Sam Ghandchiسام قندچي وقتی آدمهای خوبی مانند یوسف اردلان اشتباه می کنند

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1668-yousef-ardalan.htm

بعدالتحریر اول ماه اکتبر 2017: اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm

 

tajzieh

 

یکماه پیش در پی اعلام همه پرسی استقلال کردستان عراق نوشتاری از این قلم منتشر شد تحت عنوان "اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران" (1). موضع اینجانب را آقای یوسف اردلان "تراوشات مغزی سام قندچی" نامید. دوست ندارم در پاسخ توهین ایشان، دشنام گویی کنم اما در 40 سال گذشته این قلم یکی از کسانی بوده ام که در مورد معضلات جنبش سیاسی ایران کار وسیع نظری کرده ام و بدون پژوهش، مطلبی از روی باد معده ننوشته ام، در حالیکه دانش آقای یوسف اردلان در حد همان 40 سال پیش است و به خود اجازه می دهد فقط به صرف داشتن تجربه زندگی در این 40 سال، در مورد مسائل بغرنج جنبش سیاسی که بعد از شکست چپ در سطح ملی و بین المللی غیرقابل انکار است، نظر دهد و نسل جوان را گمراه کند. دلیل احترام خود را برای یوسف اردلان حدود دو سال پیش وقتی همان زمان به روشنی در رد تئوری لنینی حق تعیین سرنوشت نوشته بودم، ذکر کردم (2)، و دقیقاً احترامی که برای او قائل بودم باعث شد که همه این مدت به بحثهای غلط ایشان پاسخ نگویم و فقط به طور کلی به موضوعاتی نظیر اشتباه بودن ایجاد احزاب اتنیکی از جمله احزاب کردی بپردازم (3). اما دیگر ماجراجویی عشیرتی بارزانی در کردستان عراق مانع از آن بود که همچنان سکوت کنم و یکماه پیش مطلبی را تحت عنوان "بی اعتبار شدن برخی رهبران کرد ایرانی در پی ماجرای همه پرسی بارزانی و شرکاء" (4)، بدون نام بردن از آقای یوسف اردلان منتشر کردم. وقتی گفته می شود سطح دانش این دوستان در حد 40 سال پیش است هدف توهین نیست؛ اما آیا اگر کسی با معلومات 40 سال پیش، امروز، بخواهد در عرصه ای علمی نظیر فیزیک یا پزشکی نظر دهد، به او انتقاد نمی کنیم. حتی آقای پیتر هیگز که تازه در سال 2013 بعد از 40 سال، نوبل فیزیک را برای کشف بوزون هیگز که به نام اوست دریافت کرد، حاضر نشد در مورد موضوعات فیزیک در لحظه حاضر نظر دهد و گفت که به روز نیست. شکی ندارم که هدف یوسف اردلان کمک به مردم و شخصاً نیز انسانی شریف است، اما تجویز دارو از سوی پزشکی که دانش کنونی پزشکی را ندارد، هرچند با نیت خیر، می تواند باعث مرگ بیمار شود. متأسفانه نگاهی به وضعیت کنونی در کردستان ایران و عراق نیازی به توضیح بیشتر ندارد که تیولداری و رهبری عشیرتی که در مورد پ ک ک مورد نقد حتی ایشان بود، امروز در همه جا به مشکل زندگی مدرن برای کردهای عراق و ایران تبدیل شده است (5). همچنان با آرزوی سلامتی برای آقای یوسف اردلان و سپاس از ایشان که دلشان برای خوشبختی کردها و همه مردم ایران و جهان می طپد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
سوم آبان ماه 1396
October 25, 2017

 

پانویس:

 

1. اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm
Announcing Change of Position to Opposing any form of Federalism for Iran
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism-english.htm

 

2. بحثی با یوسف اردلان درباره حق تعیین سرنوشت
http://www.ghandchi.com/1099-khod-mokhtari.htm

 

 

3. نگاهی به پدیده احزاب کردی در ایران
http://www.ghandchi.com/1287-ahzaabe-kordi.htm

 

4. بی اعتبار شدن برخی رهبران کرد ایرانی در پی ماجرای همه پرسی بارزانی و شرکاء
http://www.ghandchi.com/1640-rahbaraane-kord.htm
آقای مهتدی امروز بحث این قلم را ثابت کرد
http://www.ghandchi.com/1642-mohtadi-kurdistan.htm
 

 

5. تیولداری پ ک ک، کار حزبی نیست
http://www.ghandchi.com/1327-pkk-manorialism.htm

 

مطالب مرتبط

مطلب زیر 5 سال پیش در رد طرحهای خودمختاری برای هر منطقه ای در ایران نوشته شده است

یادداشتی درباره طرح بحث انگیز خودمختاری کردستان
http://www.ghandchi.com/723-kurdistan-autonomy.htm 
A Note about the Controversial Kurdistan Autonomy Plan
http://www.ghandchi.com/723-kurdistan-autonomy-eng.htm

 

پایان مدل تشکیلات جنبشهای آزادیبخش
http://www.ghandchi.com/1667-jonbeshhaaye-azadibakhsh.htm
 

 

*تجزیه طلبی
http://goo.gl/RQfskw
separatism
http://goo.gl/BzxMcU

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH