Sam Ghandchiسام قندچي کرونا، چین و گلوبالیسم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3204-corona-globalization.htm

Corona, China and Globalization

http://www.ghandchi.com/3204-corona-globalization-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3      4      5

   

corona-globalization

 

چین کمونیست با ویروس کرونا به شکل ناسیونالیستی برخورد کرد که به فاجعه ی کنونی در جهان انجامید. حتی پاندمی سال 1918 نیز مسأله ای گلوبال بود هرچند آنزمان در مقایسه با امروز، دوران طفولیت گلوبالیسم بود. سازمان ملل باید نقش بزرگتری برای حل اینگونه معضلات ایفا کند اما ساختار کنونی آن کارآیی ندارد. ابولا پیش از آنکه در دوران اوباما به آمریکا برسد، همان اندازه جان مردم را در لیبریا گرفت که امروز کرونا در ایران و ایتالیا گرفته است؛ اما لیبریا خیلی بیش از چین جامعه ای باز بود، و مهمتر آنکه واقعاً شانس یاری کرد که درمان سریعتر توسط تیم پژوهشگران آمریکایی که شامل دکتر پردیس ثابتی بود، پیدا شد. گلوبالیسم فقط در عرصه ی اقتصادی نیست و نقش ملتها در دنیای گلوبال نظیر نقش خانواده ها در عصر دولتهای ملی است، اما دنیای گلوبال نیاز به راه حلهای گلوبال دارد. ما اکنون با خطر فاجعه ای اقتصادی نظیر بحران عظیم سالهای 1930 مواجه هستیم که آنهم مسأله ای گلوبال بود هرچند مرکز آن در آمریکا قرار داشت. کانون اصلی توجه ما امروز باید بر یافتن واکسن کرونا باشد و همکاری واقعی بین آمریکا و چین کلید موفقیت است. تردیدی نیست که چین برای مخفی کاری در این رابطه مقصر است و مقایسه ای ساده بین تایوان و چین کمونیست نشان می دهد که جمعیت ساکن چین کمونیست بیشترین لطمه را خوردند در حالیکه ساختار ژنی جمعیت دو کشور مشابه است. اما اکنون وقت کنار گذاشتن سیاست و یافتن راه حل برای مشکل است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

ششم فروردین ماه 1399
March 25, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH