Sam Ghandchiسام قندچي دوست عزیز آقای دکتر اسماعیل نوری علا برای ایران آینده نباید هیچ مقام عالی غیرانتخابی را پذیرفت
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1977-maghaame-gheire-entekhabi.htm

 

rahbare-namaadin

 

دوست عزیز آقای دکتر اسماعیل نوری علا، ماهها است که درباره مهستان جنبش سکولار دموکراسی که شما خود طراح آن بودید، گفت و گو شده است (1). سه هفته پیش نیز بحث شد که در تحلیل نهایی بهترین تضمین برای حفاظت از دموکراسی در هر جامعه ای، قدرت نهادهای قضاوت مردم است که جنبش مدنی ایران بویژه با تأکید کنونی خود بر سکولار دموکراسی، بیش از هر حرکت دیگری در جامعه ایران، شکل دهنده نهادهای قضاوت مردم بوده و خواهند بود (2). همچنین اینکه شما میثاقی ملی را برای جلوگیری از بازتولید استبداد در رژیم آینده ایران تدوین کرده و از اعضا مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران خواستار امضای آن شده اید، تلاشی ارزشمند است اما وقتی در طرح خود وجود مقامی غیرانتخابی را، حتی با انتخاب مردم، بعنوان رهبر نمادین کشور قبول کرده اید، بزرگترین عامل استبداد را در ایران از همین سنگ اول بنای طرح خود دست نخورده گذاشته اید (3). طی بیش از یک صد سال تجربه جامعه مدرن در ایران دیده ایم که بزرگترین خطر برای دموکراسی در ایران، رهبران غیرانتخابی بوده اند حتی اگر اول مردم یا نمایندگان مردم آنها را انتخاب کرده باشند، و نباید در هیچ طرحی چنین مقامی را در ایران پذیرفت و حتی در جنبش کنونی، چنین کاری، به رژیم جمهوری اسلامی در ایران، فرصت مانور می دهد؛ و  در نامه ای سرگشاده به شهبانو فرح پهلوی، درباره جزئیات این حقیقت در سناریوهای طراحی شده جناح های مختلف جمهوری اسلامی در این زمینه، توضیح داده شد (4). اینکه در کشورهای دیگر دنیا مقامهای غیرانتخابی چگونه عمل کرده اند، بحث سیاسی عمومی است، مثلاً در آمریکا عالیترین مقام قضایی کشور انتخابی نیست، اما در ایران، تجربه استقلال قوه قضاییه ثابت کرده که استقلال قوه قضاییه کافی نیست و حتی عالیترین مقام قضایی نیز باید انتخابی شود (5). یعنی هم عالیترین مقام قوه مجریه، هم عالیترین مقام قوه مقننه و هم عالیترین مقام قوه قضاییه باید انتخابی باشند و دقیقاً ضروری است که مهمترین ماده در میثاق ملی این باشد که اگر هر کدام از این سه مقام بخواهند جایگاه خود را دائمی و یا غیرانتخابی کنند، وظیفه ملت است که آنها را به زیر کشد نه آنکه مقام عالی غیرانتخابی را قانونی کنیم که با اینکار راه را برای بازگشت استبداد هموار کرده ایم؛ مثل همین ترکیه امروز که اردوغان گام به گام مقام خود را بسوی غیرانتخابی شدن کامل پیش می برد، یا در جمهوری آذربایجان یا کره شمالی یا سوریه که قدم بعدی هم برداشته شده و نه تنها مقام رییس جمهور به مقامی شبه غیرانتخابی تنزل کرده، بلکه موروثی هم شده است که دقیقاً یعنی سلطنت، هرچند نام جمهوری را عوض نکرده اند! تجربه خاورمیانه بارها ثابت کرده که لازم است هرگونه راه را بر هر نوع مقام عالی غیرانتخابی از اول در قانون بست و مکانیسمهای کنترل و توازن پرقدرت در قانون اساسی برای مجلس و قوه قضاییه در نظر گرفت که قادر شوند نظارت شدید برای حفاظت از این اصل، اعمال کنند و بویژه نظارت کامل بر قوه مجریه را که خطر اصلی استبداد برای کشور در آنجاست، به انجام رسانند. لازم به یادآوری است که استفاده از تاریخ اروپا، برای توجیه بازگشت مقام غیرانتخابی پادشاه در ایران کاملاً کار نادرستی است. در اروپا بطور مشخص رژیمهای پادشاهیِ در قدرت، چنین معامله ای را پذیرفتند و از یکسو مقام خود را بصورت نمادین حفظ کردند، و به عوض، مردم را بدون خونریزی آزاد کردند، در حالیکه در ایران با اینهمه خونریزی، بازهم مقام غیرانتخابی ولی فقیه که معادل پادشاه است ما را رها نمی کند و شما برای بعد از سقوط رژیم اسلامی دارید مقام غیرانتخابی پادشاهی را مورد تأیید قرار می دهید. اگر اکنون قرار باشد معامله ای با مقامی غیرانتخابی انجام شود، آن معامله با ولی فقیه است که امروز در قدرت است و اینکه حاضر شود نقش خود را نمادین و تشریفاتی کند و قدرت اجرایی اش را بدون خونریزی تفویض کند و به عوض مردم هم نقش نمادین او را بپذیرند، یعنی کاری که آقای محمود احمدی نژاد می خواهد بکند (6). ولی اگر قرار است رژیم عوض شود، و رژیمی سکولار دموکرات بر سر کار آوریم، مگر دیوانه هستیم که مقام غیرانتخابی پادشاه را بپذیریم، حتی بعنوان نمادین؛ همه اینگونه معامله ها در اروپا برای کشورهایی بوده که در آن رژیم پادشاهی در قدرت بوده، و آن پادشاه حاضر شده با این معامله، بدون خونریزی نقشی تشریفاتی را مانند کسانیکه در فیلمهای والت دیسنی پادشاه هستند، قبول کند و از قدرت کنار رود و سرگرمی برای توریستها بشود. اگر هم در فرانسه دوباره سلطنت اورلئان بازگشت، شکست جمهوری و بازگشت سلطنت بود، و ابداً نمادین نبود، فقط اورلئان ها شاخه دیگری از خاندان بوربون ها بودند. بعد هم بار دیگر سلطنت اورلئان ساقط شد و جمهوری دیگری به قدرت رسید وگرنه این نبود که این بار شاخه اورلئان خاندان بوربون ها فقط بصورت نمادین به قدرت بازگشته باشد. در ایران نیز تلاش سلطنت طلبان چنین است که دوباره سلطنت پهلوی را احیا کنند و این حقشان است که برای چنین تحولی تلاش کنند. اما طرح های گمراه کننده برای جمهوریخواهان ایران، به جنبشی که اکنون در ایران در جریان است ضرر زیادی میزند. شکی نیست که جریانات پادشاهی خواه نظیر حزب مشروطه ایران در تحول کنونی، خواستار بازگرداندن سلطنت پهلوی به ایران هستند و همانطور که ذکر شد این حق آنها است که برای نظر خود تلاش و تبلیغ کنند، همانگونه که این حق ملی مذهبی ها و کلاً اسلامگرایان مخالف استبداد است که برای انواع حکومت های غیرفاشیستی اسلامی تلاش کنند به همان سان که کاندیدایی طرفدار دولتی مسیحی نظیر هاکبی در آمریکا تا به امروز در همین انتخابات سال 2016 آمریکا از رقبای دونالد ترامپ بود، و برای به قدرت رساندن دولتی مسیحی تلاش می کرد که حتی می توان خط مشی آنها را با قانون اساسی آمریکا در تضاد دید؛ ولیکن تئوریزه کردن اینگونه تلاشها و خواستها بعنوان طرح جمهوریخواهان سکولار دموکرات برای قانون اساسی آینده جامعه ایران، غلط است. خواست پادشاهی خواهان سکولار یا مذهبیون غیر سکولار طرفدار ولی فقیه تشریفاتی، طرحی قابل قبول برای ایران آینده از سوی جمهوریخواهان آینده نگر (7) نیست، هر چند سلطنت طلبان یا ملی مذهبی ها باید آزاد باشند که برای خواست خود مبارزه کنند. جمهوریخواهان ایران ضروری است به روشنی به مردم بگویند که با هرگونه مقام رهبری غیرانتخابی برای ایران مخالفند، همانگونه که با هرگونه مقام سیاسی برای کسانیکه عهده دار مقامی در دستگاه مذهبی کشور هستند، مخالفند، و لازم است اعلام کنیم که حتی اگر رییس جمهوری نیز مانند شی جینگ پینگ رییس جمهوری کنونی چین پیدا شد که خواست دوره ریاست جمهوری را مادام العمر کند، مقابلش خواهیم ایستاد تا چه رسد به آنکه بخواهد نظیر حیدر علی اف، حافظ اسد و کیم ایل سونگ این مقام را موروثی کند. جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران آینده، همه مقامات عالی خود را انتخابی خواهد کرد و نیازی به هیچ مقام نمادین یا اجرایی ندارد که انتخابی نباشد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

بیست و هفتم اسفند ماه 1396
March 17, 2018

 

پانویس:

 

1. درباره مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران

http://bit.ly/2FZJ0H7

 

2. اسلامزدایی، استبداد زدایی، و نهادهای قضاوت مردم
http://www.ghandchi.com/1959-ghezaavate-mardom.htm

دکتر اسماعیل نوری علا: مخملباف و معمای ژنتيک استبداد!
http://news.gooya.com/2018/02/post-12472.php
درباره طرح رهبر نمادین، رهبر اجرایی و استبداد زدایی دکتر اسماعیل نوری علا برای جنبش سکولار دموکراسی ایران
http://www.ghandchi.com/1955-raiise-namaadin.htm 
 

3. دکتر اسماعیل نوری علا در گفت و گویی با سعید بهبهانی در تاریخ چهاردهم ماه مارس 2018: تشريح دلايل تشکيل مهستان و دقايق ميثاق ملی
https://www.youtube.com/watch?v=rfd1A8NrgHc

 

4. نامه سرگشاده به شهبانو فرح پهلوی
http://www.ghandchi.com/1857-farah-pahlavi.htm

 

5. مقام رییس قوه قضاییه باید انتخابی شود
http://www.ghandchi.com/1019-ghazaaeieh-entekhaabi.htm

 

6. اتحاد آینده نگر برای جدایی حکومت و مذهب
http://www.ghandchi.com/1975-etehade-ayandehnegar.htm

 

7. جمهوری آینده نگر

http://bit.ly/2FGDuKd

 

مطلب مرتبط

سپاس از دکتر اسماعیل نوری علا برای طرح نظرات این قلم در مورد مقام غیرانتخابی در جلسه مهستان
http://www.ghandchi.com/1980-esmail-nooriala.htm
 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH