Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی برای دوستان آینده نگر داخل و خارج کشور
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3167-hezbe-ayandehnegar.htm

http://isdmovement.com/2020/0320/030920/030920-Sam-Ghandchi-A-note-for-futurists.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11    12    13     14     15     16     17     18     19

 

doostaane-ayandehnegar

 

دوستان آینده نگر در خارج و داخل کشور، اکنون سالهاست درباره ی نیاز به حزب آینده نگر برای ایران بحث کرده ایم و راههای مختلفی را آزموده ایم. از جمله در 40 سال گذشته اصلاح طلبان اسلامی از آینده نگر های ایران در عرصه ی سیاست، بعنوان سیاهی لشگر برای اهداف خود سوء استفاده کردند و دیگر کمتر کسی است که به این حقیقت پی نبرده باشد که اصلاح طلبان حتی بیش از سایر رقبای اسلامگرایشان، ضد سکولار هستند و فقط در همه ی این سالها خواسته اند از رأی سکولارها و از جمله آینده نگرها، در همه ی انتخاباتها بهره مند شوند، ولی حتی یک کلمه از فقدان آزادی سکولارها برای انتخاب شدن در مجلس یا برای ریاست جمهوری حرفی نزدند و در قوه قضاییه نیز تبعیض علیه سکولارها دیگر نیازی به گفتن ندارد که اظهر المن الشمس است. حزب سکولار دموکرات ایرانیان با رهبرانی همچون دکتر اسماعیل نوری علا و آقای منوچهر یزدیان در چند سال اخیر نشان داده اند که حزبی آینده نگر هستند. واقعاً وقت آن رسیده که دوستان آینده نگر با این حزب تماس بگیرند که ارزشی متقابل دارد. تا کی می خواهیم اجازه دهیم اصلاح طلبان از ما سوء استفاده کنند، و به تازگی خودِ اصلاح طلبان هم می گویند که اصلاح طلب نیستند و به اصطلاح "تحولخواه" شده اند، اما همان کارهای 40 سال گذشته را که از دهه ی شصت خوب به یاد داریم، از جمله در نفی آلترناتیو سکولار دموکرات و سکولار دموکراسی، انجام می دهند و فکر می کنند مردم نمی دانند چگونه در این قهقرای «دوگانه ی خشونت و عقب نشینی جامعه» گرفتار شدیم. قهقرایی که به بهترین وجه خود را در آنچه کوکلاکس کلانهای اسلامی در 40 سال گذشته برای زنان ایران رقم زدند، پیش روی همه ی ملت ایران و جهانیان قرار دارد که مایه ی سرشکستگی ایران و ایرانی است. ما که عمر نوح نداریم و بهتر است هرچه زودتر از این منجلاب اصلاح طلبی خارج شویم، که در همه ی این سالها بخش لاینفکی از رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی و «دوگانه ی خشونت و عقب نشینی جامعه» بوده، و باعث دوام این رژیم شده، و امروز نیز کارگزاران اصلاح طلبان نظیر آقای اکبر گنجی در خارج کشور با دروغهای شاخدار درباره ی کرونا فقط می خواهند به همراه بقیه ی رهبران اصلاح طلبان از بلایای شیوع بیماری کرونا نیز سوء استفاده ی سیاسی کنند، به جای آنکه در این مورد فکر مردم باشند نه بازیهای مسخره ی سیاسی 40 ساله شان که یکروز چپی می شدند، یکروز آینده نگر و فردایش نیز همان اسلامی و اصلاح طلب دو آتشه که واقعیتشان بود و می خواستند برخی دوستان بی اطلاع در این عرصه های نظری را با مانیفست قلابی شان، فریب دهند. به جای گول زدن مردم به آن شیوه ها که دیگر همه می دانند، دستکم در این مورد، به جای گمراه کرده مردم، حقایق را درباره ی کرونا به اطلاع مردم برسانیم. با بهترین آرزوها برای همه ی دوستان.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هجدهم اسفند ماه 1398
March 8, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles