Sam Ghandchiسام قندچيپاسخی به نامه احمد باطبی و گروهی از ایرانیان مخالف حکومت به دونالد ترامپ
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1266-ahmad-batebi.htm

 

دو روز پیش در وبسایت تقاطع متنی منتشر شده است با عنوان "نامه سرگشاده گروهی از ایرانیان مخالف حکومت به دانلد ترامپ" که در زیر آن امضای آقای احمد باطبی و  شماری از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی درج شده است (1). انتشار این متن، بحثهایی را در اینترنت بر انگیخت و در پاسخی به نقدها، آقای احمد باطبی از جمله نوشته اند: "سپاه ديگر آن نهاد فداكار جنگ هشت ساله نيست. مافيايى است كه به اسم خون شهدا و منافع ملى تعيين تكليف ميكند، سهم خواهى ميكند و باج ميگيرد و حذف ميكند" (2).

 

در اینجا وارد بحثهای نظری آقای باطبی و دیگر امضا کنندگان نمی شویم. فرض کنیم این جمع در پی تغییر رژیم و ایجاد حکومتی مورد پسند ایرانیان باشند و به همین دلیل درخواست کمک از دولتی خارجی یعنی از دولت آمریکا کرده اند، همانگونه که روزگاری انقلابیون آمریکا از فرانسه تقاضای کمک کردند. اما آن انقلابیون آمریکا که از فرانسه درخواست همراهی کردند بیش از 50 نفر از متمول ترین آمریکاییان زمان خود بودند که بیانیه استقلال را امضا کردند و از نظر مالی قادر بودند جنبشی که می رفت تا رژیم تازه ای را در کشور برقرار کند، سازماندهی کنند.  آیا جمعی که نامه به دونالد ترامپ را منتشر کرده، از چنین امکانات مالی و عملی برخوردار، و قادر است که سازماندهی مستقلی را از ایرانیان، ایجاد کند؟ دقیقاً در مورد درخواست انقلابیون بنیانگذار ایالات متحده آمریکا نظیر جفرسون و دیگران برای دریافت کمک از دولت فرانسه در گذشته مفصل توضیح داده شده است، لطفاً در لینک زیر مطالعه کنید (3).

 

اشکالی در این نیست که طرح هایی را برای تغییر رژیم اعلام کنیم و امیدوار باشیم که ایرانیانی حاضر شوند برای آن سرمایه گذاری مالی و معنوی کنند اما تا زمانی که واقعاً چنان کنشگرانی با امکانات مالی و عملی وجود ندارند، درخواست کمک از دولتی خارجی برای سرنگونی رژیم جز تشویق حمله نظامی و اقتصادی به ایران معنای دیگری نمی تواند داشته باشد و باعث بی اعتمادی بیشتر مردم به اپوزیسیون و اهداف آن می شود. شاید امضاء کنندگان این متن چنین هدفی نداشته اند اما متأسفانه در شرایط فقدان جمعی که توان تأمین مالی و عملی را برای انجام اینگونه پروژه ها داشته باشد، نتیجه ارسال چنین پیامی به دولتی خارجی جز تشویق حمله نظامی و اقتصادی به ایران، نخواهد بود.

به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
ششم دی ماه 1395
December 26, 2016

 


پانویس:

 

1. نامه سرگشاده گروهی از ایرانیان مخالف حکومت به دانلد ترامپ

http://isdmovement.com/2016/1216/122616/122616.Open-letter-to-president-elect-Trump.htm

http://taghato.net/article/30849

http://goo.gl/FuPj8U

 

2. نقل شده از صفحه فیسبوکی احمد باطبی در تاریخ 5 دسامبر 2016

http://goo.gl/WP6Ixs

"احمد باطبی: سخن از تحريم، سخن از تحريم هوشمندانه منافع اقتصادى سپاه است، نه لغو برجام و نه تحريم كوركورانه ملت كه تا كنون اعمال شد. سپاه صرف نظر از عده اى درستكار كه در آن حضور دارند، نهادى فاسد است كه نه تنها باعث بدنامى ايران شده، بلكه تمامى تحريم هاى كمر شكن نيز حاصل ماجراجويى هاى آن است. نهادى كه در هر حوزه از اقتصاد و سياست ايران كه منفعتى در آن بوده نفوذ كرده و دست بخش خصوصى و مردم را از بهره مندى قطع كرده است. سپاه ديگر آن نهاد فداكار جنگ هشت ساله نيست. مافيايى است كه به اسم خون شهدا و منافع ملى تعيين تكليف ميكند، سهم خواهى ميكند و باج ميگيرد و حذف ميكند. و اين درحالى است كه خانواده و فرزندان آنها شهروند اروپايى و آمريكايى هستند و تنها براى برداشت حساب هاى بانكى سرى به وطن ميزنند. تلاش براى هم معنى كردن تحريم سپاه با تحريم مردم ايران از آنجا ناشى مى شود كه مثل هميشه، درگير كردن مردم با تحريم هزينه را براى فاسد ها كم ميكند. تحريم اين مافيا و افراد ناقض حقوق مردم نه تنها به معناى تحريم ايران و مردم نيست، بلكه باعث كوتاه شدن دست اين سرطان بدخيم از منابع و فرصت هاى متعلق به مردم خواهد شد. از اين رو به تحريم سپاه اعتقاد دارم و تمام قد براى تحقق آن تلاش ميكنم."

 

3. دربارهء گرفتن کمک از خارجی ها
http://isdmovement.com/2015/0715/072915/072915.Sam-Ghandchi-On-getting-help-from-foreign-countries.htm

http://www.ghandchi.com/925-foreign-help.htm 

 

 

 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH