Sam Ghandchiسام قندچي آیینه های عمیقتر ری کرزوایل و طرح صیانت رژیم اسلامی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4248-ray-deep-mirror.htm

Ray Kurzweil's Deeper Mirrors and IRI Protection Bill

http://www.ghandchi.com/4248-ray-deep-mirror-english.htm

پی نوشت چهارم اسفند ماه 1400: پاسخ به آیت الله خامنه ای در مورد مدیریت اینترنت

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11

 

ray-deep-mirror

 

یازده سال پیش، ری کرزوایل و این نگارنده بحثی داشتیم که در آنجا ری، «آیینه های عمیق تر» را مطرح کرد! در آن تاریخ، این قلم توضیح بیشتری در مورد پیشینه ی بحث، در دو متن به انگلیسی و فارسی، ارائه کردم. روز گذشته مجلس رژیم اسلامی ایران تلاش کرد «طرح صیانت» را به تصویب برساند که همچنان در توییتر فارسی و انگلیسی، مورد بحث قرار دارد. به نظر میرسد این طرح برای جنگ با آن چیزی است که ری، «آیینه های عمیق تر» نامیده است! حتی فایروال بزرگ چین هم پدیده ی مشابهی است! شاید «کراودسورسینگ» در اینترنت که توسط «هوش مصنوعی» هم اکنون آیینه های عمیقتر را خلق کرده، باعث این هراسِ دولتهای دیکتاتوری شده است! شخصاً معتقد نیستم که دموکراسی های غربی باید توسط بلوک کردن در حقیقت «اینترانتهای» آن رژیمها، تلافی جویی کنند! از دیدگاه صاحب این قلم به اصطلاح اینترنت ملی رژیم اسلامی و امثالهم، در سطح گلوبال در برابر آیینه های عمیقتر دنیای آزاد، که هر ننوثانیه با پیشرفت سریع کامپیوترهای کوانتومی قوی تر می شوند، ذوب می شوند! در دوران جنگ سرد، برخی تصور می کردند ما باید آزادی را در غرب محدود کنیم تا بتوانیم با جاسوسی شوروی از تکنولوژی هایمان مقابله کنیم، در حالیکه بهترین پادزهر، آزادی در غرب بود که بطور مدوام تکنولوژیهای پیشروتر خلق می کرد که شوروی عقب مانده همیشه تلاش می کرد سرقت کند! و متأسفانه روسیه ی پوتین نیز همان راههای شکست خورده ی اتحاد شوروی را دنبال می کند!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

چهارم اسفند ماه 1400
February 23,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH