Sam Ghandchiسام قندچياختلاف احمد پورمندی و طرفداران تغییر رژیم بر سر چیست
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1326-ahmad-pourmandi.htm

 

روز گذشته آقای احمد پورمندی از رهبران سازمان چریکهای فدایی خلق اکثریت در مقاله ای تحت عنوان "اپوزیسیون و آشتی ملی" درباره نامه تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی به ترامپ چنین نوشته است: "..کسانی نظیر مجید محمدی و 29 نفر از همگنان او برای ترامپ نامه نوشته اند و خواستار احیای تحریم های فلج کننده و کوبیدن سپاه در هر کجا و با هر وسیله شده، عملا ترامپ را به حمله به ایران فراخوانده اند..ارزیابی هرگونه دعوت و تشویق دول خارجی به توسل به عملیات نظامی علیه ایران و تداوم و احیای تحریم های فلج کننده علیه کشور، ازجمله به بهانه "تغییر رژیم"، به عنوان "اقدام علیه منافع ملی" و رد هر گونه همکاری با اینگونه افراد و جریان ها" (1).

 

در مورد نامه 30 نفر مورد اشاره آقای پورمندی در همان زمان انتشار آن نامه، بحث شد (2). اما اصل بحث آقای پورمندی در بالا "تغییر رژیم" است. در این باره که آیا سکولار دموکراتهای ایران تغییر رژیم می خواهند یا نه سالهاست گفتگو شده است (3). آقای پورمندی همه نوشتارشان در مورد نامه 30 نفر است اما حرفی از بحث واقعی نامه درباره سپاه پاسداران و مقایسه جمهوری اسلامی و داعش نمی زنند که پیشتر توضیح داده شد (4). آقای احمد پورمندی، و فؤاد تابان که سایت اخبار روز (5) را منتشر می کند، و عمده رهبری چریکهای اکثریت در دهه 1360 همین بحثها را در مورد کسانی داشتند که در آن زمان خواستار تغییر رژیم بودند، و همان دهه 1360 به دلیل حمله عراق به ایران، با سپاه پاسداران همکاری کردند (6) و حتی در کشتار گروه سربداران در آمل در کنار سپاه پاسداران، شرکت داشتند (7).

 

بحث رهبری چریکهای اکثریت هم در دهه 1360 و هم امروز یعنی 35 سال بعد هیچ تفاوتی نکرده است. از نظر آنها تغییر رژیم در ایران توسط نیروهای مستقل ممکن نیست و عملاً حتی در صورت موفقیت به معنی از دست دادن استقلال کشور است و در زمان حمله صدام حسین چنین رویدادی به معنی به قدرت رسیدن دولت تحت الحمایه عراق در ایران، و امروز نیز به معنی به قدرت رسیدن دولت تحت الحمایه آمریکا، خواهد بود. از نظر رهبری چریکهای اکثریت، حتی کشورهای اروپای شرقی به آزادی نرسیده اند و فقط از مدار روسیه خارج شده و در مدار آمریکا قرار گرفته اند. رهبری چریکهای اکثریت از نفوذ روسیه در ایران جمهوری اسلامی یا بلاروس مطلع است اما آن را تهدیدی برای استقلال قلمداد نمی کند. به همین دلیل، تغییر رژیم موضوعی است که آقای احمد پورمندی و یارانشان در سال 1360 با آن مخالف بودند و امروز هم با آن مخالفند وگرنه هم آن روز می دانستند که خواست سربداران در آمل برای تغییر رژیم جمهوری اسلامی، با هدف عراق در حمله به ایران، یکی نبود، و مخدوش کردن این دو، هم در آن زمان و هم امروز فقط از عهده رهبران چریکهای اکثریت ساخته است که نه تنها در حرف بلکه در عمل در صفوف سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در به قتل رساندن اعضاء گروه سربداران در آمل، شرکت داشتند (8).

 

واقعیت این است که مبارزه برای تغییر رژیم، برنامه بخش مهمی از اپوزیسیون ایران از همان بدو تأسیس جمهوری اسلامی در 38 سال پیش بوده است، و عده ای نظیر گروه سربداران با مبارزه مسلحانه در پی رسیدن به این هدف بودند، و بخش بزرگی از سکولارهای ایران از جمله نویسنده این سطور از راه فعالیت مسالمت آمیز خواستار تغییر رژیم بوده ایم. اینکه ممکن است از خواست ما برای تغییر رژیم، قدرتهای بزرگ سوء استفاده کنند، همانقدر درست است که از خواست اصلاح طلبان اسلامی و یا اصولگرایان رژیم نیز قدرتهای بزرگ سوء استفاده می کنند و این امر ابداً دلیلی بر درستی یا غلط بودن خواست ما نیست و همراهی با سرکوب خشونت بار هواداران تغییر رژیم را توجیه نمی کند. آیا در زمان رژیم شاه از خواست چریکهای فدایی خلق برای تغییر رژیم، دشمنان خارجی نظیر عراق صدام حسین، یا نیروهای اسلامگرای داخلی، استفاده نکردند. آیا اقدامات چریکها و کلاً تلاش برای تغییر رژیم پهلوی و حتی موفقیت آن، نمی توانست به از بین رفتن استقلال ایران بیانجامد و یا باعث شود که رژیمی قرون وسطایی به قدرت برسد، که رسید. آیا چنین سناریوهای محتمل می توانست دلیلی برای همراهی و همکاری با ساواک برای سرکوب مبارزانی باشد که برای تغییر رژیم به حکومتی دموکراتیک، مبارزه می کردند؟ ای کاش تلویزیون های فارسی میزگردی تشکیل دهند و همه طرفهای بحث را دعوت کنند تا همه این جوانب موضوع تغییر رژیم، مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com

چهارم اسفند ماه 1395
February 22, 2017

پانویس:

 

1. احمد پورمندی: اپوزیسیون وآشتی ملی!
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=78430

 

2. پاسخی به نامه احمد باطبی و گروهی از ایرانیان مخالف حکومت به دونالد ترامپ
http://www.ghandchi.com/1266-ahmad-batebi.htm

 

3. آیا سکولار دموکراتهای ایران تغییر رژیم می خواهند
http://www.ghandchi.com/1242-regime-change.htm 
Do Iranian Secular Democrats Want Regime Change
http://www.ghandchi.com/1242-regime-change-english.htm 
تغییر رژیم در ایران و ژنرال های رسانه ای
http://www.ghandchi.com/1264-regime-change.htm

 

4. آیا مقایسه جمهوری اسلامی ایران با داعش درست است
http://www.ghandchi.com/1267-islamicrepublic-vs-daesh.htm

 

5. اطلاعیه درباره نشریه اخبار روز-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/1113-akhbare-rooz.htm

 

6. آیا چریکهای اکثریت در سال 60 اصلاح طلب بودند
http://www.ghandchi.com/1290-cherikhaaye-aksariat.htm

 

7. حقایق پنهان دهه شصت
http://www.ghandchi.com/1222-haghaaye-penhaane-daheye-shast.htm

 

8. حقایق پنهان دهه شصت

http://goo.gl/8SwURK

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com


 

 

 

SEARCH