Sam Ghandchiسام قندچي یادداشت مهندس حشمت طبرزدی درباره رضا پهلوی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2811-tabarzadi.htm

مطالب مرتبط: https://goo.gl/kkbkSv

 

tabarzadi

 

دوست عزیز آقای مهندس حشمت طبرزدی، یادداشت روز گذشته ی شما را دیدم ولی نه در تلگرام. همانطور که به خوانندگان خود اطلاع داده ام، تنها شبکه های اجتماعی که مطالعه می کنم، فیسبوک و توییتر هستند که در ایران بلوک هستند. ضمناً اگر سانسور اینترنت می توانست رژیمی را حفظ کند، طالبان در افغانستان که کل اینترنت را ممنوع کردند هنوز در قدرت بودند. نقدی را که شما از رضا پهلوی کرده اید، درست است، و واقعاً اگر ایشان فعال سیاسی هستند اینهمه سال با اینهمه امکانات که دارند در همین آمریکا یک تظاهرات 1000 نفره در برابر ورود مقامات رژیم اسلامی ایران به نیویورک برپا کرده بودند. منظورم این است که بحث شما آقای طبرزدی هرچند دقیق و درست است اما واقعاً همه ی این بحثها با سلطنت طلبان و شخص رضا پهلوی بیهوده است و همانطور که مدتهاست به اطلاع همگان رسیده، ما مجبور بوده ایم در این 40 سال از دست سلطنت طلبان و شخص رضا پهلوی در همین آمریکا به اف بی آی شکایت کنیم. معنای کرم ابریشم که پروانه نمیشود و فقط پیله می کند، همین است که شکسپیر خوب توصیف کرده است. اینها در پی برقراری دموکراسی در ایران نیستند بلکه هدفشان سوء استفاده از جنبش دموکراسی خواهی ایران برای احیاء سلطنت پهلوی است. شخصاً پدرم حاجی بود و اگر در محل ما کسی مرا «حاج زاده» صدا می کرد ناراحت می شدم چون بر مبنای حاجی بودن پدرم، برایم ارزش گذاری می کرد. در ایران اگر کسی را شازده خطاب می کردند نوعی فحش بود و معنایش این بود که کسی برای خودش احترامی قائل نیست. القابی نظیر "مهندس" و "دکتر" نتیجه ی کار فرد است نه به خاطر متولد شدن در خانواده ای معین چه خانواده خوب باشند و چه بد. «گيرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل». تازه محمد رضا شاه را مردم انقلاب کردند که سرنگون کنند نظیر محمد علیشاه که با انقلاب دوم مشروطه علیه استبداد صغیر، سرنگون شد؛ در حقیقت آنکس که با کودتا سرنگون شد احمد شاه بود که با کودتای سید ضیا و رضاخان سرنگون شد، وگرنه محمد رضا شاه با کودتای 28 مرداد، 25 سال دیگر در سلطنت باقی ماند، یعنی محمد رضا شاه خودش کودتاچی بود نه آنکه مظلوم باشد و علیه اش کسی کودتا کرده باشد، رژیم شاه با انقلاب چندین میلیونی مردم سرنگون شد. به هر حال اینها را سالهاست می دانیم. در عرض هفته ی گذشته مأموری پیدا شده، از سلطنت طلبانِ جناح مخالف کیهان لندن، و یا مأموری از رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی، یا هردو، چون نفوذی های دومی در اولی، و بالعکس، فراوان هستند چرا که ساواکی های سلطنت طلب هیچوقت اپوزیسیون نبوده اند و از یک ساواکی تعجبی نیست که فردا مأمور رژیم جنایتکار دیگری نظیر رژیم اسلامی شود و بالعکس، و این بی شرف مطالب این قلم را در میکس دات کام نوعی سانسور می کند که این برداشت را دهد که گویی اینجانب فقط از شما حمایت می کنم. این ترفندها مسخره است چون شخصاً اساساً ژورنالیست هستم و ژورنالیسم علمی ارائه می کنم چه کسی خوشش بیاید و چه نه، هرچند علاقه ی اصلی ام در زندگی، موضوعات تقاطع فلسفه و علم است و اگر ایران در زمان رژیم شاه و رژیم اسلامی دیکتاتوری نبود، ابداً در سیاست درگیر نمی شدم چون علاقه ای به سیاست ندارم، یعنی اگر در آمریکای امروز متولد شده بودم، مطمئن هستم که ابداً سیاستمدار نمی شدم. منظور اینکه کار این بی شرفی که مطالبم را در میکس دات کام ممیزی می کند تا برداشت غلط خارج از زمینه ی کلی مقالاتم ایجاد کند، نشان می دهد که طرفداران رژیم اسلامی و طرفداران احیاء سلطنت در ایران هردو ضد حقوق بشر هستند وحتی حقوق بشر یک نویسنده را به راحتی نقض می کنند، و بعد ادعای تلاش برای برقراری دموکراسی و حقوق بشر در ایران دارند. بعد زبانشان هم دراز است و همه را به دموکرات نبودن محکوم می کنند چون نمی خواهند با این ساواکی ها همکاسه شوند. همه ی حرفهای رضا پهلوی دروغ است و بس. تنها کاری هم که همه ی این سالها کرده اند ایجاد حسابهای قلابی اینترنتی هوادار رضا پهلوی است که اگر انقدر هوادار داشت در خارج یا داخل کشور همانطور که ذکر شد تظاهراتی مقابل رژیم برپا کرده بود، در نیویورک که از حمایت آمریکا نیز برخوردار است. تنها جریان سیاسی که بیش از رضا پهلوی دروغ می گوید رژیم اسلامی حاکم بر ایران است. نمی خواهم در کار شما فضولی کنم اما اگر جای شما بودم، به جای تلف کردن وقت خود در بحث با پادشاهی خواهان، از هر جناحی که باشند، بر اصلاح طلبانی تمرکز می کردم که از دی ماه 1396 تا کنون، هر روز از اصلاح طلبی می برند و به سکولار دموکراسی روی می آورند، چون خلاف رهبران اصلاح طلب، اکثر فعالان اصلاح طلب با نیت دموکراسی خواهی، از اول به آن احزاب اصلاح طلب پیوسته اند، چون فعالیت احزاب سکولار دموکرات در ایران، ممنوع بوده و هست.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

شانزدهم مرداد ماه 1398
August 7, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH