Sam Ghandchiسام قندچي آقای آزادیبان لطفاً از این توصیه ها نکنید

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4341-azadibaan.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3

 

azadibaan

 

آقای آزادیبان، چند لحظه پیش این جمله را در بلاگ شما دیدم که در مقاله ای تحت عنوان «اف سی و پنج» نوشته بودید: «در هم کوبیده شدن تاسیسات هسته ای رژيم ننگین اسلامی می تواند تروریست های پاسدار و بسیجی را به شدت به ترس و لرز بیندازد و از سویی دیگر این چنین رخدادی می تواند خیزشگران ایرانی را امیدوارتر کند و کمک کند تا ترسشان نسبت به رژيم ننگین اسلامی فروبریزد و یک خیزش میلیونی راه بیفتد و خیزش ها تبدیل به سیلی شود که خانه خراب کن است و می تواند رژيم ننگین اسلامی را با خودش ببرد.» *

 

41 سال پیش ایران دقیقاً در وضعیتی مشابه بود همانطور که یکساعت پیش در مقاله ای تحت عنوان «خیزش ضد حجاب اجباری: خوشبختانه سراسری و سکولار دموکرات»، توضیح دادم. همان زمان عراق صدام حسین به ایران حمله کرد و برخی افراد نادان آن حمله ی شوم را تشویق کردند کاری که مثل توصیه ی شما  «همان خانه خراب کن بود و ما را برای 40 سال دیگر به این روز انداحت» و کل جنبش مترقی و دموکراتیک ایران را نابود کرد! آنچه شما دارید توصیه می کنید یعنی ایجاد زمستان اتمی نه تنها در ایران بلکه در کل منطقه. نمی خواهم به شما توهین کنم ولی مطلب شما آنهم زمانی که خیرش عظیمی در ایران آغاز شده فقط کمک به توجیهات عوامل رژیم می کند که دوست دارند مبارزات مردم ایران را بدنام کنند! خیلی متأسفم که چنین نوشته ای را از شما خواندم!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

31 شهریور ماه 1401
September 21,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH