Sam Ghandchiسام قندچيدر سوگ انسانی شریف بنام علی ترشیزی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1415-ali-torshizi.htm

 

امروز صبح، خبر اندوهناک درگذشت آقای علی ترشیزی را در تهران شنیدم. آخرین بار او را نزدیک به 35 سال پیش دیدم و دیگر متأسفانه هیچگاه امکان دیدار، دست نداد. در همان یکی دو ماه بعد از انقلاب 1357 در تهران، با هم آشنا شدیم و با جمعی از دوستان، روزنامه عصری را در آن روزگار، تحت عنوان ندای آزادی، به سردبیری آقای نادر اسکویی، راه اندازی کردیم. با علی ترشیزی در هیئت تحریریه ندای آزادی همکار بودم، و هنوز از یادم نمیرود که با چه آرامشی، هر روز، با دقت، مقالات رسیده را برای انتشار در صفحه اندیشه های روزنامه، بررسی می کرد. و به معنی واقعی کلمه انسانی شریف بود.  متأسفانه همانطور که پیشتر نوشته ام، ندای آزادی دیری نپایید و با حمله چماقداران آن زمان به دفتر روزنامه، تعطیل شد، و این قلم نیز به آمریکا برگشتم، اما هدف آن روزنامه که انتشار نشریه ای دموکراتیک بود، و تلاش می کرد لوموند و نیویورک تایمز ایران باشد، آرزویی است که بسیاری از ایرانیان دست اندرکار مطبوعات، همچنان دنبال می کنند. با عرض تسلیت به همسر، فرزندان، خانواده های ترشیزی و اسکویی، و همه دوستان و دوستداران زنده یاد علی ترشیزی که در عزای او سوگوارند، و با آرزوی صبر برای همگی. آقای نادر اسکویی که با علی نسبت خانوادگی هم دارد، یادداشت مفصلی به یاد علی ترشیزی نوشته که در لینک زیر که در پانویس آمده، قابل دسترسی است (1). یاد دوست دیرین، علی ترشیزی گرامی باد.


سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com
سیزدهم اردیبهشت ماه 1396
May 3, 2017

 

پانویس:

 

1. یادداشت نادر اسکویی به یاد علی ترشیزی

https://www.facebook.com/nader.uskowi/posts/10154862902238197

 

 

علی ترشیزی

 

 

 

مطلب مرتبط

هنوز ایران نیویورک تایمز ندارد یا به یاد ندای آزادی
http://www.ghandchi.com/1492-nedaye-azadi.htm

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH