Sam Ghandchiسام قندچي اصل کار، کسب قدرت، که دکتر نوری علا رهبر آلترناتیو سکولار دموکرات اعلام کرد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2938-nooriala.htm

مطالب مرتبط:   https://goo.gl/z8Et3N

http://bit.ly/2XzU8km   http://bit.ly/31KEapv

 

nooriala-kasbe-ghodrat

 

آیت الله سید علی خامنه ای در سخنرانی هفته ی گذشته ی خود، به روشنی اذعان کرد که از دیدگاه ایشان دو آلترناتیو اصلی رژیم اسلامی را آقای رضا پهلوی و سازمان مجاهدین خلق تشکیل می دهند. البته آیت الله خامنه ای آلترناتیو سومی را از قلم انداختند که سالهاست در برابر اصلاح طلبی که همیشه به اصطلاح «پلان بی» رژیم اسلامی بوده، قدعلم کرده و آنهم آلترناتیو سکولار دموکرات است که از دو سال پیش زمان خیزش دی ماه 96 توسط مردم به روشنی در خیابانها مطرح و همچنان ستون اصلی انقلاب قرن بیست و یکمی ایران است و دکتر اسماعیل نوری علا نیز رهبر آن هستند و تلاش آلترناتیو سکولار دموکرات این بوده و هست که از طریق مسالمت آمیز تغییر رژیم انجام شود. لازم به یادآوری است که آقای رضا پهلوی گرچه رهبر سلطنت طلبان ایران هستند اما خود را با دیدگاه های آلترناتیو سکولار دموکرات تعریف می کنند و نه با اصلاح طلبی. همچنین آقای مسعود رجوی و خانم مریم رجوی که رهبری سازمان مجاهدین خلق هستند خود را به آلترناتیو سکولار دموکرات نزدیک می بینند و قاطعانه با اصلاح طلبان مخالفند. در بحثی که روز گذشته با شرکت دکتر اسماعیل نوری علا برگزار شد، صرفنظر از موضوعاتِ فرعیِ جلسه، نظیر تاریخ کنفدراسیون که در ارتباط با گفتگوی مشابهی در برنامه ای پیش از این بحث کردیم، در این برنامه مشخصاً دکتر نوری علا موضوعِ کسبِ قدرت را بعنوان اصلِ کار در این برهه ی زمانی مطرح کردند و واقعاً چیزی نمی شود به بحث ایشان اضافه کرد، یعنی که ما فقط خواهان پایان دادن به حاکمیت شخص آیت الله خامنه ای، یا فقط پایان دادن به ولایت فقیه نیستیم بلکه خواهان پایان دادن به کل رژیم اسلامی و در واقع در پی پایان دادن به هرنوع رژیم مذهبی و ایدئولوژیک در ایران هستیم. در مقایسه، اصلاح طلبانِ خجالتی که خود را این روزها تحولخواه می نامند، مردم را به خاطر دفاع از خود در برابر خشونت رژیم محکوم می کنند، هنگامیکه که در اعتراضات اخیر بر سر گرانی بنزین، نیروهای انتظامی بودند که معترضان بی سلاح را حتی با استفاده از هلیکوپتر به گلوله بستند، و در ورای گزارشهای نیمه رسمی که آمار این جنایت علیه بشریت را در کل کشور حدود 270 نفر اعلام کرده اند، خبرهای غیررسمی شمار جانباختگان تظاهرات در شهرهای مختلف را ارقامی به مراتب بالاتر تخمین زده اند. به هر حال سکولاردموکراتها از این دسته «اصلاح طلبان خجالتی» که تا جنبش بالا می گیرد خود را «تحولخواه» می نامند، صف خود را سالهاست که جدا کرده اند. با آرزوی موفقیتِ تلاشهای دکتر اسماعیل نوری علا برای رهبریِ آلترناتیو سکولار دموکرات برای به ثمر رساندن مبارزات مردم جهت پایان دادن به رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی در ایران، و تولدی دیگر.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

اول آذر ماه 1398
November 22, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH