Sam Ghandchiسام قندچي از تجاوز صدام به کویت تا تجاوز پوتین به اوکراین

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4246-putin-saddam.htm

From Saddam's Invasion of Kuwait to Putin's Invasion of Ukraine

http://www.ghandchi.com/4246-putin-saddam-english.htm

مطالب مرتبط: *

 

putin-saddam

 

هنگامیکه صدام حسین به کویت تجاوز کرد، کسی فکر نمی کرد که پایان صدام است و مأموریت نیروهای نظامی آمریکا در زمان دولت بوش پدر خروج صدام از کویت بود. چرا در حقیقت پایان صدام بود! چون که این کار در مورد بزرگترین بلوف صدام درباره ی چیزی بود که نداشت: سلاحهای واقعی که به حساب آیند! پوتین در وضعیتی مشابه قرار دارد. روسیه در 30 سال گذشته تلاش کرده برای تسلیحاتی بازاریابی کند که منسوخ و از کار رفته هستند و حتی مقایسه ی روسیه ی پوتین با آلمان هیتلری غلط است چرا که هیتلر تسلیحات پیشرفته از جمله بمب اتمی داشت که هیچ کشوری در آنزمان نداشت، در حالیکه روسیه در 30 سال گذشته تلاش کرده که تسلیحات بلااستفاده ی خود را به کشورهای زیادی از جمله ترکیه و ایران برای پول ساختن بفروشد، و پس از نفت و گاز، منبع اصلی درآمد برای روسیه است که می خواهد ادامه یابد، فروش چیزی که کاملاً منسوج و بلااستفاده است! حرکت جدید پوتین در اوکراین به جهان ثابت خواهد کرد که سلاح های روسیه فقط از کار رفته و منسوخ هستند و پوتین یک منبع اصلی در آمد خود را برای همیشه از دست خواهد داد و این یعنی پایان پوتین! من فقط امیدوارم که چین این وضعیت جهانی را درک کند و با طناب پوتین به درون چاه نرود، چیزی که فقط با محو شدن کامل متحدان پوتین پایان خواهد یافت!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

سوم اسفند ماه 1400
February 22,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH