Sam Ghandchiسام قندچي مسعود بهنود، زهرا خانم یعقوبی یا زهرا خانم چراغی، و صادق قطب زاده

http://www.ghandchi.com/3124-zahra-khanoom.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

 

zahra-khanoom

 

امروز مقاله ای را از آقای مسعود بهنود در سایت گویا دیدم تحت عنوان «زهرا خانوم، نماد شهری که زن سرخ‌پوش نداشت». این روزها بحثها در مورد مرحوم صادق قطب زاده بعد از انتشار مستندی در بی بی سی داغ شده است. البته از دیدگاه این نگارنده برای علاقمندان، کتاب پژوهشی آقای علی سجادی درباره صادق قطب زاده، همچنان بهترین تحقیقات موجود است. در کتاب آقای علی سجادی از جمله خاطرات آقای بهروز نیکذات از صادق قطب زاده، خواندنی است، به علاوه ی بسیاری اسناد دست اول دیگر. اما اینجا بحث درباره ی زهرا خانوم بود. صاحب این قلم دو سال پیش در مورد آن خانم مقاله ای نوشتم و البته از نام «زهرا چراغی» استفاده کردم اما نامی را که آقای مسعود بهنود به کار برده اند، «زهرا یعقوبی» است. آنچه مهم است موضوع «دوگانه ی خشونت و عقب نشینی جامعه» توسط کوکلاکس کلانهای اسلامی است که با همکاری تنگاتنگ اصلاح طلبان و بخش اصلی چپ ایران انجام شد، و آن زهرا خانوم یکی از ابزارهای اعمال این سیاست کوکلاکس کلانهای اسلامی بود که 41 سال است در ایران ادامه دارد و متأسفانه هنوز بویژه اپوزیسیون چپ ایران فقط به حاشیه پرداخته و به این اصل موضوع بی اعتنایی کرده است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و چهارم بهمن ماه 1398
February 13, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH