Sam Ghandchiسام قندچي معنای دیدگاه «فراسوی جنگ» و ابتکار حشمت طبرزدی و گوهر عشقی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2840-tabarzadi-esghai.htm

مطالب مرتبط: 1     2      3      4      5      6     

تذکر: عدم درج عکس خانم گوهر عشقی در تصویر زیر به دلیل عدم وجود عکسی از ایشان در پابلیک دُمین است.

 

tabarzadi-beyond-war

 

کمتر از یکهفته پیش، ابتکاری را مهندس حشمت طبرزدی و خانم گوهر عشقی با هدف «فراسوی جنگ» آغاز کردند که با «نامه گوهر عشقی به پرزیدنت ترامپ» برای اعلام اول شهریور ماه روز تولد ستار بهشتی بعنوان «روز دوستی میان مردم ایران با مردم آمریکا» شروع شد، و با «پیام ویدیویی برایان هوک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به مناسبت تولد ستار بهشتی»، از این درخواست گوهر عشقی استقبال به عمل آمد. در 40 سال گذشته تلاش برای مبارزه ی بدون خشونت در ایران ادامه داشته، و متأسفانه برخی نیز در خارج کشور از جمله تشکیلات «نایاک»، مبارزه بدون خشونت را تحریف کرده و به حمایت از رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی در ایران تقلیل داده اند. اما، این ابتکار فراسوی جنگ تازه ی خانم گوهر عشقی که با یاد ستار بهشتی آغاز شده، شاید نخستین بار است که دیدگاه «فراسوی جنگ» را در جنبش سیاسی و مدنی ایران پس از 40 سال، بطور جدی مطرح می کند، حرکتی مشابه آنچه در دوران جنگ سرد توسط گروهی با همین نام در شهر «پالو آلتو» در کالیفرنیای آمریکا آغاز شد، و در آمریکا، اروپا، شوروی سابق، و بلوک شرق دنبال شد، و توانست نسلی را با دیدگاه هایی پیشروتر از جنبش صلح پرورش دهد. شخصاً یکی از کنفرانسهایی را که از طریق ماهواره آنزمان در دونقطه که یکی پالو آلتو در کالیفرنیا و دیگری در داخل جمهوری آذربایجان شوروی بود، و در آن سالها برگزار شد و به سراسر جهان مخابره شد، به خوبی به یاد دارم، که به همراه دوست فقیدم زنده یاد جک لی در آن کنفرانس شرکت داشتم. ای کاش دوستانی که در جنبش سیاسی و مدنی ایران به این رویکرد تازه در ارتباط با مشکل ایجاد راه حلهای بدون خشونت چه در عرصه ی روابط مردم با مردم، یا مردم با دولت در داخل ایران، و چه در روابط بین ایران و کشورهای دیگر، با سردی برخورد کردند، نوشتاری را که درباره دیدگاه فراسوی جنگ اینجا لینک شده، بخوانند و فکر نکنند بدون مطالعه ی دقیق می دانند که بحث برسر چیست.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

ششم شهریور ماه 1398
August 28, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH