Sam Ghandchiسام قندچي آیا باید ببخشم و فراموش کنم یا که نام او را اعلام کنم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3786-forget-forgive-english.htm
Should I Forgive and Forget, or Announce His Name
http://www.ghandchi.com/3786-forget-forgive.htm

پی نوشت 24 مرداد ماه 1399: یادداشتی درباره ی آقایان حشمت طبرزدی، و حسن شریعتمداری

پی نوشت پنجم تیر ماه 1399: http://www.ghandchi.com/3789-iran-tc.htm

پی نوشت ششم تیر ماه 1399: http://www.ghandchi.com/3790-hassan-shariatmadari.htm

پی نوشت ششم تیر ماه 1399: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1129014357477194&set=a.118298795215427&type=3

پی نوشت ششم تیر ماه 1399: https://twitter.com/iranscope/status/1276548522129719296

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5

 

forget-forgive

 

سیزده سال است درباره ی کسی نوشته ام که زندگی این نگارنده را نابود کرد و این ماجرا در عرصه ی خصوصی نبود بلکه در عرصه ی عمومی بود. این شخص نخستین بار حدود 20 سال پیش با نام مستعار معینی در گروههای بحث در اینترنت در سالهای 1990 بعنوان یک دوستدار و شیفته ی نظرات این نگارنده پیدا شد و اصرار داشت که از سلطنت طلبان انتقاد نکنم و پلی باشم بین سلطنت طلبان و جمهوریخواهان، اما وقتی که دید به نقد سلطنت ادامه می دهم، او و دارو دسته ای که با نام مستعار در آن فوروم های بحث می آمدند، اینجانب را مورد حملات شدید و فحاشی قرار می دادند. سالها بعد بویژه به دلیل حمایت گروهی بنام آی پی سی که پیشتر سلطنت طلب بودند از اینجانب، در فوریه 2007 وقتی که اولین مصاحبه ام را در صدای آمریکا داشتم، آن فرد و همدستانش با جمع آوری پاسخهایم در آن تالارهای بحث به شکل گزینشی، مطلبی در بلاگی بنام «سرباز کوچک» درج کردند و با این تبلیغات سعی کردند که صدای آمریکا مصاحبه با اینجانب را متوقف کند، با اینحال 8 ماه بعد صدای آمریکا مرا برای مصاحبه ی دوم در نوامبر 2007 دعوت کرد، و در آن زمان این شخص به صدای آمریکا آمد و با مدیران ارشد صدای آمریکا حرف زد و آنقدر قدرت داشت که تقریباً این نگارنده از کار اخراج شدم و با سپاس از دوستی که در آنوقت به صدای آمریکا تلفن زد، کارم را در صدای آمریکا از دست ندادم اما صدای آمریکا بعد از آن تاریخ هیچگاه مصاحبه ای با من نداشت. یکبار کمک آن دوست را در مقاله ای برای تشکر از او ذکر کردم و آن دوست همه ی تماسش را با من قطع کرد. بنابراین ظاهراً این فرد آنقدر قدرتمند است که همه این افراد تا او درگیر جریانی است، خودشان را کنار می کشند. همانطور که قبلاً اشاره شد، به دلیل همه ی این مسائل، نتوانستم کار تمام وقت در صدای آمریکا بگیرم و همسرم به خاطر نداشتن بیمه یک دستش را از دست داد. همچنین در سال 2013، وقتی در زمان اوباما بعد از امضای برجام، هواداران اصلاح طلبان اسلامی قدرت را در صدای آمریکا به دست آوردند، شغل این نگارنده که دائمی نبود، به راحتی بعد از 8 سال، قرارداد کاری ام را پایان دادند چرا که آنها از اصلاح طلبان حمایت می کردند و نمی خواستند کسی با نظراتی نظیر این نگارنده در آنجا کار کند و هیچ حفاظت شغلی از طریق کار دائمی برایم وجود نداشت که بتوانم شغلم را حفظ کنم. در 7 سال گذشته زجر هزاران دلار بدهی به خاطر از دست دادن شغلم در صدای آمریکا برایم پیش آمد چون نخواستم دست از ژورنالیسم بردارم. و هرکسی می تواند توانهای اینجانب را بعنوان یک ژورنالیست مورد قضاوت قرار دهد و ملاحظه کند آنگونه که به خاطر نفوذ این فرد، صدای آمریکا با اینجانب رفتار کرد تا چه اندازه غیرمنصفانه بود. امروز نام واقعی این فرد و عکس او را پیدا کردم و اینکه اکنون یکی از مدیران گروهی در اپوزیسیون ایران است و مطمئن هستم اگر نام او را اعلام کنم، مردم می توانند ببینند ارتباطات این فرد در آمریکا چیست، که او را در چشم مدیران ارشد صدای آمریکا تا این حد قدرتمند کرده است و در واقع بدون داشتن پیشینه ای پراهمیتی در اپوزیسیون ایران چطور او در این گروه یکی از مدیران آن شده است. آیا باید نام او و مقامی که در آن گروه دارد را اعلام کنم، یا که فقط ببخشم و فراموش کنم؟ آنچه او در مورد این نگارنده انجام داد در عرصه ی خصوصی نبود، همه نیز به دلیل دیدگاههای سیاسی خودش بود که می خواست به زور به من تحمیل کند! می بینم که همه ی این کارها را به این دلیل انجام داده که فکر می کرد پل زدن بین سلطنت طلبان و جمهوریخواهان ایران کلید موفقیت اپوزیسیون است که شاید ایده غلطی هم نباشد، اما او می خواست با روشهایی که ذکر شد، نظرش را تحمیل کند و باعث درد و رنج زیادی برای این نگارنده و خانواده ام شد. نمی دانم چه کاری باید بکنم اما مطمئن هستم که اعتقادی به انتقام ندارم هرچه که شده است! سخنان زانیار مرادی را به یاد می آورم که به مادرش نصیحت می کرد قاتلان پدرش را ببخشد وقتی خود زانیار قرار بود چند روز بعد به دلیل جنایتی که هرگز مرتکب نشده بود، اعدام شود.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

چهارم تیر ماه 1399
June 24, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH