Sam Ghandchiسام قندچي هنوز ایران نیویورک تایمز ندارد یا به یاد ندای آزادی

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1492-nedaye-azadi.htm

مطالب مرتبط:  http://bit.ly/2vLca69       http://bit.ly/2vNDdxy

 

nedaye-azadi

 

سالها پیش، این قلم در بیوگرافی مختصری نوشت: "پس از انقلاب 1357، بعنوان یکی از پایه گذاران و اعضأ هیئت تحریریه ندای آزادی، این نشریه روزانه عصر تهران را در کنار دیگر همکارانم منتشر کردم، تا وقتیکه این روزنامه و نشریات آزاد دیگر آنزمان در ایران، از طرف جمهوری اسلامی ایران در سال 1360 بسته شدند. ندای آزادی نشریه دموکراتیکی بود نظیر پیغام امروز و آیندگان، وحتی مدتی در چاپخانه پیغام امروز و چند صباحی هم در چاپخانه آیندگان منتشر میشد، و همچون بسیاری نشریات دموکراتیک دیگر، طی آن سه سال شبه دموکراسی در ایران سالهای 1357 تا 1360 منتشر می شد. نسخه های قبلی ندای آزادی ممکن است هنوز در آرشیو های کتابخانه کنگره آمریکا موجود باشند" (1).

 

دو ماه پیش هنگام درگذشت انسانی شریف، علی ترشیزی، که در هیئت تحریریه ندای آزادی همکار بودیم، در سوگ او و به یادش، اشاره ای هم به ندای آزادی شد (2). امروز 35 سال از تعطیلی آن روزنامه می گذرد اما هدفی را که دنبال می کرد همچنان نیاز مطبوعاتی در جامعه ایران است. ندای آزادی می خواست لوموند یا نیویورک تایمز ایران باشد. وقتی می گوییم نیویورک تایمز منظور این نیست که از نشریه ای حزبی حرف می زنیم که با مواضع سیاسی و فکری آن هم نظر باشیم بلکه منظور این است که روزنامه ای است مستقل و میهندوست اما ناسیونالیست افراطی نیست و مترقی است، و توازن در ارائه خبر دارد و همه طرف موضوع خبر را در پیش روی خواننده قرار می دهد، ژورنالیسم علمی ارائه می کند، نه آنکه یکطرفه به قاضی رود. و جدا از آنکه چه نیرویی در قدرت است، حضور مؤثر دارد و تحمل می شود، نه آنکه دفترش مورد حمله دولتی قرار گیرد و  تعطیل شود. البته موضع سیاسی هم دارد، مثلاً نیویورک تایمز از حزب دموکرات در انتخاباتهای آمریکا، حمایت می کند.

 

ندای آزادی در بهار بعد از انقلاب 1357 تأسیس شد و دو نفر از مؤسسان آن یعنی آقایان احمد تقوایی (3) و محمد امینی (4) رسماً در هیئت تحریریه حضور نداشتند. هیئت تحریریه از چهار نفر به اسامی نادر اسکویی (5)، آقای س.م. (6)، زنده یاد علی ترشیزی (7) و این قلم، تشکیل شد. آقای نادر اسکویی سردبیر نشریه اعلام شد و امتیاز رسمی انتشار به نام او ثبت شد، آقای س.م. مسؤل صفحه اقتصادی، زنده یاد علی ترشیزی مسؤل صفحه اندیشه ها و این قلم مسؤل صفحه بین المللی، و هر روز نیز یکی از چهار عضو هیئت تحریریه مسؤل صفحه اول روزنامه بود و پای صفحه اول تا لحظه انتشار می نشست. آقای محمد امینی بخش یادداشت سیاسی روز را می نوشت و می فرستاد، هرچند در دفتر روزنامه اساساً حضور نداشت، و آقای احمد تقوایی نیز مقالاتی بویژه در عرصه اقتصادی ارسال می کرد. کمکهای مالی نیز از سوی بسیاری از دوستداران این روزنامه ارسال می شد، و تلاش بر این بود که از آبونمان روزنامه، مخارج انتشار تأمین شود که حملات دولتی به روزنامه و بسته شدن آن، از تحقق این آرزو جلوگیری کرد. البته در همان مدت کوتاه، ندای آزادی، روزانه و سراسری منتشر می شد، و اثر خوبی بر فضای روشنفکری آن زمان در ایران داشت، و به همین جهت هنوز نام ندای آزادی زنده است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هجدهم تیر ماه 1396
July 9, 2017

پانویس
:

 

1. یادداشت بیوگرافیک
http://www.ghandchi.com/05-My_Profile.htm
A Biographical Note
http://www.ghandchi.com/05-My_ProfileEng.htm

 

2. در سوگ انسانی شریف بنام علی ترشیزی
http://www.ghandchi.com/1415-ali-torshizi.htm

 

3. احمد تقوایی

http://goo.gl/JtaqNv
 

4. محمد امینی

http://goo.gl/WEQNUa

 

5. نادر اسکویی

http://goo.gl/9bx1vL

 

6. تا آنجا که اطلاع دارم این دوست عزیز آقای س.م. در اروپا زندگی می کند و سالهاست که در عرصه سیاسی فعالیتی ندارد.

 

7. علی ترشیزی

http://goo.gl/e7XoYe
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH