Sam Ghandchiسام قندچي در حاشیه خبر توفان توییتری #فرشگرد برای برکناری خانم ستاره درخشش از مدیریت صدای آمریکا
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2448-farashgard-setareh-derakhshesh.htm

مطالب مرتبط: https://goo.gl/u1gSEN

 

 

farashgard-setareh-derakhshesh

 

جمع فرشگرد امروز هشتگی درست کرده اند با عنوان فایرستاره به خط لاتین (1)، با هدف ایجاد توفان توییتری برای برکنار کردن خانم ستاره درخشش (2) از مدیریت صدای آمریکا. فرشگردی ها حتی مدعی شده اند که شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه ای با خانم درخشش به ایشان کنایه ای زده و تلویحاً خانم ستاره درخشش را "دست نشانده ی سپاه" خوانده است (3). حالا عده ای نیز از سوی دیگر در این مورد می گویند "این جنگ .. چیزی جز لابی گری 2 جناح #اصلاح_طلبان یکی قدیمی و یکی کنونی نیست" (4). درست است که فرشگردی ها اکثراً از فعالان اصلاح طلب پیشین هستند که به خارج کشور آمده اند، اما دقیقاً به همین خاطر در ایران یاد گرفته اند که تحت استبداد مطلقه نیز، برای مقابله با اجحافاتِ حکام ستمگر، هرکاری که از دستشان برمی آید، انجام دهند. اینهمه کسانیکه تمام این سالها توسط خانم ستاره درخشش مورد اجحاف قرار گرفتند، بسیاری حتی یک خط هم در اینترنت در این مورد ننوشتند. در همین آمریکای آزاد چند تا پیکت لاین (تجمع اعتراضی) مقابل ساختمان صدای آمریکا در اعتراض به اقدامات تبعیض آمیز خانم درخشش دیده ایم؟ تنها کسی که این قلم به یاد دارم که کاری درخور توجه در این رابطه انجام داد، آقای امیرعباس فخرآور بود که زود هم به هر دلیلی پیکت لاین خود را که در مقابل ساختمان صدای آمریکا در شهر واشنگتن راه انداخته بود، متوقف کرد. در مورد آقای فخرآور بحث زیاد است و اینجا موضوع آقای فخرآور نیست (5)، اصل بحث این است که همه ما که فعال سیاسی و حقوق بشری در آمریکا بودیم و مورد ظلم توسط خانم درخشش قرار گرفتیم، هیچ اقدام عملی در حد اعتراضاتی که فعالان مدنی در ایرانِ استبدادی به رغم همه خطراتی که برایشان وجود دارد و حتی در مقابل مجلس شورای اسلامی در برابر اجحافات و برای حقوق خود انجام می دهند، در این دموکراسیِ آمریکا، انجام ندادیم! خانم ستاره درخشش (6) همه این سالها مورد حمایت آقای استیو ردیش (7) قرار داشت و نیازی به این نمی دید که توجهی به خواستهای بینندگان صدای آمریکا (8)، نشان دهد، و دیدگاه های طیفهای مختلف اپوزیسیون را که در واقع دیدگاه های بخش های مختلف مردم ایران است، در برنامه های صدای آمریکا و ترکیب پرسنلی آن، منعکس کند. مدتهاست وقت آن رسیده که مدیر توانایی که عالم سیاست را در پوزیسیون و اپوزیسیون ایران بشناسد، سکان کشتی صدای آمریکا را در دست بگیرد. اما مواظب باشیم دوباره اشتباهی را نکنیم که هنگام گزینش خانم ستاره درخشش، انجام دادیم (9). انتخاب غلط دوباره ما را مدتی بعد با مشکل مشابه آنچه که در این چند سال با آن دست و پنجه نرم کردیم، مواجه خواهد کرد (10).

 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دهم بهمن ماه 1397
January 30 2019

 

پانویس:

 

1. هشتگ فرشگرد برای برکنار کردن خانم ستاره درخشش از مدیریت صدای آمریکا 

https://goo.gl/haQH1L

 

2. ستاره درخشش

Setareh Derakhshesh

https://goo.gl/u1gSEN

 

3. "کنایه شاهزاده رضا پهلوی در آخرین مصاحبه ی خود با ستاره درخشش: فرض کنیم شما دست نشانده ی سپاه هستید فرض کنیم"
https://twitter.com/ashnaa45/status/1090326307588714496

 

4. به نقل از توییتر: "دوستان این جنگ برای #FireSetareh #ستاره_درخشش چیزی جز لابی گری 2 جناح #اصلاح_طلبان یکی قدیمی و یکی کنونی نیست."
https://twitter.com/Nima_Challenger

 

5. امیر عباس فخرآور

https://goo.gl/ZnXMnV   

 

6. ستاره درخشش
http://goo.gl/hT7EZa  
Setareh Derakhshesh
http://goo.gl/RsXQqe

 

7. استیو ردیش صدای آمریکا کیست
http://www.ghandchi.com/1425-steve-redisch.htm
 
Who is Steve Redisch of VOA
http://www.ghandchi.com/1425-steve-redisch-english.htm

 

8. صدای آمریکا
http://goo.gl/74DF8R  
VOA Persian Service
http://goo.gl/97fU3U

 

9. چرا ستاره درخشش انتخاب بدی برای مدیریت صدای آمریکا بود
http://www.ghandchi.com/1347-setareh-derakhshesh.htm
Why Setareh Derakhshesh was a bad Choice for a VOA Director
http://www.ghandchi.com/1347-setareh-derakhshesh-english.htm

 

10. سیامک دهقانپور گزینه مناسبی برای مدیریت صدای آمریکا نیست
http://www.ghandchi.com/2449-siamak-dehghanpour.htm
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH