Sam Ghandchiسام قندچي به سردار سلامی؛ جان ایرانیان ژتون برای بازیهای نظامی نیست

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4370-sardar-salami.htm

To Sardar Salamy; Iranian Lives are Not Tokens for Military Games

http://www.ghandchi.com/4370-sardar-salami-english.htm

پی نوشت 20 آبان ماه 1401: دوباره روز گذشته این بار  تهدید نظامی وزیر اطلاعات دولت آقای ابراهیم رئیسی به عربستان، به عبارت دیگر، همان کاری که زمان دولت آقای حسن روحانی کردند و باعث مرگ مسافران پرواز 752 شدند که قربانی اینگونه تحریکات رژیم در منطقه شوند. تا کی رژیم اسلامی ایران می خواهد نظیر برخی گروههای جنایتکار فلسطینی از جان مردم بعنوان سپر دفاعی برای عملیات ماجراجویانه ی احمقانه ی خود در منطقه استفاده کند!

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8      9

 

sardar-salami

 

روز گذشته به گزارش ایندیپندنت فارسی در پی واکنش سریع آمریکا، سردار حسین سلامی از تهدیدهای سه روز پیشتر خود علیه عربستان سعودی عقب نشینی کرد! این چهارمین بار در سه سال گذشته است که سپاه پاسداران جان ایرانیان را در بازی های نظامی به مخاطره انداخته است. نخستین بار در تیرماه 1398 بود! دومین بار در نهم دی ماه 1398، و اگر شهبانو فرح پهلوی دخالت نکرده بود و آن بازی دیوانه وار نظامی متوقف نشده بود، جان بسیاری از ایرانیان و 52 محل میراث فرهنگی ایران در معرض خطر حمله ی احتمالی ترامپ به ایران قرار می گرفت! بالاخره یکهفته بعد از آن بازی سپاه پاسداران، تراژدی پرواز 752 روی داد که اکنون در سطح بین المللی اعلام شده که بطور عمدی توسط سپاه پاسداران صورت گرفته است! هفته ی گذشته بازی نظامی تازه ای را توسط سردار پاسدار حسین سلامی شاهد بودیم که می توانست نظیر تراژدی بازیهای نظامی مشابه پایان یابد اگر پنتاگون به روشنی حمایت خود را از عربستان اعلام نکرده بود که ادامه ی بازی را متوقف کرد! ایرانیان به اندازه ی کافی در 43 سال گذشته از آنچه کوکلاکس کلانهای اسلامی در روز 13 آبان نظیر دیروز اما در سال 1358 در سفارت آمریکا در تهران انجام دادند لطمه دیده اند کاری که چندان تفاوتی با همه ی این بازیهای احمقانه ی نظامی نداشت و دودش همه ی این سالها به چشم همه ی ایرانیان در سراسر جهان رفت!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

14 آبان ماه 1401
November 5,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH