sam-ghandchi درباره ی کشف «تایم کریستال» با کامپیوتر کوانتومی گوگل

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4140-time-crystal.htm

About 'Time Crystal' Discovery with Google's Quantum Computer

http://www.ghandchi.com/4140-time-crystal-english.htm

پی نوشت 9 دی ماه: چرا نیوتون اهمیت دارد: ساختن جهانی از نو

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

 

time-crystal

 

دو هفته پیش در 28 ماه ژوئیه 2021، رساله ای تحت عنوان «مشاهده ی وضعیت آیگنستیتِ تایم کریستال در پردازشگر کوانتومی،»، در سایت «اِی آر اِکس آر وی-دات-اورگ» منتشر شد، که در آن گفته شده پژوهشگران گوگل در همکاری با دانشمندان چند دانشگاه، با استفاده از کامپیوتر کوانتومی گوگل، توانسته اند وضعیت «تایم کریستالِ» ماده را نشان دهند! اساساً چنین حالت ماده در صورت اثبات کامل، قانون اول نیوتون را نقض می کند و گستره ی پیامدهای زیادی را به همراه خواهد داشت. مفهوم تایم کریستال نخستین بار توسط فیزیکدان معروف فرانک ویلچک مطرح شد که هفت ماه پیش در 18 ژانویه 2021 یادداشتی درباره ی نظریات علمی و فلسفی او نوشته بودم. در اینجا لازم می دانم به مصاحبه ی جالب ری کرزوایل حدود پنج ماه پیش در یازدهم ماه مارس 2021 در مورد کامپیوترهای کوانتومی اشاره کنم. مضافاً اینکه، ذکر نام سِت لوید که در آن مصاحبه، ری کرزوایل از او یاد کرده، در اینجا اهمیت دارد نه فقط به خاطر تلاشهای رهگشای علمی و تکنولوژیک «سِت» در عرصه ی کامپیوترهای کوانتومی بلکه همچنین به دلیل ایده های فلسفی او! این کشف جدید نه تنها کلاً در فیزیک و علوم  برای یک قدم نزدیکتر کردن کامپیوترهای کوانتومی به میز تحریر ما، اثرگذار خواهد بود، بلکه همچنین نگرش فلسفی ما را تحت تأثیر قرار خواهد داد! یک نکته ی دیگر که در این یادداشت مایلم ذکر کنم اینکه وقتی به اعلام این خبر نگاه می کردم، نام چند دانشمند ایرانی را نیز در فهرست این تیم علمیِ تاریخساز دیدم، که مایه ی افتخار ایرانیان در همه ی جهان است!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

هجدهم مرداد ماه 1400
August 9, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles