Sam Ghandchiسام قندچيانتخاب بد و بدتر، ادامه سقوط پنجاه و هفت است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1427-soghoote-panjaaho-haft.htm

 

هفته پیش درباره واقعیت پشت پرده قصه بد و بدتر برخی دوستان سکولار در انتخابات توضیح داده شد (1). همچنین گفته شد که افسانه دموکراسی اسلامی با حذف سکولارها آغاز شد (2). و بعد هم سؤال شد که آیا انتخابات 96 نخستین رفراندوم رژیم است (3). در چند هفته آینده پاسخ به پرسش آخر مشخص خواهد شد، اما جا دارد از خود بپرسیم که چطور سیر قهقرایی انتخابهای ایرانیان، که پس از انتخابات مجلس در هفتم اسفندماه 1394، آنچنان به عیان دیده ایم، آغاز شد (4). همانگونه که در "کن فیکون مارکسیستیِ ایران" (5) توضیح داده شده، سرآغاز همه آنچه در بالا آمد، در سقوط اپوزیسیون در انقلاب 57، نهفته است. نه فقط اپوزیسیون ایران در دوران پهلوی، بلکه همه ایرانیان، سطح انتظارشان در زندگی، حتی پیش از کشف نفت در ایران، در همان عصر مشروطیت، بسیار بالا بود، و می خواستند کشوری داشته باشند، پیشرفته تر از اروپا و آمریکا، که در عین حال، از نظر عدالت اجتماعی نیز، بر دموکراسی های اروپا و آمریکا، برتری داشته باشد. به همین دلیل، شعار استقلال، آزادی و جمهوری، در آخر کار، خواست اپوزیسیون در آخرین سالهای دوران پهلوی شد، که آیت الله خمینی با تبحری خاص، آن را به شعار "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" تغییر داد، و بدینگونه رژیم اسلامگرای خود را، بر مردم ایران حاکم کرد.

 

امروز، ترکیه اردوغان، برای مردم ایران به شکل آرزو در آمده است، و حتی دوستان سکولاری نیز چند سال پیش، اسلامگرایی از نوع ترکیه را، برای اپوزیسیون، بعنوان آلترناتیوی ایده آل، مطرح می کردند. در حالیکه جوانان ایران در دوران محمد رضا شاه، به سفرهای آمریکا به کره ماه نگریسته، و می خواستند ایران بتواند به چنین پیشرفتهایی دست پیدا کند، و بسیاری از دانشجویان ایرانی با چنین ایده الهایی، تحصیل در خارج را، بر می گزیدند، تا بیاموزند و به وطن بازگردند، و در واقع ایده آلهای انقلاب مشروطه، در همه دوران پس از مشروطه، سطح انتظارات ایرانیان را، رقم می زد. ایده آل کسی، این نبود که بتواند به آنتالیای ترکیه کوچ کند، تا خانمها بتوانند، حداقل، آزادی پوشش داشته باشند، و یا اینکه، کنار زدن روسری در دولت اصلاح طلبان، بعنوان آلترناتیو زندگی، در ایران آینده، تلقی شود.

 

برخی می گویند سقوط 57 توطئه ای خارجی بود. شخصاً تحلیل خود را سالهاست در کتاب "ایران آینده نگر" (6)، با خوانندگان در میان گذشته ام، که اعتقادی به تئوری توطئه ندارم، اما شکی نیست که در همان روزهای انقلاب 57، کسانی نظیر ریچارد کاتم، که بعداً مشخص شد با سازمان سیا کار می کرده، مدل عربستان سعودی را بعنوان آلترناتیوی برای ایران آینده، تقویت می کردند. سقوط 57 در عین حال سقوط اپوزیسیون بود. بزرگترین تشکیلات اپوزیسیون در خارج کشور در دوران پهلوی، کنفدراسیون دانشجویان در خارج کشور، اساساً خواستار استقلال، دموکراسی، پیشرفت و عدالت اجتماعی در ایران بود، و می خواست جلوتر از رژیم شاه برود، و می خواستند رأس حکومت، با جمهوریت، انتخابی شود، البته بخشی از دوستان جبهه ملی، در کنفدراسیون، در آن زمان، همچنان به شعار "شاه سلطنت کند نه حکومت،" اعتقاد داشتند. اپوزیسیون می خواست، ایران از آمریکا و اروپا جلوتر باشد، و به رغم آنکه، کنفدراسیون یک جریان خاص سیاسی نبود، و تقریباً همه طیفهای اپوزیسیون زمان شاه در آن حضور داشتند، و گرچه با آزادی پوشش از جمله حجاب، مخالفتی نبود، اما به ندرت ممکن بود خانم با حجابی در جلسات کنفدراسیون، دیده شود.

 

امروز وقتی نگاهی به اپوزیسیون بیاندازیم، اکثراً انتخاب بین بد و بدتر های مختلف را تجویز می کنند، وقتی بیش از نیم قرن از روزهایی گذشته است که ایرانیان می خواستند جمهوری مستقلی نظیر آمریکا داشته باشند، که در آن، عدالت اجتماعی نیز، بر آمریکا، برتری داشته باشد. در واقع بزرگترین ضایعه ای که سقوط 57 بر روان ایرانیان وارد آورد، همین سقوط سطح انتظارات ما ایرانیان است، که در 38 سال گذشته، گام به گام، پایین تر رفته، و با انتخاب جمهوری اسلامی در انقلاب 57، و ادامه انتخاب بین بد و بدتر در درون جمهوری اسلامی، به انتخاب بد و بدتر، در افق اپوزیسیون، انجامیده است. وقت آن است که فراسوی آرمانهای مشروطیت برویم، نه آنکه بیشتر، به پایین تر از آن، سقوط کنیم، و شاید انتخابات ریاست جمهوری 1396، آغاز چنین انتخابی تازه، در میان ایرانیان شود. همانطور که چهارده سال پیش بحث شد، اصلاح طلبی ارتجاعی راه آینده ایران نیست (7). امروز ضروری است که به نیروهایی نظیر حزب سکولار دموکرات ایرانیان، که راهی نو در پیش پای اپوزیسیون گذاشته اند، یاری رسانده، و آنها را در تلاش سترگی که آغاز کرده اند، تقویت کنیم (8).


به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com
هجدهم اردیبهشت ماه 1396
May 14, 2017
 

 

پانویس:

 

1. واقعیت پشت پرده قصه بد و بدتر برخی دوستان سکولار در انتخابات
http://www.ghandchi.com/1418-gheseh-bad-o-badtar.htm

 

2. افسانه دموکراسی اسلامی با حذف سکولارها آغاز شد
http://isdmovement.com/2017/0517/051217/051217.Sam-Ghandchi-The-purge-began-with-seculars.htm

 

3. آیا انتخابات 96 نخستین رفراندوم رژیم است
http://www.ghandchi.com/1423-entekhabat-96-referendum.htm

 

4. از انقلاب ارتجاعی 57 تا قهقرای اصلاح طلبی نود و چهار
http://www.ghandchi.com/1135-ghahgharaaye94.htm

 

5. کن فیکون مارکسیستیِ ایران
http://isdmovement.com/2017/0417/040717/040717.Sam-Ghandchi-Marxists-Armageddon.htm

 

6. ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 

7. اصلاح طلبی ارتجاعی
http://www.ghandchi.com/249-ReactionaryReformism.htm

 

8. چند کلمه درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان-آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1408-iranian-secular-democratic-party-futurist.htm 
A Few Words about Iranian Secular Democratic Party-Futurist
http://www.ghandchi.com/1408-iranian-secular-democratic-party-futurist-english.htm


مطالب مرتبط

حزب سکولار دموکرات ایرانیان
http://goo.gl/ncSFhR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

SEARCH