Sam Ghandchiسام قندچيپیشنهاد: مهندس طبرزدی برای ریاست جمهوری ایران

سام قندچی 

http://www.ghandchi.com/554-TabarzadiPresident.htm

 

 

در دو مقاله پیشین نظراتم را درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران و موضع اپوزیسیون بیان کردم (1). در آن دو نوشتار اشاره کردم که فرد یا حزب *میتواند* خواهان تغییرات بنیادی در کل جامعه باشد و آنرا علناً طرح کند و در عین حال به قوانین جاری متعهد باشد و برای انتخاب شدن به مقامات دولتی در هر سه قوه تلاش کند.  مثالی هم از استرالیا ذکر کردم که در سال 1993 در آن کشور آقای "پال کیتینگ" (2) از حزب کارگر که به روشنی هوادار ایجاد جمهوری در استرالیا است، به مقام نخست وزیری انتخاب شد، و سه سال هم انجام وظیفه کرد، یعنی پادشاه، کماکان ملکه الیزابت بود، و آقای کیتینگ هم به قوانین موجود متعهد بود، نه صوری، بلکه واقعی، در عین حال حتی بعد از انتخاب به نخست وزیری، در پروسه رفراندوم و مراحل دیگر قانونی برای ایجاد جمهوری، نظیر سالهای پیش از انتخابش، فعالانه شرکت میکرد، و در دوران دولت او طرح جمهوری هم به رأی گذاشته شد و  رد شد، و جالب تر آنکه رقیب محافظه کار وی "جان هوارد" نیز که در سال 1996 مقام نخست وزیری را ربود، از طرح جمهوریخواهی برای استرالیا دفاع کرد.

 

علت آنکه این مثال را آوردم به این خاطر بود که در ایران هم این نوع فعالیت را ممکن میبینم که کسی با برنامه طرفداری از سکولاریسم، در عین حال برای کسب مقام ریاست جمهوری در دولت مذهبی کنونی تلاش ورزد. البته متذکر شدم که امکان رویدادی نظیر آنچه در استرالیا مثال زدم، هم به اپوزیسیون بستگی دارد و هم به رژیم موجود، ولی تا آنجا که به اپوزیسیون ایران بستگی دارد، ما نیز مدل لنینی که وقتی خواهان تغییر اساسی در جامعه هستیم تنها شرکت در انتخابات مجلس را جایز ببینیم و تنها افشاگری را درست بدانیم را باید به کنار بگذاریم و این را ممکن ببینیم که بتوانیم برای رسیدن به خواستهای اساسی خود نیز بصورت اصلاح طلبانه فعالیت کنیم، هرچند واقعیت اینکه با نظارت استصوابی و شورای نگهبان در ایران روبرو هستیم نیز غیر قابل انکار است.

 

همچنین متذکر شدم که سه شرط برای یک کاندیدای قابل حمایت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران لازم میبینم. اول قبول سکولاریسم، دوم مسأله صلح با اسرائیل، و سوم پایان دادن به امنیتـی برخورد کردن به مخالفان سیاسی. در نوشتاری نیز از آقای خاتمی که در آن زمان کاندیدای ریاست جمهوری شده بودند در ارتباط با این سه شرط مورد نظرم سؤال کردم (3). آقای خاتمی دیگر از کاندیدا بودن منصرف شده اند ولی این سؤالات از هر کاندیدای مدعی اصلاح طلبی مطرح است چرا که چنین کاندیداهائی قول تغییر از وضع کنونی را میدهند وگرنه از آقای احمدی نژاد سؤالی نمیتواند در این زمینه ها مطرح باشد چرا که ایشان قرار نیست تغییری در کار دولت کنونی بدهند. مضافاً آنکه  بحث تفاوت اصلاح طلبی مترقی و اصلاح طلبی ارتجاعی از هر کاندیدای مدعی اصلاح طلبی مطرح است (4) و سؤال ویژه ای از آقای خاتمی نبود. درباره اصلاح طلبی مترقی امیر کبیر نیز در جائی دیگر بحث کردم (5). دیگر انکه با اینکه توضیح درباره درک خود از جمهوری آینده نگر را در مقایسه با نظرات آقای خاتمی بیان کرده بودم، همه آن بحث ها درباره کل جبهه مشارکت و دیگر همراهان ایشان نیز صدق میکند (6) و خروج ایشان از انتخابات تغییری در بحث ایجاد نمیکند.

 

البته امروز بحث های تازه تری درباره شرکت هر روحانی ای بعنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح است. بنظر میرسد حتی اصول گرایان هم دنبال یک کاندیدای روحانی نمیروند. شاید در آینده همانطور که یک نظامی وقتی میخواهد برای مقام دولتی کاندید شود لباس شخصی میپوشد، دیگر مثلاً اگر آقای کروبی بخواهد کاندیدای ریاست جمهوری شود، انتظار میرود با لباس شخصی جلو بیاید، حتی وقتی قانونی در این مورد وجود ندارد. مثلاً جالب است که شخصیت های سپاه پاسداران که برای ریاست جمهوری کاندید میشوند با لباس غیرنظامی میایند، شاید روحانیون هم بالاخره به این نتیجه برسند که اختلاف منافع دو نهاد موازی مذهبی و سیاسی را درک کنند.  بحث تازه دیگری نیز که مطرح است برقراری روابط با آمریکا قبل یا بعد از انتخابات است که میتواند در پیروزی یا شکست آقای احمدی نژاد مؤثر باشد. درباره این دو بحث در اینجا نمیخواهم بحثی کنم و میخواهم به اصل موضوع مورد بحثم بپردازم که چرا به نظر من آقای مهندس حشمت الله طبرزدی کاندیدای مناسبی برای اپوزیسیون سکولار در این انتخابات ریاست جمهوری است.

 

با وجود آنکه خود آقای طبرزدی از کاندیدا شدن آقای عباس امیر انتظام حمایت کردند، و با وجود احترامی که من برای آقای امیر انتظام قائل هستم دیگر باید این واقعیت را پذیرفت که دیگر نه تنها ایشان بلکه امثال خود من که نزدیک 60 سال سن دارم، دیگر توان بعهده گرفتن چنین مسؤلیت هائی را نداریم. در واقع نسلی که با 18 تیر به صحنه سیاست ایران وارد شد جنبش نوین سکولار ایران را آغاز کرده است (7) و اکنون میتواند به این مهم بپردازد هرچند حمایت همه پیشکسوتان جنبش دموکراتیک ایران را نیاز دارد.

 

آقای حشمت الله طبرزدی در تجربه خود پس از انقلاب به سکولاریسم و دموکراسی رسیده اند و بسیاری از آموزه های فلسفی و سیاسی ایران و جهان را نیز مورد بررسی قرار داده اند. هم از نسبیت فرهنگی که متأسفانه در میان بخشی از چپ سابق ایران که امروز راه نیچه را در پیش گرفته اند فاصله گرفته اند و به جهانی بودن حقوق بشر تأکید گذارده اند و هم لزوم تلاش برای دموکراسی را با وجود فاصله گرفتن از اصلاح طلبان حتی در درون دولتی غیر سکولار دنبال کرده اند.  آنچه ایشان طی این سالها آموختند رهبری حرکتی بود که بردباری در برابر نظرات مختلف سیاسی را با ساختن فضائی که همه نیروها بتوانند در عین اختلاف نظر به فعالیت آزاد بپردازند، با وجود هزینه های بالای شخصی و گروهی، مد نظر داشته است.

 

آقای طبرزدی با تجربه شان در جنگ ایران و عراق، به پیش گیری از خطر جنگ بسیار آگاه و حساس هستند و در عین مبارزه برای ایجاد دولتی سکولار در ایران هیچگاه هدف صلح برای ایران را از نظر دور نداشته اند. آقای طبرزدی نه تنها در پی گسترش دانش بشری هستند بلکه میخواهند که ما درباره آنچه که نمیدانیم در فضائی باز امکان پیدا کنیم که برای آگاهی و حقیقت جستجو کنیم و نه آنکه با دگم های مذهبی و فلسفی جلوی اندیشه آزاد را بگیریم.  آقای طبرزدی موضوع عدالت اجتماعی را در کانون توجه خود داشته و همواره چه از نظر تئوریک و چه عملی به این مهم پرداخته اند.

 

بنظر من آقای مهندس حشمت الله طبرزدی کسی است که اپوزیسیون ایران میتواند در این انتخابات خواستار کاندائی ایشان برای مقام ریاست جمهوری ایران شود.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر  دموکراتیک، و سکولار در ایران،

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر

ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

 30 فروردین 1388

April 19, 2009

 

 

پانویس ها:

 

 

1. http://www.ghandchi.com/542-entekhabat.htm

    http://www.ghandchi.com/548-entekhabat2.htm

2. Paul Keating

3. http://www.ghandchi.com/550-KhatamiIsrael.htm

4. http://www.ghandchi.com/249-ReactionaryReformism.htm

5. http://groups.yahoo.com/group/iran_scope_news/message/13

6. http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm

7. http://www.ghandchi.com/339-IranStudents.htm

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH