Sam Ghandchiسام قندچي اهمیت فعالیتهای مسیح علینژاد در انعکاس دادن مقاومت زنان ایران در برابر حجاب اجباری
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2721-masih-alinejad.htm

مطالب مرتبطhttps://goo.gl/FmFTPQ 

 

mehestan-jonbeshe-sabz 
 

شخصاً با خانم مسیح علینژاد هیچ آشنایی و تماسی نداشته و ندارم. همچنین اگر در زمان کار در صدای آمریکا، گاهی تیمی را که امروز برخی از آنها همکار خانم علینژاد هستند، در محل کار می دیدم، در 6 سال گذشته که در صدای آمریکا کار نمی کنم، حتی یکبار هم هیچیک از آنها را ندیده ام و تماسی هم نداشته ام. در نتیجه آنچه می نویسم بعنوان ناظری از بیرون است که فعالیتهای سیاسی و مدنی خانم مسیح علینژاد را مورد توجه قرار داده ام. در مورد حملات غیرمنصفانه به خانم مسیح علینژاد نیز بارها نوشته ام و موضوع این نوشتار نیست. واقعیت این است که یکماه پس از آغاز حاکمیت کوکلاکس کلان های اسلامی در ایران در پی انقلاب ارتجاعی 1357، حجاب اجباری در ایران برقرار شد و تا به امروز این تحمیل به زنان ایران برقرار مانده، و مقاومت زنان ایران در برابر حجاب اجباری نیز از همان روز 17 اسفند ماه 1357 آغاز و در 40 گذشته ادامه داشته است. اما در خارج کشور، موضوع حجاب اجباری در ایران به شکلی دیگر منعکس شده است. رژیم اسلامی حاکم بر ایران و اصلاح طلبان از موضوع حجاب اجباری، در خارج، تصویری نظیر عربستان ساخته اند، که گویی ایران فقط کشوری عقب مانده است؛ کافی است نگاهی به برنامه های تلویزیونی «پرس تی وی» بیاندازید و این سیاست را آشکارا ملاحظه کنید. دو هفته پیش توضیح داده شد که چرا در این زمینه «رژیم اسلامی ایران از عربستان بدتر است، چون واپسگرایی بدتر از عقب ماندگی است». حتی در اپوزیسیون برانداز، نیرویی نظیر سازمان مجاهدین خلق در همه ی این 40 سال ابداً مبارزات زنان ایران را با حجاب اجباری، انعکاس نداده است. کاری که خانم مسیح علینژاد انجام می دهد دقیقاً انعکاس دادن مبارزاتی بوده که در این 40 سال توسط زنان ایران در برابر کوکلاکس کلان های اسلامی در جریان بوده و هست، و اپوزیسیون به استثناً سلطنت طلبان، این مبارزه را به دلائل مختلف انعکاس نداده اند. اما عمق مبارزات زنان علیه حجاب اجباری موضوعی است که باید در آن مورد بیشتر بحث شود چرا که در واقع همه ی انقلاب قرن بیست و یکمی ایران نیز در مورد مسأله ای است که جنبش علیه حجاب اجباری با آن روبروست، یعنی ما 40 سال است با حاکمیت کوکلاکس کلان های اسلامی روبرو هستیم که تلاش دارند جامعه ی ایران را 1400 سال عقب ببرند و نه اینکه با حاکمیتی نظیر دوران پیش از مشروطه مثل سالهای بعد از قتل امیرکبیر روبرو باشیم که در جامعه ای عقب مانده، جریانی در حاکمیت باشد که سیاستهایی در خور عقب ماندگی خود جامعه اختیار کرده باشد. درک این موضوع بسیار مهم است و متأسفانه اکثریت اپوزیسیون ایران هنوز این تفاوت را درباره رژیم اسلامی حاکم بر ایران در این 40 سال، مورد توجه قرار نداده اند و دو سال پیش در نوشتاری تحت عنوان «حجاب، حزب الله، کوکلاکس کلانهای اسلامی و سياست جداسازی؛ دوگانه ی خشونت و عقب نشینی جامعه» به روشنی این موضوع کلیدی مورد بحث قرار گرفت اما کسی توجهی نکرد. ای کاش سمیناری در خارج کشور درباره این واقعیت حاکمیت کوکلاکس کلان های اسلامی و خصلت مبارزات زنان ایران در مقابل آن در 40 سال گذشته، برگزار می شد که می تواند نه تنها برای جنبش زنان ایران مفید باشد بلکه ممکن است راهگشایی برای کل اپوزیسیون ایران شود.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سوم تیر ماه 1398
June 24, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH