Sam Ghandchiسام قندچيسیاست ترامپ در مورد جمهوری اسلامی و ایرانیان
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1278-trump-iri-iranians.htm
Trump's Policy Towards IRI and Iranians
http://www.ghandchi.com/1278-trump-iri-iranians-english.htm

 

همانگونه که بارها در 37 سال گذشته اشاره شده، هنگامیکه درباره سیاست خارجی آمریکا در ارتباط با ایران گفتگو می شود لازم است جمهوری اسلامی ایران (آی آر آی) و ایرانیان (ایرانیَنز) از هم تفکیک شوند (1). دو روز پیش "قصور اوباما در ارتباط با مردم ایران" مورد بحث قرار گرفت (2).

 

روز گذشته آقای مایکل لدین، از رهبران فکری نئوکان ها، به دونالد ترامپ توصیه کرد که از آیت الله العظمی حسین کاظمینی بروجردی جهت شرکت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری آمریکا که برای 10 روز دیگر برنامه ریزی شده، دعوت به عمل آورد (3).

 

بحث سیاست خارجی آمریکا در ارتباط با دولت ایران، ایران بمثابه یک کشور، و مردم ایرانی که در ایران و سراسر جهان از جمله در خود آمریکا زندگی می کنند، به ایده های پیشنهادی نئوکان ها و نقطه نظرات گروههای لابی هوادار جمهوری اسلامی مخالف آنها، محدود نیست.

 

بحثهای سیاستگذاری برای دولت جدید دونالد ترامپ تازه آغاز شده و همه طیفهای اپوزیسیون ایران لازم است که بطور فعال در این دیالوگ وارد شوند. دو سال پیش گفتمانی در این زمینه آغاز شد به این امید که استراتژی گلوبال مناسبی بتواند در این رابطه شکل گیرد (4).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
بیست و یکم دی ماه 1395
January 10, 2017
 

پانویس:

 

1. To World Journalists: IRI *not* IRAN
http://www.ghandchi.com/164-journalists.htm
هیلاری کلینتون باید از مردم ایران عذرخواهی کند
http://www.ghandchi.com/1022-Hillary-clinton-iranians.htm
Hillary Clinton Must Apologize to Iranian People
http://www.ghandchi.com/1022-Hillary-clinton-iranians-english.htm

 

2.  قصور اوباما در ارتباط با مردم ایران
http://www.ghandchi.com/1276-obama-iranians.htm
Obama's Failure with Iranian People
http://www.ghandchi.com/1276-obama-iranians-english.htm

 

3. Michael Ledeen: Trump's Great Iranian Opportunity
https://pjmedia.com/michaelledeen/2017/01/07/trumps-great-iranian-opportunity

 

4. وقت تشکیل "ابتکار گلوبال برای سکولاریسم" است
http://www.ghandchi.com/871-global-secular-initiative.htm
Time for a Global Secular Initiative
http://www.ghandchi.com/871-global-secular-initiative-english.htm

 

مطلب مرتبط

مجاهدین خلق، نوع شیعی داعش
http://www.ghandchi.com/343-MKO.htm
Mojahedine Khalgh, a Shiite Version of Daesh
http://www.ghandchi.com/343-MKOEng.htm

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

SEARCH