بعدالتحریر اول ماه اکتبر 2017: اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm
P.S. Oct 1, 2017:Announcing Change of Position to Opposing any form of Federalism for Iran
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism-english.htm

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sam Ghandchiسام قندچي عراق بهتر است دوباره برای ایران فاجعه به بار نیاورد

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1520-araagh-iran.htm

 

پنج سال پیش در بحبوحه بهار عربی، دخالت ایران در سوریه آغاز شد و همانوقت نیز درباره تفاوت اثر دخالت ايران در سوريه و عراق (1)، بحث شد. بعد هم که داعش (2)، موصل را در عراق، و رقه را در سوریه، تصرف کرد. روحانیون شیعه حاکم بر عراق که صدام حسین را با قدرت نظامی آمریکا و ایران، ساقط کرده و خود بر اریکه قدرت تکیه زده بودند، قادر نبودند با داعش مقابله کنند و بالاخره هم آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به تازگی توانستند داعش را در موصل و رقه، شکست دهند. البته باید کردها را در تفسیر بالا مستثنی کرد که خودشان سالها با صدام حسین جنگیدند و بعد هم در این سالهای اخیر با داعش نبرد کردند؛ و موضوع تجزیه طلبی کردستان عراق هم به موضوع این نوشتار ربطی ندارد و به کرّات بحث شده و نیازی به تکرار در اینجا نیست (3). اما در چند روز اخیر می شنویم که روحانیون شیعه حاکم بر عراق در منطقه فعال شده و به عربستان سعودی نزدیک می شوند، از جمله گفته می شود که حیدر عبادی نخست وزیر عراق در مراسم تحلیف حسن روحانی شرکت نکرده، و همچنین سفر مقتدی صدر به عربستان سعودی در صدر خبرهای منطقه است. از آقای مقتدی صدر چند سالی بود که در اوج جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی ایران با داعش، خبری نبود و می گفتند ایشان مشغول تحصیل فقه است، اما ناگهان در خبرها نامش می آید که خواستار انحلال میلیشای شیعه جمهوری اسلامی ایران در عراق شده است. شخصاً نه تنها در مورد اخیر با او موافقم بلکه سالهاست حتی در اوج خیزش داعش معتقد بوده و هستم که نباید در امور داخلی عراق و سوریه دخالت کرد. با اینحال حرکات تازه روحانیت شیعه حاکم بر عراق نگران کننده است. بنظر میرسد ما شاهد پایان صف بندی افراط گرایان شیعه در برابر افراط گرایان سنی در منطقه هستیم و صف بندیهای تازه ملی و اتنیکی در حال شکل گیری هستند و  از جمله روحانیت شیعه حاکم بر عراق، در مقابل ایران، به دولت سنی مذهب وهابی عربستان سعودی، نزدیک می شود. البته این به نوعی پایان رؤیاهای عده ای در جمهوری اسلامی ایران است که در اوهام یکی کردن عراق و ایران بودند (4)، که از این نظر امر خوبی است و جلوی تروریسم و کشورگشایی جمهوری اسلامی را می گیرد و شاید به دخالتهای ایران در عراق پایان دهد، اما اگر نتیجه همه این تحولات، نقش تازه ای برای عراق، در تجاوز یا کمک به تجاوز به ایران شود، نظیر آنچه در دوران صدام حسین روی داد، دیگر نمی توان ساکت ماند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

پانزدهم مرداد ماه 1396
August 6, 2017

پانویس
:

 

1. تفاوت اثر دخالت ايران در سوريه و عراق
http://www.ghandchi.com/691-IranSyria.htm

 

2. داعش

http://goo.gl/hjdio5

 

3. ندانمکاری دوباره شیرین عبادی این بار درباره رفراندوم کردستان عراق
http://www.ghandchi.com/1517-shirin-ebadi-kurdistan.htm

آقای مهتدی حمایت از همه پرسی اقلیم کردستان عراق دخالت در امور داخلی آن کشور است
http://www.ghandchi.com/1374-abdullah-mohtadi.htm

 

4. آیا جمهوری اسلامی برای ادغام ایران و عراق برنامه دارد
http://www.ghandchi.com/1495-iri-goal-in-iraq.htm
Is IRI Planning for Unification with Iraq
http://www.ghandchi.com/1495-iri-goal-in-iraq-english.htm


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH