Sam Ghandchiسام قندچي آقای مهتدی حمایت از همه پرسی اقلیم کردستان عراق دخالت در امور داخلی آن کشور است
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1374-abdullah-mohtadi.htm

بعدالتحریر اول ماه اکتبر 2017: اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm

 

tajzieh   

 

دوست عزیز آقای عبدالله مهتدی،

 

امروز شما در مصاحبه ای با دویچه وله، حمایت خود را از همه‌پرسی برای استقلال اقلیم کردستان عراق، اعلام کرده اید، و این کار دخالت در امور داخلی آن کشور است (1). آقای بارزانی مسؤل حکومت اقلیم کردستان در سیستم جمهوری فدرال عراق است و ایشان خواستار همه پرسی برای استقلال منطقه کردستان عراق شده؛ اما، سیاستمدارانی هم در عراق، با چنین همه پرسی مخالفند. معلوم نیست اگر اصلاً همه پرسی برگزار شود یا نه؛ و اگر برگزار شود، معلوم نیست چه بخش از جمعیت عراق قرار است برای همه پرسی اجازه رأی داشته باشد؛ و اگر مشخص شد، معلوم نیست صندوق آراء قابل اعتماد باشد یا نه؛ و اگر بود، معلوم نیست چنین طرحی رأی بیاورد یا نه. چنین تحولی در منطقه نفت خیز کردستان عراق مثل این است که عده ای بخواهند جمعیت ساکن خوزستان ایران رأی دهد آن منطقه جزئی از ایران بماند یا مستقل شود، و رأی بقیه مردم ایران را برای چنین تصمیمی نادیده بگیرند. به هر حال ما به عنوان ایرانی درست نیست در امور داخلی عراق دخالت کرده و در هیچیک از این گامها با هیچیک از مواضع نیروهای سیاسی داخلی در عراق، سمتگیری کنیم. این موضوعات به مردم عراق مربوط است. چه دخالت جمهوری اسلامی در عراق و چه دخالت نیروهای اپوزیسیون ایران در آن کشور، جز ضرر برای مردم ایران، نتیجه دیگری ندارد.

 

همچنین شما از قول همه مردم کرد ایران می گویید که آنها با موضع شما درباره همه پرسی استقلال کردستان عراق موافقند. چنین قضاوتی را نمی توان از نقطه نظر علمی، ثابت کرد. ده سال پیش در نامه سرگشاده ای به شما (2) ضررهایی که جریان به اصطلاح "کنگره ایران فدرال" و کلاً همه نیروهای تجزیه طلب، به همه مردم ایران، از  جمله به ساکنان کردستان ایران، و از جمله به خود می زنند، بحث شد و حملاتی را از سوی تجزیه طلبان پذیرا شدم، اما موضع این قلم در ضدیت با تجزیه طلبی روشن بوده و هست و تجربه این 10 سال نیز نشان داد که تجزیه طلبی دشمن جنبش دموکراسی خواهی ایران است (3). امروز شما در مصاحبه خود از مواضع تجزیه طلبان فاصله گرفته و اذعان کردید که برای مردم کردستان ایران، مواضع تجزیه طلبان قابل قبول نیست و از فدرالیسم دفاع کردید. شخصاً هم طرفدار فدرالیسم هستم (4)، اما نه بعنوان طرحی برای تکه تکه کردن ایران، یعنی نه آنگونه که فدرالیسم در عراق عملاً به تکه تکه شدن آن کشور انجامیده است. شخصاً اگر فدرالیسم در ایران طلیعه آینده ای نظیر عراق و سوریه باشد، از همین حالا در برابر فدرالیسم، موضع مخالف اعلام می کنم، همانگونه که در گذشته هم گفته ام (5).


به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com   
http://www.ghandchi.com   
شانزدهم فروردین ماه 1396
April 5, 2017

پانویس:

 

1. مصاحبه دویچه وله با عبدالله مهتدی رهبر حزب کومله ایران درباره استقلال کردستان عراق
http://p.dw.com/p/1CeDm

 

2. یک لغزش: از یيشه وری تا مهتدی
http://www.ghandchi.com/477-PishevariMohtadi.htm

 

3. چرا تجزیه طلبی را محکوم باید کرد
http://www.ghandchi.com/696-Separatists.htm

 

4. فدرالیسم در برنامه پیشنهادی حزب آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/754-federalism-va-iran.htm 
Federalism in the Platform of Iran's Futurist Party
http://www.ghandchi.com/754-federalism-va-iran-eng.htm
 

5. فدرالیسم قومی طرحی ارتجاعی برای آینده ایران -ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/555-FederalismeGhomi.htm

 

   
مطلب مرتبط

عبدالله مهتدی، کورش زعیم و جوامع اتنیکی در ایران
http://www.ghandchi.com/1446-ethnic-communities.htm
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH