sam-ghandchi پرواز 752: جان ایرانی ها اهمیت دارد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4075-iranian-lives-matter.htm

Flight 752: Iranian Lives Matter
http://www.ghandchi.com/4075-iranian-lives-matter-english.htm

 پی نوشت 25 شهریور ماه 1401: مسیح علینژاد از آخرین وضعیت #مهسا_امینی گزارش می دهد!

مطالب مرتبط: 1     2      3      4

 

flight-752-iranian-lives-matter

 

چند ساعت پیش آقای حامد اسماعیلیون نوشت: چرا ما معتقدیم پرواز پی اس 752 عمداً سرنگون شده است؟

 

روز گذشته در شهری در آمریکا که اتفاقاً جمعیت سیاهپوست آن کم است، راه میرفتم. از کنار چند خانه رد شدم و دیدم تابلوی «جان سیاهپوستان اهمیت دارد» را، یعنی شعاری که زمان اعتراض به قتل جرج فلوید همه جا شنیده می شد، جلوی خانه شان نصب کرده بودند! اگر به خاطر داشته باشیم، در ایران، در همان زمان، رژیم اسلامی اعتراضات در آمریکا نسبت به آن قتل را، خیلی مطرح کرد! پیش خود فکر می کردم شاید همین کار را ما ایرانیان باید در رابطه با قتل سرنشینان و خدمه ی پرواز پی اس 752، انجام دهیم! شاید هیچ رژیمی در تاریخ ایران چنین جنایتی را نسبت به این تعداد از مردم عادی در کشور که حتی معترض هم نبوده اند، انجام نداده است!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

21 فروردین ماه 1400
April 10, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles