Sam Ghandchiسام قندچي درباره ی نئوکانهای ایرانی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4467-Iranian-Neocons.htm

About Iranian Neocons

http://www.ghandchi.com/4467-Iranian-Neocons-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13

 

Iranian-Neocons.png

 

دوستان عزیز،

 

ده سال پیش در مقاله ای که تحت عنوان «نئوکانها، دانيل بل و ايران» منتشر کردم، در جزئیات در مورد مخالفت دانیل بل با نئوکانها و حمله ی آمریکا به عراق در سال 2003 توضیح دادم، دیدگاهی که دنیل بل صریحاً دو سال پیش از درگذشتش منتشر کرده بود. من همیشه خود را دنبال کننده ی نظرات زنده یاد دانیل بل قلمداد کرده ام همانطور که به روشنی در بیوگرافی ام سالها پیش ذکر شده است. پنج سال پیش در مورد دو نفر از فعالان سیاسی خارج کشور یعنی دکتر عباس میلانی و دکتر سعید قاسمی نژاد، به زبان فارسی مقاله ای منتشر کردم تحت عنوان «درباره دو دیدگاه عباس میلانی و سعید قاسمی نژاد از رابطه ایرانیان و آمریکا که رادیو فردا منتشر کرده است» و در آنجا توضیح دادم که چرا دیدگاههای آنها دو روی یک سکه هستند! دیدگاههای دکتر عباس میلانی ضد نئوکانهاست اما نزدیک به نایاک و من در مورد دیدگاههای نایاک سالهاست بطور مبسوط نوشته ام و نیازی به تکرار نیست! دیدگاههای دکتر سعید قاسمی نژاد اساساً می تواند نئوکان ایرانی خوانده شود و به سیاست آقای امیرحسین اعتمادی نزدیک است. نئوکانهای ایرانی به خودشان بعنوان "ملی گرا" اشاره می کنند؛ اما، دنبال حمله به ایران با کمک اسراییل هستند استراتژی مشابه احمد چلبی در آمریکا در زمان صدام حسین که به همراه نئوکانهای آمریکا برای عراق دنبال می کرد! در سالهای دور، آقای سعید قاسمی نژاد پروتژه ی زنده یاد دکتر مهرداد مشایخی بود، یک چپگرای مشهور ایرانی در خارج کشور که عموماً از اصلاح طلبان اسلامی در روزگار خود حمایت می کرد! من مطمئن نیستم چه زمانی دکتر سعید قاسمی نژاد چرخش بسوی دیدگاههای نئوکان کرد و به یک نئوکان برجسته تبدیل شد! می خواهم در اینجا به روشنی اعلام و نأکید کنم که آنچه این نگارنده سالهاست بعنوان «حزب آینده نگر ایران» پیشنهاد کرده ام هیچ ارتباطی با دیدگاههای نئوکانهای ایرانی ندارد و کاملاً در نقطه ی مقابل چنان دیدگاههایی است! مضافاً آنکه باید تکرار کنم که این نگارنده از هیچگونه حمله نظامی به ایران حمایت نمیکنم و دیدگاههای من طی سالها به روشنی در مقالات متعدد توضیح داده شده است؛ و همیشه خواستار صلح بین ایران و اسراییل بوده و هستم صرفنظر از اینکه چه دولتی در ایران یا در اسرائیل بر سر کار باشد!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

اول شهریور ماه 1402
August 22, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH