Sam Ghandchiسام قندچي درباره حجاب اجباری حق با خانم نازیلا گلستان است، اما..
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1906-nazila-golestan.htm

 

خانم نازیلا گلستان از شورای ملی ایران امروز در گفتگویی با خانم مسیح علینژاد و خانم رها بحرینی در تلویزیون صدای آمریکا شرکت داشت و به بحثی در مورد حجاب اجباری که از سوی برخی از گروه های زنان ایران مطرح می شود که می گویند موضوع حجاب مسأله اکثریت زنان ایران نیست، پاسخ داد (1). از دیدگاه این قلم پاسخ خانم نازیلا گلستان بسیار درست است چون در ایران دستاورد زنان ایران برای آزادی پوشش که لزوماً هم بزرگترین مشکل اکثریت زنان بویژه زنان کارگر در دوران مدرن نبود، برای بیش از 50 سال حل شده بود، اما توسط آیت الله خمینی کمتر از یک ماه بعد از انقلاب 1357، آن دستاورد جامعه زیر پا گذاشته شد و حجاب اجباری زنان بر جامعه ایران تحمیل شد، یعنی در انقلاب 1357 جامعه ایران در این عرصه عقبگرد کرد و دستاورد 50 ساله خود را از دست داد. آیا خانم نازیلا گلستان متوجه هستند که شاهزاده رضا پهلوی که مورد حمایت ایشان هستند می خواهند اقدام مشابهی را در مورد بازگشت سلطنت در ایران انجام دهند، یعنی 38 سال پس از پایان یافتن رژیم سلطنتی در ایران، 10 ماه پیش در مصاحبه با خبرنگار آسوشیتد پرس در دوبی شاهزاده رضا پهلوی به جان گمبرل گفتند که می خواهند رژیم روحانیون در ایران را با سلطنت پهلوی جایگزین کنند و بعد هم درباره این مصاحبه با ایرانیان خدعه کردند (2). خانم نازیلا گلستان را شخصاً نمی شناسم اما دیده ام که یکی از معدود کسانی هستند که در سالهای اخیر در خارج کشور فعالیتهایی را در خیابانهای شهرهای اروپا و آمریکا علیه جمهوری اسلامی سازمان داده اند که شبیه فعالیتهای دانشجویان در دوران کنفدراسیون است و به ایشان از این نظر تبریک می گویم. اما امروز بازگرداندن رژیم پادشاهی به ایران عقبگردی بسیار خطرناکتر از بازگرداندن حجاب اجباری برای زنان ایران در انقلاب 1357 است یعنی تبعیض بر مبنای اصل و نسب را شاهزاده رضا پهلوی می خواهد با رأی مردم، قانونی کند. بحثهای پادشاهی پارلمانی همه بیهوده است چرا که ما تحت رژیم سلطنتی سکولاری نیستیم که بخواهد با محدود کردن قدرت پادشاه امتیازی به مردم دهد بلکه داریم با چنین طرحی بازگرداندن تبعیض بر مبنای اصل و نسب و حکومت موروثی را توجیه می کنیم آنهم با رأی آزاد همانگونه که کسی بیاید با رأی آزاد تبعیض علیه زنان و سیاهان را بازگرداند، به این کار نمی گویند دموکراسی. قانونی کردن هر نوع تبعیض در جامعه از طریق رأی آزاد، نه تنها دموکراسی نیست بلکه فریبکاری و سوء استفاده از دموکراسی است (3). امیدوارم خانم نازیلا گلستان در برابر طرح های تاکتیک دوگانه شاهزاده رضا پهلوی که برای به ثمر رساندن این هدف انجام می شود موضع روشن بگیرند و به فریب دادن مردم ایران یاری نرسانند و مطمئن باشند که این بحثها ابداً برخلاف آنچه تبلیغ می شود موضوع شخصی این قلم نیست و اگر نامه سرگشاده اینجانب به شهبانو فرح پهلوی را بخوانید می بینید که پدرکشتگی شخصی با خاندان پهلوی ندارم (4). هیچیک از موضوعات مطرح شده نسبت نادرست یا دروغ به شخص شاهزاده رضا پهلوی نبوده و تک تک ادعاهای این قلم را می توانید مورد تحقیق قرار دهید و صحت و سقم آنرا مشخص کنید (5). در اسفندماه 1357 چریکهای فدایی خلق خود را در مورد طرح آیت الله خمینی برای حجاب اجباری گول زدند و حتی وقتی در تظاهرات زنان در آن زمان، گروه های حزب اللهی شعار "یا روسری یا تو سری" می دادند، رهبران سازمان چریکهای فدایی خلق به دخترهای سازمان می گفتند که روسری سر کنند و به تضاد در صفوف خلق دامن نزنند. این قلم در آن روز در آن تظاهرات زنان در تهران شخصاً حضور داشتم و همه آن وقایع را به یاد دارم و اینکه چگونه همه فریب خدعه آیت الله خمینی را خوردند و در به انجام رسیدن این عقبگرد تاریخی در عرصه حجاب سکوی پرش اسلام گرایان شدند را شاهد بودم گرچه آن روز هم نظیر حالا با این همراه شدن با کسانیکه در تب انقلاب مردم ایران را گول می زدند، مخالفت می کردم و دوستانی می گفتند که به اتحاد انقلابیون با این کارم لطمه وارد می کنم. گرچه این قلم نه آنزمان و نه امروز هیچ ربطی به سازمان چریکهای فدایی خلق نداشتم اما در شکل دادن خط زنجیر برای مقاومت در برابر حمله حزب الهی ها به تظاهرات زنان همراه بودم ولیکن اصل کار همان مخالفت با حجاب اجباری بود که متأسفانه اکثریت اپوزیسیون عکس آن عمل کردند و 39 سال است چوب آن اشتباه را زنان ایران و همه مردم ایران خوردند. خانم نازیلا گلستان این بار مواظب باشید که سکوی پرش عقبگرد دیگری از جمهوری به سلطنت در ایران نشوید که یک عمر خودتان را بخاطر چنین اشتباه امروز سرزنش خواهید کرد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

نهم بهمن ماه 1396
January 29, 2018

 

پانویس:

 

1. گفتگوی نازیلا گلستان، مسیح علی نژاد و رها بحرینی در صدای آمریکا

دختران خیابان انقلاب و اعتراض علنی به حجاب اجباری
https://www.youtube.com/watch?v=XGtjiilh7JY

 

2. شاهزاده رضا پهلوی، شما باید رسماً برای خدعه نهم آوریل 2017 از مردم ایران عذرخواهی کنید
http://www.ghandchi.com/1378-reza-pahlavi.htm
Prince Reza Pahlavi, you Must Officially Apologize to Iranian People for April 9th, 2017 Deception
http://www.ghandchi.com/1378-reza-pahlavi-english.htm

 

3. درسی از دموکراسی برای خیزش 96، از منشور حقوق ایالات متحده آمریکا
http://www.ghandchi.com/1898-amendments.htm

 

4. نامه سرگشاده به شهبانو فرح پهلوی
http://www.ghandchi.com/1857-farah-pahlavi.htm

 

5. داستان تاکتیک نقش دوگانه شاهزاده رضا پهلوی از کجا شروع شد
http://www.ghandchi.com/1892-naghshe-dogaanehe-rp.htm 
 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH