Sam Ghandchiسام قندچي درباره ی صلح ایران و اسراییل، ایول، و پیمان کوروش

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4450-iran-israel-peace.htm

About Iran-Israel Peace, iVOL, and Cyrus Accords

http://www.ghandchi.com/4450-iran-israel-peace-english.htm

پی نوشت 11 شهریور 1402: همانطور که سالهاست نوشته ام و  4 ماه پیش در یادداشت زیر نیز خاطرنشان کردم این نگارنده از هر تلاشی برای برقراری صلح بین ایران و اسراییل حمایت می کنم و مسأله ی مورد اشاره در این یادداشت نیز در آن تاریخ، سفر آقای رضا پهلوی به اسراییل نبود! اما در پی آن سفر، هواداران آقای رضا پهلوی در اینترنت ایشان را "رضا شاه دوم" خواندند و خانم یاسمین پهلوی را "شهبانوی ایران" خطاب کردند عناوینی که توسط مقامات اسراییلی در آن سفر به کار برده شده بود گویی آنچه در اسراییل روی داد تاجگذاری آقای رضا پهلوی بود! شخصاً دو سال پیش به دلیل سخنرانی تاریخی آقای رضا پهلوی در رد حکومت موروثی و حمایت روشن ایشان از جمهوری برای آینده ی ایران، از ایشان بعنوان میهن بان، عنوانی که خود ایشان در همان سخنرانی برگزیده بودند، حمایت کردم و در سایت iranscope.com طی دوسال گذشته سعی کردم طرحهایی را جهت عملی کردن این ابتکار ایشان دنبال کنم! باید خاطرنشان کنم که ملت ایران خدعه ی خمینی را فراموش نکرده وقتی قول جمهوری داد، اما، در عمل بساط سلطنت از نوع اسلامی آنرا برقرار کرد گرچه بعد از درگذشت او، جانشینی در خانواده ی او ناموفق بود! امیدوارم تصوراتی که در مورد نیات کنونی آقای رضا پهلوی توسط برخی حامیان ایشان ارائه می شود، حقیقت نداشته باشد و در واقع آن نئوکانهای ایرانی، که خیلی تلاش می کنند خودشان را "ملی گرا" نشان دهند با حمایت کامل نهادهای اطلاعاتی و امنیتی غرب همه ی این کارها را انجام می دهند! در پایان تکرار کنم که اگر این دارودسته های سگسانانِ سلطنت طلب نظیر سرباز کوچک (با پوزش از سگهای متمدن) که با کمترین نقدی از آقای رضا پهلوی، همچنان، مثل همیشه، به بازنشر حملاتشان علیه این نگارنده ادامه دهند آنچه آقای «آر پی» هیچگاه در موردش عذرخواهی نکرد و ادامه یافت گرچه می دانم که به هم متصل هستند، فقط نشان می دهد آقای «آر پی» از دوطرف دهانش حرف میزند، و این هم برایم تازگی ندارد که 44 سال است ادامه دارد گرچه شاید برای شیفتگان تازه ی اشتباهات زنده یاد محمد علی فروغی، تازگی داشته باشد و به قول حافظ "عرض خود می بری و زحمت ما می داری!" س. ق.

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8

 

iran-israel-peace

 

روز گذشته خبر سفر میهن بان رضا پهلوی به اسراییل را خواندم. من در تمام عمرم با میهن بان رضا پهلوی ملاقاتی نداشته ام و هرگز هیچ ارتباطی هم با میهن بان نداشته ام، و مانند هرکس دیگر خبر دیدار ایشان از اسرائیل را در مطبوعات دیدم. همچنین هرگز هیچ تماسی با دولت اسراییل یا حکومت اسلامی ایران (ج.ا.ا) نداشته ام. من فقط یک اندیشگر هستم و نه دیپلمات! شانزده سال پیش در هفتم بهمن 1385 صریحاً دیدگاههای خود را درباره ی «خطر جنگ جمهوری اسلامی و اسراییل ..و اینکه اپوزیسیون چه کار میتواند بکند» بیان کردم و هنوز هم نظرم همان است. حدود دو سال پیش وقتی پیمان کورش بعنوان ابتکاری برای صلح ایران و اسراییل در مطبوعات مطرح شد، از آن ابتکار حمایت کردم اما دوباره من فقط خبرها را در مطبوعات دنبال میکردم مثل هرکس دیگری. بیش از دو سال پیش وقتی ایول (اندیشکده آوای آزادی) توسط دوست عزیزم دکتر مرتضی انواری و همکارانش از جمله پرزیدنت کنونی ایول عالیجناب بیژن کیان تأسیس شد، من از ابتکار ایول حمایت کردم؛ اما، هیچوقت در هیئت امنای ایول یا در هیچ بخش دیگر تشکیلات ایول نبودم و نیستم و اساساً خبرهای ایول را مثل هرکس دیگری در اینترنت می خوانم. گرچه این نگارنده دیپلمات نیستم، از پیمان کوروش از روز اول حمایت کردم وقتی درباره اش در مطبوعات خواندم، و خوشحالم می بینم میهن بان رضا پهلوی و ایول و بسیاری دیگران از پیمان کوروش حمایت می کنند. صلح بین ایران و اسراییل خبر خوب برای همه است!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

28 فروردین ماه 1402
April 17, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH