Sam Ghandchiسام قندچي  سرکوب اعتراضات به افزایش 300 درصدی بهای بنزین و سکوت مطبوعات اصلاح طلبان
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2924-gas-price-protests.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2XjSymF 

http://bit.ly/33TJIP7    http://bit.ly/2vUmQ2A

 

gas-price-protests

 

طی دو روز گذشته شهرهای ایران شاهد اعتراضات به حق مردم نسبت به افزایش 300 درصدی بهای بنزین آزاد توسط دولت آقای حسن روحانی بوده و تا این لحظه خبر کشته شدن یک نفر به نام آقای #جواد_نظری_فتح_آبادی در سیرجان، منتشر شده است، اما مطبوعات تحت کنترل اصلاح طلبان در داخل ایران سکوت اختیار کرده اند. سالها پیش به رغم آنکه دولت آقای محمود احمدی نژاد اقدام مشابهی در ارتباط با قطع یارانه های دولتی برای برخی اقلام مصرفی مردم انجام داد، و البته نه در ابعادی اینچنین و تازه فوراً همزمان یارانه های شخصی ایجاد کرد که بویژه از فشار بر خانواده های کم درآمد جامعه کاست؛ با اینحال، مورد نقد اصلاح طلبان قرار گرفت. آقای حسن روحانی سه روز پیش گفتند که دولت پول ندارد، پاسخ مشکل را خیلی ساده با نگاهی به مخارج دولت در ماجراجویی های رژیم اسلامی در سوریه، یمن، لبنان، عراق، خلیج فارس، کل خاورمیانه و بقیه ی جهان، پیدا خواهید کرد. همچنین به زندانهای ایران بنگرید که کارآمدترین جوانان این سرزمین را به دلیل اختلاف نظر سیاسی در مورد نحوه ی اداره ی جامعه ی خود، به بند کشیده اند به جای آنکه اجازه دهند مردم آزادانه زندگی کنند و کشور را رشد دهند. بهترین مغزهای ایران از کشور فرار می کنند که آزاد باشند و استعدادها و کارشان به اعتلا و توسعه ی کشورهای دیگر یاری می رساند. مضحک است که بعد از 40 سال حاکمیت رژیم اسلامی بر ایران، هنوز برای مردمِ ساکنِ در این کشورِ تولید کننده ی عمده ی نفت در جهان، بنزین کوپنی است و تازه بهای بنزین کوپنی نیز اکنون 50 درصد افزایش پیدا کرده، و این واقعیت خود بهتر از هر تحلیلی گویای ناتوانی این رژیم برای تأمین زندگی و معیشت مردم بعد از 40 سال جنگ با مردم خود و بقیه ی جهان است. هنگامیکه به رفتار رژیم اسلامی حاکم بر ایران با مردم معترض نگاهی اندازیم، یادآور سرکوب خونین اعتراضات میدان تیانانمن در چین است که توسط اصلاح طلبانِ در قدرت در چینِ آنزمان به عمل آمد، وقتی نشان دادند در سنگدلی و اِعمال خشونت علیه معترضان و فعالان حقوق بشر دستکمی از بقیه ی هیئت حاکمه ی چین کمونیست ندارند و همین "اصلاح طلبانِ" چین، 30 سال است صدای آزادیخواهان را در آن کشور در گلو خفه کرده اند، و حتی ابزارهای سرکوب اعتراضات مردمی را که «تجهیزات ضداغتشاش» مینامند، به کشورهایی نظیر ایرانِ تحت حاکمیت رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی، صادر می کنند.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و پنجم آبان ماه 1398
Nov 16, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH