکولارهای سبز بودند که به همت دکتر اسماعیل نوری علا در آن تاریخ شکل گرفت و فعالیت چشمگیری در آن روزها کرد که امروز در تکامل خود همین جنبش برای ایجاد آلترناتیو سکولار دموکرات و حزب سکولار دموکرات ایرانیان، نتیجه زحمات و حرکت آن روزها است که دو سال پیش از جنبش سبز، با فعالیتهای نظری در سایت سکولاریسم نو آغاز شده بود.

 

اگر بخواهیم درباره ی جنبش سبز در دو کلمه جمعبندی کنیم، نقطه ی قوت جنبش سبز، رهبری دو حزب نیرومند مشارکت و اعتدال ملی بود که تنها احزاب واقعی بودند که در رژیم اسلامی حاکم بر ایران اجازه یافته بودند که آزادانه فعالیت علنی و حتی قانونی بعنوان حزب سیاسی داشته باشند، و لازم به یادآوری است که آنها هیچگاه از آزادی احزاب سکولار حمایت نکردند به رغم آنکه در همه ی این سالها از پشتیبانی اکثریت چپ، لیبرالها، آینده نگرها و بسیاری دیگر از سکولارهای ایران برخوردار شدند. در عین حال همین رهبری دو حزب اصلاح طلب نقطه ی ضعف جنبش سبز بود که تحت رهبری دو حزب پرقدرت اما با خط مشی ارتجاعی اصلاح طلبی اسلامی قرار داشت که رهبری جنبش سبز را از اول تا آخر همانها بطور انحصاری در دست خود نگهداشتند، و می دانیم شخصیتها و سازمانهای اصلاح طلب نه تنها در جنایات دهه شصت شرکت داشتند، بلکه از اوج خود در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی که 8 سال به طول انجامید تا راه اندازی فراکسیون امید در انتخابات 94 سیر قهقرایی طی کردند و بعد هم یکسال و نیم پیش وقتی خیزش مردمی دی ماه 96 در 128 شهر ایران برخاست، نه تنها از آن جنبش حمایت نکردند، بلکه اصلاح طلبان با رژیم اسلامی در سرکوب انقلاب قرن بیست و یکمی ایران هم آواز شدند. در نتیجه شکست جنبش سبز جدا از واقعیت رهبری جریان اصلاح طلبی اسلامی از دهه 1360 تا به امروز در بازی «پلیس خوب و پلیس بد» در رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی نیست.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و  سوم خرداد ماه 1398
June 12, 2019

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH