Sam Ghandchiسام قندچي سپاس از دکتر اسماعیل نوری علا برای طرح نظرات این قلم در مورد مقام غیرانتخابی در جلسه مهستان
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1980-esmail-nooriala.htm

 

اسماعیل نوری علا

در سه ماه گذشته بعنوان ژورنالیستی که درباره موضوعات سیاسی بحث می کنم، اختلافات خود را با خط مشی مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران منتشر کرده ام (1). روز گذشته در جلسه مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران، آقای دکتر اسماعیل نوری علا (2) بحثهای این قلم را مطرح کرده اند که مایه سپاسگزاری است و در دقیقه 01:57 کلیپ پانویس سخنان ایشان در دسترس عموم قرار دارد (3)، و در آنجا عبارتی را به شرح زیر از نوشته اینجانب نقل قول می کنند: ".. اما وقتی در طرح خود وجود مقامی غیرانتخابی را، حتی با انتخاب مردم، بعنوان رهبر نمادین کشور قبول کرده اید، بزرگترین عامل استبداد را در ایران از همین سنگ اول بنای طرح خود دست نخورده گذاشته اید" (4). بعد دکتر اسماعیل نوری علا می پرسند: "من دقیقاً معنایش را نمی فهمم که چطور مقامی غیرانتخابی است اما با انتخاب مردم به قدرت میرسد؟" (5). پاسخ سؤال دکتر اسماعیل نوری علا در واقع در پاراگراف بعدی همان مقاله به این شرح داده شده است: "طی بیش از یک صد سال تجربه جامعه مدرن در ایران دیده ایم که بزرگترین خطر برای دموکراسی در ایران، رهبران غیرانتخابی بوده اند حتی اگر اول مردم یا نمایندگان مردم آنها را انتخاب کرده باشند، و نباید در هیچ طرحی چنین مقامی را در ایران پذیرفت و حتی در جنبش کنونی، چنین کاری، به رژیم جمهوری اسلامی در ایران، فرصت مانور می دهد؛ و در نامه ای سرگشاده به شهبانو فرح پهلوی، درباره جزئیات این حقیقت در سناریوهای طراحی شده جناح های مختلف جمهوری اسلامی در این زمینه، توضیح داده شد" (6). در واقع اگر نامه سرگشاده به شهبانو فرح پهلوی که به آن اشاره شده دقیقاً مطالعه شود، یعنی بدون آنکه خواننده فکر کند می داند بحث چیست واقعاً تا آخر به دقت خوانده شود، سناریوهای استفاده از همین روش انتخاب مقامی غیرانتخابی اما از طریق انتخاب مردم، توسط کسانی در خود جمهوری اسلامی، و توطئه هایی که همین حالا در ایران در جریان است، کاملاً نشان داده شده (7)؛ اما، اگر نمونه ای از این نوع کار را بعد از مشروطیت در ایران در تاریخ دوران حکومت سکولار پیش از جمهوری اسلامی بخواهیم، می توان جلوس شخص رضا شاه به مقام سلطنت را ذکر کرد که مقامی غیرانتخابی بود؛ ولیکن، با انتخاب توسط نمایندگان مردم در مجلس انجام شد، چه بگوییم به زور بود و چه نه، عملاً بدینگونه مردم رضا شاه را برای مقامی غیرانتخابی، انتخاب کردند، یا اینکه شاهزاده رضا پهلوی امروز می خواهد رفراندومی برای انتخاب بین پادشاهی و جمهوری برگزار کند (8) و اگر نتیجه چنین انتخابی احیاء رژیم پادشاهی پهلوی شود، مردم بدینگونه با انتخاب خود، ایشان را در مقامی غیرانتخابی قرار خواهند داد، یعنی پس از انتخابی که مردم می کنند، دیگر شاهزاده رضا پهلوی را در مقامی قرار داده اند که نه تنها تا پایان عمر خود شاهزاده، بلکه فرزندان و نوادگان ایشان نیز مقام غیرانتخابی پادشاهی را از آن خود خواهند دانست و در واقع این معنای رژیم پادشاهی است که حتی اگر رژیم سلطنتی؛ اول، از طریق انتخاب مردم ایجاد شود، پس از انتخاب نخستین، شخص اول مملکت، نه بر اساس انتخاب مردم، بلکه بر مبنای اصل و نسب تعیین می شود (9). در کشورهای مختلف جهان نمونه های قرار گرفتن افرادی در مقامهای غیرانتخابی اما با انتخاب مردم به همراه سوء استفاده از حرکت آنارشیسم در جامعه، در تاریخ فراوان است (10). در واقع همانطور که در همان مقاله این قلم مفصل توضیح داده شده است (11)، در کشورهای اروپایی که پادشاهی پارلمانی مطرح شد، زمانی بود که پادشاهی در قدرت بود و برقراری پادشاهی پارلمانی معامله ای بود که پادشاه بدون خونریزی کنار رود و به عوض مقام خود را نظیر پادشاهان در فیلمهای والت دیسنی حفظ کند، آنچه که امروز برای ایران مطرح نیست چون اصلاً رژیم پادشاهی سکولار در ایران امروز در قدرت نیست، و اگر هم قرار باشد کسی امروز چنین معامله ای کند و مقام خود را تشریفاتی کند و با جنبش مردم بدون خونریزی کنار آید، آیت الله سید علی خامنه ای است که مقام سلطنت ولایت فقیه را در ایران امروز عهده دار است، وگرنه پادشاهی استبدادی سکولاری در ایران امروز وجود ندارد که بخواهیم برای اجتناب از خونریزی با آن پادشاه کنار آمده و رژیم پادشاهی پارلمانی ایجاد کنیم.

 

با اینهمه به رغم مخالفت با ایجاد تشکیلات مشترک با پادشاهی خواهان ایران (12)، همچنان از اتحادهای عملی با پادشاهی خواهان ایران در جنبش مردم ایران حمایت کرده و می کنم (13)، هرچند از دیدگاه این قلم اکنون جمهوریخواهان ایران ضروری است تلاش کنند هرچه زودتر پیشنویس قانون اساسی جمهوری آینده نگر ایران (14) را مورد بحث قرار دهند تا که در آن قانون اساسی (15)، همه گونه پیشگیری از بازتولید استبداد در نظر گرفته شود تا فردا مبتلا به جمهوریهایی نظیر شی جینگ پینگ رییس جمهور مادام العمر در چین کمونیست، الهام علی اف مادام العمر غیرانتخابی در جمهوری موروثی آذربایجان، بشار اسد مادام العمر غیرانتخابی در جمهوری موروثی سوریه و کیم جونگ اون غیرانتخابی در جمهوری موروثی کمونیستی کره شمالی نشویم (16).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

بیست و نهم اسفند ماه 1396
March 19, 2018

 

پانویس:

 

1. دوست عزیز آقای دکتر اسماعیل نوری علا برای ایران آینده نباید هیچ مقام عالی غیرانتخابی را پذیرفت
http://www.ghandchi.com/1977-maghaame-gheire-entekhabi.htm

چرا با بيانيهء جنبش سکولار دموکراسی ايران در مورد خیزش هفتم دی ماه که دو روز پیش در مشهد آغاز شد مخالفم
http://www.ghandchi.com/1830-jonbeshe-secular-democracy.htm

دلیل مخالفت با مهستان مشترک جمهوریخواهان و پادشاهی خواهان
http://www.ghandchi.com/1928-mehestan.htm

آلترناتیو جمهوری اسلامی را ایرانیان تعیین می کنند
http://www.ghandchi.com/1926-alternative.htm

آینده نگری تکرار راه های شکست خورده جریان *اتحاد برای دموکراسی* نیست
http://www.ghandchi.com/1917-etehade-baraye-democracy.htm

اطلاعیه درباره مهستان و جنبش سکولار دموکراسی ایران
http://www.ghandchi.com/1916-etelaieh-jonbesh.htm

درباره طرح رهبر نمادین، رهبر اجرایی و استبداد زدایی دکتر اسماعیل نوری علا برای جنبش سکولار دموکراسی ایران
http://www.ghandchi.com/1955-raiise-namaadin.htm

اسلامزدایی، استبداد زدایی، و نهادهای قضاوت مردم
http://www.ghandchi.com/1959-ghezaavate-mardom.htm

لحظات حساس تاریخ، رهبران سیاسی، و انقلاب 21 ایران
http://www.ghandchi.com/1954-lahezaate-hassase-taarikh.htm

 

2. درباره دکتر اسماعیل نوری علا

https://goo.gl/z8Et3N

 

3. نشست عمومی مهستان سکولار دموکراتهای ایران درهیجدهم مارس 2018
دقیقه 01:57:00 در کلیپ زیر
https://www.youtube.com/watch?v=xTt801MsNdw

 

4. دوست عزیز آقای دکتر اسماعیل نوری علا برای ایران آینده نباید هیچ مقام عالی غیرانتخابی را پذیرفت
http://www.ghandchi.com/1977-maghaame-gheire-entekhabi.htm

 

5. نشست عمومی مهستان سکولار دموکراتهای ایران درهیجدهم مارس 2018
دقیقه 02:00:00 در کلیپ زیر
https://www.youtube.com/watch?v=xTt801MsNdw

 

6. دوست عزیز آقای دکتر اسماعیل نوری علا برای ایران آینده نباید هیچ مقام عالی غیرانتخابی را پذیرفت
http://www.ghandchi.com/1977-maghaame-gheire-entekhabi.htm

 

7. نامه سرگشاده به شهبانو فرح پهلوی
http://www.ghandchi.com/1857-farah-pahlavi.htm

 

8. چرا طرح های رفراندوم می توانند دیکتاتوری تازه ای به ارمغان آورند
http://www.ghandchi.com/1891-referendum.htm

 

9. سلطنت یعنی تبعیض بر مبنای اصل و نسب- ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/499-MonarchyDiscrimination.htm
Monarchy Means Discrimination Based on ancestry
http://www.ghandchi.com/499-MonarchyDiscriminationEng.htm

 

10. Edward Delman: Understanding Hitlerís Anti-Semitism
http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/09/hitler-holocaust-antisemitism-timothy-snyder/404260

 

11. دوست عزیز آقای دکتر اسماعیل نوری علا برای ایران آینده نباید هیچ مقام عالی غیرانتخابی را پذیرفت
http://www.ghandchi.com/1977-maghaame-gheire-entekhabi.htm

 

12. دلیل مخالفت با مهستان مشترک جمهوریخواهان و پادشاهی خواهان
http://www.ghandchi.com/1928-mehestan.htm

 

13. اتحاد آینده نگر برای جدایی حکومت و مذهب
http://www.ghandchi.com/1975-etehade-ayandehnegar.htm

 

14. جمهوری آینده نگر

http://bit.ly/2FGDuKd

Futurist Republic

http://bit.ly/2HM9PMa

 

15. قانون اساسی

http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/Constitution/const.htm

 

16. دو سه کلمه درباره داستان کره شمالی امروز
http://www.ghandchi.com/1976-daastaane-north-korea.htm     

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH