Sam Ghandchiسام قندچي یووال نوح هراری: پاندمی کرونا

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3258-corona-yuval-noah-harari.htm

Yuval Noah Harari: Corona Pandemic

http://www.ghandchi.com/3258-corona-yuval-noah-harari-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     *

   

yuval-noah-harari

 

یک ماه پیش مقاله ای درباره ی پاندمی کرونا از مورخی بنام یووال نوح هراری در مجله ی تایم منتشر شد و امروز نیز مصاحبه ای با آقای هراری در یک تلویزیون فارسی زبان پخش شد. نگرش آقای هراری به دولتهای ملی با دیدگاهی که 30 سال پیش در نوشتاری تحت عنوان «یک دیدگاه آینده نگر» مطرح شد تداعی می کند:

 

"اگر خانواده ها نقش اقتصادی و سیاسی خود را قرن ها قبل از دست دادند، این در زمان حیات ما است که دولت های ملی نقش قدرت خود را از دست میدهند."*

 

پیشنهادات آقای هراری درباره ی همکاری بین المللی جهت پیدا کردن راه حلی برای ویروس کرونا نیز مشترک است، اما در عین حال باید به خاطر داشته باشیم که با بهترین حسن نیت، اگر همه ی کشورها در راه غلطی باشند، حتی نتیجه ی همکاری آنها نیز ممکن است حاصلی با ارزش نداشته باشد، و آینده نگری مهم است، به عبارت دیگر ما باید فراسوی سرمایه داری و سوسیالیسم برویم و کانون توجه خود را بر سینگولاریته متمرکز کنیم به جای آنکه بخواهیم این دو را ترکیب کنیم که امثال تیتو در یوگسلاوی سابق بدون هر موفقیتی، ترویج می کردند. در واقع، ترساندن مردم از عوارض جانبی جین تراپی و جی اِم او که توسط چپ ترویج شد، به پژوهشهای ژنتیک در آمریکا در دو دهه ی گذشته آسیب جدی، وارد کرد. مشکل عوارض جانبی واقعیت است اما همانطور که ری کرزوایل به ما یادآوری کرده، باید که از طریق سیمولاسیون به آن پرداخت.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و هشتم فروردین ماه 1399
April 16, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH