Sam Ghandchiسام قندچي آیت الله خامنه ای و پیشنهاد دکتر شهریار آهی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4298-khamenei.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8

 

khamenei-ahy

 

حضرت آیت الله سید علی خامنه ای،

 

این نگارنده در بستر بیماری هستم و کار انتشاراتی را متوقف کرده ام؛ اما، با در نظر گرفتن وضعیت اضطراری ایران و جهان که درباره اش کمتر از یک ماه پیش توضیح دادم و نیازی به تکرار نیست، لازم می دانم این یادداشت را، منتشر کنم! سخنرانی شش روز پیش شما را شنیدم و همچنین دو روز پیش، عکس فرماندهان نظامی رژیم اسلامی که در سفارت روسیه در تهران به صف ایستاده بودند و در سایت ایرنا منتشر شده بود را، مشاهده کردم! از دیدگاه صاحب این قلم وقت آن رسیده پیشنهادی را که دکتر شهریار آهی کمتر از 7 سال پیش برای شما مطرح کردند و این نگارنده درباره اش کمتر از دو سال پیش بحث کردم، مورد توجه جدی قرار دهید و هرچه زودتر با دکتر شهریار آهی تماس بگیرید و از این طریق با «میهن‌‌بان رضا پهلوی»، وارد مراوده برای انتقال قدرت شوید!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

20 خرداد ماه 1401
June 10,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH