Sam Ghandchiسام قندچي دو کلمه درباره ی رسانه ها و اثرگذاری
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3169-about-press.htm

مطالب مرتبط: 1    2     3     4     5     6     7      8      9      10      11     12    13     14     15     16     17

 

about-press

 

چهارده سال پیش نوشتاری از صاحب این قلم منتشر شد تحت عنوان «تغییر رژیم در ایران و ژنرال های رسانه ای» و چهار سال پیش هم ویرایش تازه ای از آن انتشار یافت و از لحاظ نظری حرف دیگری ندارم که بخواهم اضافه کنم. چهار ماه پیش نیز در مقاله ای تحت عنوان «نیاز به تلویزیونی که موضوعش فقط تغییر رژیم در ایران باشد»، طرحی عملی مطرح شد که حرف بیشتری برای اضافه کردن به آن هم نیست. در اینجا فقط می خواستم یک نکته را در ارتباط با رسانه ها مطرح کنم. می بینم تشکیلاتهای سیاسی مرتب برای مردم در سایتهای اپوزیسیون فراخوان می دهند و در هیچ سایت یا تلویزیون پربیننده ای هم انعکاس پیدا نکرده و تکرار نمی شوند. اگر آن اعلامیه ها و فراخوانها برای مردم است که می توانیم مطمئن باشیم کسی نمی بیند. اگر هدف مطلع کردن نیروهای رقیب است که حرفی دیگر. واقعیت اینکه اگر اپوزیسیون برای یکدیگر می نویسند که 90 درصد این مطالب ارزشی ندارد چرا که همه خود می دانند. در دوران قبل از انقلاب، نیروهای سیاسی جدی، مطالبی را که برای اپوزیسیون منتشر می کردند مثلاً پژوهشهای مستقل در مورد کشاورزی مناطق مختلف ایران یا ساختار تولید و شرایط کار در کارخانجات نقاط گوناگون بود، آنهم موضوعاتی که نمی شد در روزنامه ها و مطبوعات کشور یا گزارشهای سازمان ملل و بانک مرکزی ایران پیدا کرد. از جمله به یاد دارم زنده یاد امیرهوشنگ کشاورز صدر پژوهشهای دست اولی را در مورد مناسبات تولید در میان عشایر ایران منتشر کرده بود که در هیچ جای دیگر نمی شد پیدا کرد و در تحقیقاتی 40 سال پیش، از پژوهشهای زنده یاد هوشنگ کشاورز صدر در عرصه ی روابط اقتصادی و اجتماعی عشایر ایران، بهره برده و ذکر کرده بودم و مطالعه تحقیقات آن زنده یاد نه تنها به درکم از عشایر بلکه به درکم از کشاورزی ایران نیز در آنزمان کمک کرد، که حتی وقتی امروز در مورد کشاورزی در ایران می نویسم آن پژوهشها همچنان برایم کمک کننده است و مهمتر آنکه آنگونه اطلاعات و پژوهشها می توانست برای اپوزیسیون در برنامه ریزی ها، تأثیر مهم داشته باشد و حتی راه انقلاب را تعیین کند که مثلاً محاصره ی شهرها از طریق دهات باشد نظیر انقلاب در چین و ویتنام، یا انقلابی که در شهرهای بزرگ آغاز شود و حتی همانجا به پیروزی برسد نظیر انقلاب اکتبر روسیه. البته در زمان انقلاب 57، اکثریت اپوزیسیون فریب خدعه خمینی را خوردند که بحث دیگری است و ربطی به این موضوع ندارد. به هر حال اگر کار رسانه ای برای مردم انجام می شود اکثر این کارهای انتشاراتی اپوزیسیون بیهوده است. اجازه دهید یک مثال را که شخصاً درگیر بودم، ذکر کنم. بیش از 12 سال پیش دوست عزیز آقای احمد رضا بهارلو دو مصاحبه در صدای آمریکا با این نگارنده داشت که اولی در مورد پراکسی و دیگر راههای عبور از فیلترینگ اینترنت بود و دومی درباره ی آینده نگری. تعداد ایمیلهایی که در زمان هر کدام از آن دو مصاحبه دریافت کردم صدها برابر همه ی ایمیلها در 30 سال گذشته در اینترنت بود و البته شاید آنهایی که تماس گرفتند، امروز نه آن مصاحبه و نه نام مرا به یاد آورند. شخصاً هم اصلاً وقت دریافت ایمیل و پاسخ به ایمیل ندارم و فقط شرمنده ی آنها می شوم ولی این تجربه را بعنوان مثال برای این بحثِ دسترسی به مردم از طریق رسانه ها نوشتم. در واقع در همه ی 40 سال گذشته چه با تلویزیونهای پربیننده و چه بی بیننده، مصاحبه ای نداشته ام غیر از همان دو مصاحبه با آقای احمد رضا بهارلو در سال 2007 و چند مصاحبه با برنامه تلویزیونی دکتر مرتضی انواری که در واشنگتن در همان سالها یک برنامه ی تلویزیونی بسیار دیدنی داشت که نسخه ی آرشیوی از آن مصاحبه ها پیدا نکردم؛ و شخصاً برای مردم عادی نه اطلاعیه می دهم و نه فراخوان و اساساً مقالات تئوریک می نویسم که به درد مردم عادی هم نمی خورد، و در این یادداشت نیز منظورم فعالیتهای رسانه ای کسانی نظیر این نگارنده نیست، بلکه منظور آنهایی است که واقعاً هدفشان از کار رسانه ای برقرار کردن ارتباط با مردم عادی است و خیلی برای این منظور تلاش می کنند. واقعیت این است که در خارج کشور تلویزیونهایی نظیر بی بی سی پربیننده هستند و آنهایی که در اپوزیسیون هدفشان تغییر رژیم است چنین تلویزیونهایی را در اختیار ندارند و حتی تلویزیونهایی که همه گونه اتهامی به آنها توسط رژیم زده می شود نیز، هدفشان تغییر رژیم نیست وگرنه چرا هیچوقت از رهبران سکولار دموکراتها نظیر دکتر اسماعیل نوری علا، آقای منوچهر یزدیان، و دیگر رهبران حزب سکولار دموکرات ایرانیان برای مصاحبه دعوت به عمل نمی آورند، منظورم تلویزیونهای پربیننده است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیستم اسفند ماه 1398
March 10, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH