Sam Ghandchiسام قندچي بازگرداندن حکومت موروثی همانقدر ضد دموکراتیک است که بازگرداندن حجاب در 57 بود
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1907-no-return-to-hereditary-rule.htm

 

us-bill-of-rights

 

بازگرداندن رژیم پادشاهی به ایران عقبگردی بسیار خطرناکتر از بازگرداندن حجاب اجباری برای زنان است که در انقلاب 1357 رخ داد (1). اگر تبعیض بر مبنای اصل و نسب را شاهزاده رضا پهلوی بخواهد با رأی مردم در رفراندومی قانونی کند، این کار دموکراسی نیست بلکه فریبکاری و سوء استفاده از دموکراسی است (2). این موضوعات هم اکنون در بحبوحه خیزش 96 به جنبش لطمه زده است (3)، با اینحال تاکتیک دوگانه شاهزاده رضا پهلوی، همچنان ادامه دارد و امید است ایشان تکلیف خود را بدون اما و اگر روشن کنند (4). در عصر مدرن حکومت موروثی در بسیاری از کشورهای اروپایی تحت فشار رژیم های سلطنتیِ در قدرت، و مصالحه همزمان آن رژیمها با جنبش های دموکراسی خواهی از جمله در بریتانیا، ادامه یافت. اما حکومت موروثی تبعیض بر مبنای اصل و نسب است و اگر کشوری که تحت حکومت موروثی نیست، حتی با رأی گیری از طریق رفراندوم چنین تبعیض قانونی را بپذیرد، در حقیقت در جهت نفی دموکراسی در این زمینه حرکت کرده یعنی در این زمینه به عقب رفته است، همانگونه که ایران در سال 1357 در زمینه حجاب اجباری که تبعیض نسبت به زنان است 50 سال به عقب رفت در حالیکه حجاب در عربستان سعودی وجود داشت و تازه امروز قدری عقب نشینی رژیم سعودی کرده است، به عبارت دیگر بحث بر سر عقب رفتن و برقرار کردن تبعیض است که حتی با رأی عمومی اقدامی ارتجاعی است. شاهزاده رضا پهلوی می گوید اگر مردم در رفراندوم با رأی آزاد، پادشاهی را انتخاب کنند، ایشان پادشاهی موروثی پهلوی را ادامه خواهد داد، اما چنین عقبگردی که بازگشت به حکومت موروثی است، به معنی قانونی کردن تبعیض بر مبنای اصل و نسب است وقتی این تبعیض 39 سال است در ایران برچیده شده و نظیر تحمیل هر تبعیض دیگری حتی از طریق رأی عمومی، دموکراسی نیست و ضد دموکراسی است. این اصل موضوع منشور حقوق ایالات متحده است که روشن کرده اصول پایه ای دموکراسی نظیر تبعیض بر مبنای اصل و نسب را نمی شود با رأی عمومی برقرار کرد و چنین رأی گیری دموکراسی نیست، بلکه ضد دموکراسی است (5). لازم به یاد آوری است که شاهزاده رضا پهلوی 10 ماه پیش در مصاحبه با جان گمبرل خبرنگار آسوشیتد پرس در دوبی گفتند که می خواهند رژیم پادشاهی پهلوی را در ایران جایگزین رژیم روحانیون کنند اما در مورد این مصاحبه به مردم ایران حرف دیگری زدند که خود موضوعی دیگر است (6).

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

نهم بهمن ماه 1396
January 29, 2018

 

پانویس:

 

1. درباره حجاب اجباری حق با خانم نازیلا گلستان است، اما..
http://www.ghandchi.com/1906-nazila-golestan.htm

 

2. چرا طرح های رفراندوم می توانند دیکتاتوری تازه ای به ارمغان آورند
http://www.ghandchi.com/1892-referendum.htm

 

3. کمدی مذاکرات در بالا و اینکه دور بعدی خیزش 96 در راه است
http://www.ghandchi.com/1904-comedy-mozaakeraat.htm

 

4. داستان تاکتیک نقش دوگانه شاهزاده رضا پهلوی از کجا شروع شد
http://www.ghandchi.com/1892-naghshe-dogaanehe-rp.htm

 

5. درسی از دموکراسی برای خیزش 96، از منشور حقوق ایالات متحده آمریکا
http://www.ghandchi.com/1898-amendments.htm

 

6. شاهزاده رضا پهلوی، شما باید رسماً برای خدعه نهم آوریل 2017 از مردم ایران عذرخواهی کنید
http://www.ghandchi.com/1378-reza-pahlavi.htm
Prince Reza Pahlavi, you Must Officially Apologize to Iranian People for April 9th, 2017 Deception
http://www.ghandchi.com/1378-reza-pahlavi-english.htm
 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH