Sam Ghandchiسام قندچي مرور جوزف کوتس از اوورتور «پایان مرگ» کرزوایل

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4233-coates-kurzweil.htm

Joseph Coates' Review of Kurzweil's 'End of Death' Overture

http://www.ghandchi.com/4233-coates-kurzweil-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16

 

coates-kurzweil

 

این نگارنده 15 سال پیش با جوزف کوتز در تابستان 2007 در جلسه ای در بتسدا در نزدیکی واشنگتن هنگامیکه انجمن جهان آینده (دبلیو اف اس) برای کنگره ی 2008 خود تدارک می دید، ملاقات کردم. در 27 ماه ژوئن همان سال ملاحظات خود را از آن دیدار در مقاله ای تحت عنوان «کرزوایل، هری پاتر، و حزب آینده نگر» نوشتم، و ویرایش دوم آن مقاله بیش از 10 سال بعد در 22 ماه اکتبر سال 2018، منتشر شد. جوزف کوتس تا لحظه ی مرگش در سال 2014 در هر سه عرصه ی آینده نگری فعال بود. دو سال قبل از جلسه ی 2007 انجمن جهان آینده، ری کرزوایل کتاب خود تحت عنوان «سینگولاریته نزدیک است» را، در سال 2005 منتشر کرد، و در آن کتاب کرزوایل دلائل خود را برای اعلام اوورتور «پایان مرگ»، ارائه داد. در آنزمان، زنده یاد جوزف کوتز مرور جالبی را درباره ی کتاب ری منتشر کرد. متأسفانه من نسخه ای از آن مقاله را اکنون در دست ندارم و این یادداشت را دارم از حافظه ام می نویسم. جو در آن مرور، کتاب کرزوایل را مورد تحسین قرار داده بود و همزمان اشاره می کرد که موضوع عدالت اجتماعی ضروری است که مطرح شود، آنچه که این نویسنده به همراه ری کرزوایل همه ی این سالها مورد توجه قرار داده ایم از جمله جستجو برای راه حلهایی که در تطابق با پیشرفتهای قرن بیست و یکم باشند. اما در مرور زنده یاد جوزف کوتس موضوع جالب دیگری هم بود و آن بحث او در ارتباط با موضوع «پایان مرگ» بود! همانگونه که خوانندگان به یاد دارند صاحب این قلم یک مصاحبه ی یک ساعته به زبان فارسی در سال 2007 داشتم که اوورتور «پایان مرگ» کرزوایل را مورد بحث قرار دادم، اما متأسفانه هیچگاه به زبان انگلیسی ترجمه نشد، گرچه حتی این نگارنده نکات چشمگیر بحث را در مقاله ای تحت عنوان «هوش مصنوعی، سینگولاریته، و پایان مرگ» منتشر کردم، که دوباره هیچگاه به زبان انگلیسی ترجمه نشد. نظراتم در مورد موضوع «پایان مرگ» را، کمتر از 3 ماه پیش توضیح دادم، که دقیقاً منطبق بر نظرات ری کرزوایل است آنچه که در کتاب سینگولاریته نزدیک است، ارائه شده! اما جوزف کوتز مسأله ی دیگری را در این رابطه در مرور خود از کتاب کرزوایل مطرح می کرد که از وقتی او را دیدم بر فکرم همه ی این سالها سنگینی کرده است! او می گفت که وقتی پیرتر می شویم، خود را آماده می کنیم که با مرگ کنار بیاییم و او در سنین 90 سالگی درگذشت و مطمئنم درک شخصی از این مسأله ی آگاهی بشر داشت که مرتبط با واقعیت بیولوژیک ما است! حالا اگر رفتار خود را در ارتباط با مرگ تغییر دهیم و در مورد آن بمثابه چیزی تمام شده فکر کنیم، ممکن است برای ما نتایج گوناگونی را به دنبال داشته باشد که در واقع در عرصه ی روانشناسی است که واقعاً عرصه مورد توجه این نگارنده نیست! آنچه می خواهم در اینجا اشاره کنم در حقیقت بیش از اینگونه نقدها از خوشبینی ری است! در حقیقت من متحیر هستم که ری بطور مداوم برای کار روی این موضوع، نه تنها در عرصه هایی نظیر هوش مصنوعی کار کرده بلکه همچنین در عرصه های علمی ژنتیک و پزشکی هم زحمت کشیده. ری کرزوایل در منطقه ی بوستون آمریکا، در پروژه های تحقیقاتی پیش رو مرتبط با سرطان و بیماری های قلبی و امراض کشنده ی دیگر، بیش از پژوهشگران درجه اول آنکالوژی و کاردیولوژی کار کرده است. اوورتور «پایان مرگ» برای ری فقط یک شعار در کتاب 2005 او نبوده، بلکه او روی این مسأله از گذرگاههای متعدد کار کرد تا به آن جامه ی عمل بپوشاند، از زمانی که مرگ پدرش در سن پایین به او آسیب رساند! من منتظرم کتاب جدید ری کرزوایل تحت عنوان «سینگولاریته نزدیکتر است»، که در ادامه ی شاهکار 2005 او، و قرار است تا پایان سال جاری منتشر شود را، مطالعه کنم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

20 بهمن ماه 1400
February 9,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH