Sam Ghandchiسام قندچي چند کلمه با دوستان آینده نگرِ داخل کشور درباره کنگره 21 سپتامبر حزب سکولار دموکرات ایرانیان
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2253-ayandehnegarhaa.htm

 

futurism

 

درباره آینده نگری (1) و فعالان آینده نگر (2) بسیار بحث شده است. واقعیت این است که اکثریت آینده نگرهایِ امروزِ اروپا و آمریکا، از پیشینه چپ نیستند. درست است صاحب نظران اصلی آینده نگری در نیم قرن گذشته یعنی کسانی نظیر دانیل بل (3) و الوین تافلر (4) از پیشینه چپ می آمدند اما خیلی زود ترکیب جنبش آینده نگری در اروپا و آمریکا تغییر کرد. تازه همان اول کار هم کسانی نظیر باک مینستر فولر (5) یا گالبریت (6)، چپی نبودند. در حالیکه اعتلای جنبش آینده نگری در ایران اساساً با شکست جنبش چپ در انقلاب 57 آغاز شد و بعد هم با سقوط شوروی، تقویت شد، در نتیجه نه تنها اکثریت آینده نگرهای ایرانی در داخل کشور، از پیشینه چپ هستند، بلکه حتی در خارج هم، اکثریت آینده نگرهای ایرانی، برخلاف آینده نگرهای اروپا و آمریکا، از پیشینه چپ هستند؛ البته با این تفاوت مهم که آینده نگرهای داخل کشور واقعاً آینده نگری را در این 40 سال مورد مطالعه قرار داده اند و دیگر نظراتشان چپی نیست، در حالیکه بسیاری از کسانیکه در خارج کشور خود را آینده نگر معرفی می کنند، اساس دانش تئوریکی که دارند همچنان متون مارکسیستی و چپ است. اگر نگاهی بیاندازیم به نشریه ای با عنوان آینده نگر که اطاق بازرگانی تهران منتشر می کند (7)، شاید از بسیاری نشریات مشابه بین المللی به زبان انگلیسی در اروپا و آمریکا، غنی تر است و واقعاً یک نشریه آینده نگر اقتصادی بسیار پرمحتوی است، صرفنظر از آنکه مواضع سیاسی آنرا به پسندیم یا نه. در نتیجه واقعاً دوستان آینده نگر داخل کشور درک درستی از آینده نگری دارند، و نظرات چپی قدیمی را، با عنوان تازه آینده نگری، ارائه نمی کنند. اما شوربختانه به دلیل استبداد در ایران، در جنبش سیاسی داخل کشور ابداً آینده نگر ها تشکیلاتی از خود ایجاد نکرده اند، و هرکسی از میان آنها خواسته توجهی به سیاست کند، با اصلاح طلبان همکاری کرده است. اما در خارج کشور، جریانی بنام حزب سکولار دموکرات ایرانیان (8)، دو سال پیش اعلام موجودیت کرد، و واقعاً قوی ترین جریان سیاسی آینده نگر در میان ایرانیان است و در 21 ماه سپتامبر 2018 یعنی 10 روز دیگر در شهر فرانکفورت کنگره دارد، که یک روز پیش از کنگره مهستان جنبش سکولار دموکراسی است (9). البته مهستان (10)، تشکیلات متفاوتی است به رغم آنکه رهبران حزب سکولار دموکرات ایرانیان، در تأسیس و مدیریت مهستان فعال بوده و هستند. ای کاش دوستان آینده نگرِ داخل کشور بذل توجهی به این کنگره می کردند و با رهبران حزب سکولار دموکرات ایرانیان یعنی دکتر اسماعیل نوری علا (11)، آقای حسن اعتمادی (12)، آقای منوچهر یزدیان (13) و دیگر رهبران این حزب تماس می گرفتند و به رغم مسائل امنیتی که ممکن است مانع باشد، به نوعی از طریق اینترنت در این کنگره شرکت می کردند. متأسفانه در خارج کشور بنیه قوی نظریِ آینده نگری که بتواند به این حزب سیاسی یاری رساند، وجود ندارد. بسیاری از کسانیکه از پیشینه چپ می آیند تصور می کنند مثلاً نظرات لیبرال سوسیالیستی هابرماس یا نظرات سوسیال آنارشیستی فوکو، آینده نگری است، که نیست، و عده ای نیز همین تصور را درباره نظرات آنتونیو گرامشی دارند که واقعاً خود او تا آخر از رهبران احزاب کمونیست کمپ شوروی بود و آنچه بحثهای خودگردانی اوست، حرف تازه ای نبود و از زمان کمون پاریس بویژه در میان آنارشیستها وجود داشته، و حتی در زمان لنین جریاناتی در داخل جنبش کمونیستی و آنارشیستی نظیر اس آرهای چپ همین حرفها را می زدند و همانها بودند که لنین را ترور کردند. به هر حال اینها همه دعواهای قدیمی جنبش کمونیستی و آنارشیستی است و ربطی به جنبش آینده نگری مدرن ندارد (14)، و این جریانات کمونیستی تکرار مکررات است، و راهگشای آینده نیست. جنبش آینده نگری داخل کشور که بسیار در این 40 سال به لحاظ نظری رشد کرده، می تواند به جنبش سیاسی ایران کمک شایسته ای کند که به درک آینده نگری برسد، و دوباره تکرار راه های گذشته جریانات کمونیستی موضوع اصلی آلترناتیو مترقی سیاسی ایران نشود که فقط اتلاف وقت است و نظیر بحثهای اسلامیون شیعی و سنی و به اصطلاح پروتستانهای اسلامی است که بیشتر مناسب قرن پانزدهم است و نه امروز، و این بحثهای جریانات کمونیستی هم به رغم حسن نیت آنها، تکرار بحثهای پایان یافته قرن نوزدهم است که حتی برای قرن بیستم هم دیگر کهنه شده بود تا چه رسد به امروز که در قرن بیست و یکم هستیم و انقلاب قرن بیست و یکمی ایران (15)، برای پیروزی، اندیشه ای تازه می طلبد. واقعاً وقتی می بینم برخی رهبران سیاسی ایران در خارج کشور هنوز وقتی به موضوعات جهانی می پردازند گویی در دوران کمینترن هستند، تعجب می کنم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

نوزدهم شهریور ماه 1397

Sept 11, 2018

 

 

پانویس:

 

1. آینده نگری چیست؟ -ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/468-AyandehnegariChist.htm

 

2. آینده نگر

https://goo.gl/qlp23Z

Futurist

https://goo.gl/65xZnZ 

 

3. دانیل بل

https://goo.gl/Hb1Djg

Daniel Bell

https://goo.gl/iQGx36

 

4. موضع سیاسی الوین تافلر
http://www.ghandchi.com/1195-alvin-toffler.htm

 

5. باک مینستر فولر

https://en.wikipedia.org/wiki/Buckminster_Fuller

 

6. گالبریت، آناتومی قدرت، و دموکراسی در ایران - ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/2062-Galbraith.htm
Galbraith, Anatomy of Power, and Democracy in Iran- Second Edition
http://www.ghandchi.com/2062-GalbraithEng.htm

 

7. نگاهی به نشریه آینده نگر اتاق بازرگانی تهران
http://www.ghandchi.com/1198-ayandehnegar-otaaghe-tehran.htm

 

8. حزب سکولار دموکرات ایرانیان

https://sites.google.com/site/futuristparty

A Few Words about Iranian Secular Democratic Party-Futurist
http://www.ghandchi.com/1408-iranian-secular-democratic-party-futurist-english.htm

 

9. کنگره حزب سکولار دموکرات ایرانیان در 21 سپتامبر و کنگره مهستان سکولار دموکراسی در 22 و 23 سپتامبر 2018 در شهر فرانکفورت

http://isdmovement.com/Congress.htm

 

10. مهستان: اتحاد جمهوریت خواهانِ سکولار، دموکرات و آینده نگر

http://isdmovement.com/2018/0518/051818/051818-Sam-Ghandchi-Re-Mehestan.htm

سایت مهستان
http://isdmovement.com/Mehestan.htm

 

11.  دکتر اسماعیل نوری علا

https://goo.gl/z8Et3N

https://www.facebook.com/esmail.nooriala.5

 

12. آقای حسن اعتمادی

https://goo.gl/f5Rz65

https://www.facebook.com/hassan.etemadi

 

13. آقای منوچهر یزدیان

https://goo.gl/tT82Ad

https://www.facebook.com/ISDPStudy

 

14. آینده نگری مدرن
http://www.ghandchi.com/347-Futurism.htm
Modern Futurism
http://www.ghandchi.com/347-FuturismEng.htm

 

15. انقلاب 21 ایران

https://goo.gl/w5rMvF

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH