Sam Ghandchiسام قندچي به جای تحریم علیه ایران، چگونه به اپوزیسیون کمک کنیم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1880-instead-of-sanctions.htm

Instead of Sanctions against Iran; How to Help Opposition
http://www.ghandchi.com/1880-instead-of-sanctions-english.htm

 

tahrim

 

هرگاه آمریکا، اروپا و سازمان ملل می خواهند به اپوزیسیون ایران کمک کنند، تحریم روی ایران می گذارند. در پی سرکوب خیزش 96 در ماه گذشته، آمریکا دوباره همین کار را کرد. آیا اینگونه اقدام بین المللی کمکی به اپوزیسیون ایران است؟ خیر. پس چگونه کمک کنند؟ پاسخ به این سؤال 12 سال پیش در نوشتاری تحت عنوان "آمريکا و اروپا برای ايران چه کار ميتوانند بکنند" (1)، بحث شد. اجازه دهند شرکتهای بین المللی در ایران کار کنند اما روی کارهای مرتبط با ایران آنها، مالیات اضافی بگذارند و درآمد حاصل از آنرا در اختیار مؤسسه ای بین المللی قرار دهند که برای کمک به فعالیتهای اپوزیسیون ایران، هزینه کند. شخصاً وبسایت ایرانسکوپ (2) را تأسیس کرده و 20 سال است که می گردانم اما هرگز کمک مالی از سوی جامعه بین المللی ارائه نشد. فعالیت ژورنالیستی ایرانسکوپ را نمی شود کسی در دنیای اینترنت ندیده باشد، و همه کارها نیز کاملاً شفاف بوده است. همین حرف را در مورد بسیاری از فعالیتهای اپوزیسیون می توان گفت که از سوی جامعه بین المللی به آنها هیچ کمکی نمی شود. همه اینها با استفاده از ابزارهای اینترنتی موجود، قابل مشخص کردن است. چرا غرب تحریم را هربار برای تنبیه جمهوری اسلامی به کار می برد که عملاً تنبیه مردم ایران و اپوزیسیون است، در حالیکه بجای آن، می تواند به اپوزیسیون ایران کمک کند که واقعاً به کمک مالی شفاف نیاز دارد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

بیست و هفتم دی ماه 1396
January 17, 2018

 

پانویس:

 

1. آمريکا و اروپا برای ايران چه کار ميتوانند بکنند
http://www.ghandchi.com/445-USEUIRAN.htm
What Can US and EU do for Iran
http://www.ghandchi.com/445-USEUIRANEng.htm

2. سایت آینده نگر ایرانسکوپ
Iranscope Futurist Site
http://www.iranscope.com

 

 مطلب مرتبط
آیا ما با دریافت کمک مالی بین المللی مخالفیم
http://www.ghandchi.com/2079-international-help.htm
Are Iranian Secular Democrats Against Receiving International Financial Help
http://www.ghandchi.com/2079-international-help-english.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH