Sam Ghandchiسام قندچي مشکل ما رضا شاه و محمد رضا شاه، خمینی و خامنه ای نیست، مسأله سلطنت، حکومت مذهبی و هر شکلِ دیگرِ نفی جمهوریت است، حتی به نام جمهوری، عدالت اجتماعی، سکولاریسم و دموکراسی!
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2621-jomhouriat.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2GKyj9J

 

shah-khomeini.png

 

دوباره روز کارگر شد و یک عده بازهم بی شرمانه بنام سوسیالیسم و عدالت اجتماعی، آنهم در قرن بیست و یکم و بعد از دیدن همه ی فجایع مرتدکشیِ کوکلاکس کلان های اسلامی در این قرن، و جنایات علیه بشریت که در قرن بیستم در «اردوگاه سوسیالیستی» شاهد بودیم، از عبارت مشمئز کننده ی «مرتد» که لنین برای کائوتسکی به کار برده، دفاع می کنند، و به رغم آنکه اینجانب نه سوسیال دموکرات بلکه آینده نگر هستم، اما پاسخ این حامیان دیکتاتوری پرولتاریا را سالها ست داده ام، از جمله در نوشته ای تحت عنوان: در حاشیه اپیتاپ کائوتسکی برای درگذشت لنین (1). با اینحال کلاً مسأله ما در ایران، نه شخص رضا شاه و محمد رضا شاه بوده، و نه شخص خمینی و خامنه ای، و هرفرد دیگری هم به جای آنها در آن سیستم ها در جایگاه آنان نشسته بود، کمابیش نظیر آنها عمل می کرد؛ مشکل واقعی، سلطنت و حکومت مذهبی و هر شکلِ دیگرِ نفی جمهوریت حتی به نام جمهوری، عدالت اجتماعی، سکولاریسم و دموکراسی است؛ یعنی "جمهوریهای" بعثی صدام حسین در عراق، بعثی و موروثی خاندان اسد در سوریه، حکومت موروثی علی اف در "جمهوری" آذربایجان به رغم هواداری از غرب، "جمهوری" خلق چین با رییس جمهور مادام العمرش، "جمهوری" سوسیالیستی ویتنام، "جمهوری" شبه موروثی و کمونیستی کوبا، و حکومت موروثی کمونیستی "جمهوری" خلق کره شمالی، رژیمِ پوتینیِ یادآورِ آلمانِ بیسمارک با نام "جمهوری" فدراسیون روسیه و امثالهم، جملگی فاقد «جمهوریت هستند» و  اگر کسی بخواهد معنای جمهوریت را بداند، نیازی به تکرار مکررات نیست و معنای واقعی جمهوری و جمهوریت را بارها توضیح داده ایم (2) و چه با پرزیدنت ترامپ موافق باشیم یا نباشیم وجود چنین جمهوری را در آمریکا نمی توانیم انکار کنیم که 243 سال از عمر آن می گذرد، و مطمئناً در یک جمهوری واقعی، از تکفیر کسی بعنوان "مرتد" و مرتدکشی خبری نیست و به اصطلاح "جمهوری" اسلامی، چه با رهبری اصلاح طلبان و چه اصولگرایان، رژیم جمهوری نیست و رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی است که توسط روسوفیلهای مبلّغِ «راه رشد غیرسرمایه داری»، حمایت می شوند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

یازدهم اردیبهشت ماه 1398
April 30, 2019

 

پانویس:

 

1. در حاشیه اپیتاپ کائوتسکی برای درگذشت لنین
http://www.ghandchi.com/2107-kautsky-lenin.htm

 

2. معنای واقعی جمهوری و جمهوریت

جمهوریت به این معنا است که جمهور مردم نه تنها حکومت را انتخاب می کند بلکه بعد از انتخاب هم از طریق ارگانهای قضاوت مردم نظیر مطبوعات آزاد، پارلمان و سازمانهای مدنی و سیاسی آزاد، بر کار حکومت نظارت می کند و حتی اگر پیش از پایان دوره ی هر مقام، از جمله بالاترین مقام یعنی رییس جمهوری، مردم قضاوت بر پس گرفتن رأی خود کنند، برای برکناری آن مقام از طریق طی مراحل قانونی، اقدام می کنند
http://www.ghandchi.com/2399-tashkilaat-ghodrat-ast.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

 

 

SEARCH