Sam Ghandchiسام قندچي حالا اسپوتنیک ما را از سوریه ای شدنِ ونزوئلا می ترساند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2457-syria-venezuela.htm

 

venezuela

 

بعد از خیزش 96 (1)، اصلاح طلبان و چپی های هوادارشان مسابقه گذاشته بودند که ما را از سوریه ای شدن ایران بترسانند (2)، و همه ی ماه هایی که رامین حسین پناهی (3) منتظر فرود آمدن تیغ گیوتین بود، هیچ اعتراضی نکردند، و بعدش هم که رامین به همراه لقمان و زانیار مرادی (4)، با هم اعدام شدند، این هشدار دهندگان سوریه ای شدن، خفقان گرفته بودند. حالا نشریه اسپوتنیک همه دنیا را از سوریه ای شدن ونزوئلا می ترساند (5). آخر مگر آنزمانی که کمونیستها در اروپا در قرن نوزدهم انقلاب می کردند همه گونه آنارشی به موازات جنبش سوسیال دموکراسی وجود نداشت؟ آیا آن موقع آنچه اینها خطر "سوریه ای شدن" می نامند وجود نداشت، پس چرا کارل مارکس حتی یکبار از این هشدارها نداد در حالیکه شدیداً با آنارشیسم (6)، مخالف بود. اما اکنون که در جهان جنبشهایی به راه افتاده که نظیر دوران سقوط شوروی و بلوک شرق، کل دیدگاه چپ را زیر سؤال برده، به ناگاه هر روز این کینگمیکرهای راه رشد غیرسرمایه داری (7)، که برای ما کن فیکون مارکسیستی خمینی را به ارمغان آوردند (8)، مردم را با بوق و کرنا از خطر سوریه ای شدن، به وحشت می اندازند. بله این خطر در هر تحول اجتماعی وجود دارد و در همان دوران انقلاب 1357 هم شاهد بودیم،  وقتی لاتها بعد از قیام بهمن ماه در خیابانها شعار یا روسری یا توسری سردادند و حجاب تحمیلی بر سر زنان کردند و چریکهای فدایی خلق در برابر آنها کم آوردند (9). بله وقتی آیندگان تعطیل شد (10)، و امثال این  قلم هنوز روزنامه هایی نظیر ندای آزادی را منتشر می کردیم (11)، حزب اللهی ها در بیرونِ درِ روزنامه، می خواستند ما را از هم بدرند که به نیروی انتظامی تلفن کردم تا خطر حمله اوباش به دفتر روزنامه را اطلاع دهم و آنها با قهقه می خندیدند و می گفتند آه راستی می خواهند به روزنامه تان حمله کنند! بله ایران 40 سال است که سوریه ای است، و از جمله روزنامه نگاران آزادیخواه و وبلاگنویسان از جمله در قتل های زنجیره ای ترور شدند، و نه فقط آنها بلکه هرکسی که بخواهد آزادی های دموکراتیک طلب کند، امنیتی ندارد. البته قبلش هم در رژیم شاه، وضع ما روزنامه نگاران همین بود وگرنه در انقلاب شرکت نمی کردیم. بجای هشدار دادن درباره سوریه شدن، به مردم راستش را درباره این 40 سال بگویید که روسیه و چین در سرِپا نگهداشتن این رژیم اسلامیِ حاکم بر ایران، نقش درجه اول ایفا کرده اند، و نه تنها اصلاح طلبان اسلامی در این اختناق و کشتار دهه 60 همکاری داشتند (12)، بلکه هواداران چپی آنها و مشخصاً بخشی از رهبریِ تشکیلاتِ چریکهای اکثریت، با کوکلاکس کلان اسلامی (13) و سپاه پاسداران، با توجیهات مختلف، در سرکوب آزادیخواهان همکاری داشته اند (14)، و هنوز هم درباره این حقایق تلخ عرصه عمومی، سکوت اختیار کرده اند.

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دوازدهم بهمن ماه 1397
February 2, 2019

 

پانویس:

 

1. خیرش 96

https://goo.gl/QmJPYV

 

2. سوریه ای شدن ایران از زبان اصلاح طلبان و چپی های هوادارشان

https://goo.gl/2L1CbP

 

3. رامین حسین پناهی

https://goo.gl/KgDZM5

 

4. لقمان و زانیار مرادی

https://goo.gl/yPA7Jg

 

5. اسپوتنیک: آیا قرار است ونزولا سوریه ای دیگر شود؟
https://sptnkne.ws/kCkg

 

6. درباره آنارشیسم

https://goo.gl/hGT9V6

About Anarchism

https://goo.gl/oiTvfv

 

7. چند کلمه بی رودبایستی با کینگمیکرهای اپوزیسیون و داستان راه رشد غیرسرمایه داری
http://www.ghandchi.com/2057-chand-kalameh-bi-roodarbayesti.htm

 

8. کن فیکون مارکسیستی سال 57 در ایران
http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm
http://www.ghandchi.com/GitimadariNo3.pdf#page=14
http://isdmovement.com/2017/0417/040717/040717.Sam-Ghandchi-Marxists-Armageddon.htm
https://drive.google.com/file/d/0BzL280jIylYBODc4N1lnRzNDcU0/view
 

 

9. حجاب، حزب الله، کوکلاکس کلان و سياست جداسازی
http://www.ghandchi.com/1941-zanan-kkk.htm
http://isdmovement.com/2018/0418/042718/042718-Sam-Ghandchi-Hezb0llah-and-KKK.htm

 

10. توییت خانم دکتر لادن برومند در مورد بسته شدن روزنامه آیندگان در روزهای بعد از انقلاب
https://twitter.com/LadiKhanom/status/1092101586455810049
https://www.facebook.com/iranscopenews/posts/752360788475888

 

11. هنوز ایران نیویورک تایمز ندارد یا به یاد ندای آزادی
http://www.ghandchi.com/1492-nedaye-azadi.htm

 

12. چند کلمه درباره براندازان و اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/929-barandaazaan.htm

 

13. کوکلاکس کلان اسلامی

http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm

 

14. حقایق پنهان دهه شصت
http://www.ghandchi.com/1222-haghaaye-penhaane-daheye-shast.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH