Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی برای پرزیدنت ترامپ درباره تحریمهای جدید علیه ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2860-trump-sanctions.htm

A Note to President Trump about New Iran Sanctions

http://www.ghandchi.com/2860-trump-sanctions-english.htm

مطلب مرتبط:  http://bit.ly/2mjd3kR   http://bit.ly/2lO2hDd  

 

trump-sanctions

 

پرزیدنت ترامپ عزیز، شما ساعتی پیش به خاطر نقش رژیم اسلامی حاکم بر ایران در حملات موشکی علیه تأسیسات نفتی عربستان، تحریمهای تازه ای را علیه ایران اعلام کردید. دو سال پیش درباره آلترناتیوی برای تحریمها نوشتم، اما می خواهم اکنون به شما نمونه ای شخصی از اینکه چگونه تحریمها مردم را اذیت می کند بگویم و اینکه حاصلی برای تغییر در ایران هم ندارد. کمتر از یکسال پیش، در همین منطقه واشنگتن دی سی عمل سرطان پروستات داشتم و با خواهرم که در ایران زندگی می کند در مورد وضع مالی ام حرف میزدم که امروز در نوشته ای گفتم که دلیل وضع سخت مالی این قلم، ساواک رضا پهلوی است که در آمریکا علیه گروه ها و شخصیت های اپوزیسیون دموکراتیک ایران فعال است و نه ضد رژیم اسلامی حاکم بر ایران. خواهرم ناراحت شد که قادر نبود کمکی کند و گفت وضع مالی خود آنها نیز در اثر تحریمها بد شده است. آیا شما فکر می کنید این استراتژی، مردم ایران را علیه رژیم اسلامی بلند می کند؟ مردم ضعیف تر می شوند و اگر فکر می کنید با تضعیف اقتصادی ایران این رژیم اسلامی هم نظیر عراق صدام حسین ضعیف می شود، اشتباه می کنید. نمی خواهم وارد مسائل خصوصی خانواده ی آقای پهلوی در زمینه ی مذهبی شوم که برخی وبلاگ نویسان اپوزیسیون از داخل ایران مطرح کرده اند؛ چون این مسائل اسلامگرایی نیست و مسلمان بودن است و آقای پهلوی حقش است که مسلمانِ مذهبی باشد. اما در نتیجه ی همین اتکاء مذهبی، این رژیم نیرویی است که قبل از به قدرت رسیدن در ایران نیز با خمس و زکات گذران می کرد و مسأله ی تکیه گاه مالی این رژیم بسیار بغرنج تر از سیستم سکولار مالیات گیری یا پول نفت است. در واقع تنها برنده ی این بازی افراد بی استعدادی نظیر رضا پهلوی هستند که پول زیادی از آمریکا، عربستان و اسراییل می گیرد، که صرف ساواک خود کند، برای جنگیدن با اپوزیسیون دموکراتیک ایران در اینجا در آمریکا، و نه برای مبارزه با رژیم اسلامی در تهران. رضا پهلوی اصلاً فهمی از ایران ندارد و خیال می کند گاندی است با طرح نافرمانی مدنی وقتی تیم ساواکی او بر دستهایشان در زندان اوین خون آزادیخواهان ایران جاری بوده است و آنها خود از اول آن سیاهچال را برای زندانیان سیاسی راه اندازی کردند. من حاضرم در هر برنامه تلویزیونی، رو در رو، ایشان را به چالش بکشم و شما می توانید خود قضاوت کنید. ساواکِ رضا پهلوی در واقع به همین دلیل مصاحبه های اینجانب را در صدای آمریکا، بعد از دو مصاحبه قطع کرد چرا که آنها مرا رقیب برای آقای پهلوی می دیدند. همانطور که می بینید، شما با این انتخابها نه به مردم ایران دارید کمک می کنید و نه به اپوزیسیون ایران. چرا آنهایی که از آمریکا پول می گیرند، در 40 سال گذشته موفق نشده اند، چون جریاناتی به درد نخور هستند. همه ی این استراتژی تحریم و این اپوزیسیونِ مورد حمایت آمریکا، شکست بوده است. طرحی که دو سال پیش ارائه دادم هردو مسأله را حل می کند یعنی مردم ایران را آزار نمی دهد و به اپوزیسیونِ دموکراتیک کمک می رساند. لطفاً نگاهی به آن بیاندازید.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و هشتم شهریور ماه 1398
Sept 19, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH