Sam Ghandchiسام قندچي  کیهان لندن برخلاف ظاهر، بلندگوی ساواکی های سلطنت طلب است و نه ژورنالیسم علمی

http://www.ghandchi.com/2800-kayhan.london.htm

مطالب مرتبط:  http://bit.ly/2MweVC3

 

kayhan.london

 

نشریه کیهان لندن که مدتهاست بصورت اینترنتی منتشر می شود در ظاهر ژورنالیسم علمی است، اما در واقع بلندگوی ساواکی های سلطنت طلب است. کافی است نگاهی به این خبر بیاندازید که از منبعی مجعول برای خراب کردن مهندس حشمت طبرزدی منتشر شده است. کجای دنیا یک روزنامه ی معتبر اینطوری خبر منتشر می کند. این قلم در یکی دو هفته اخیر تلاش کرد متمدنانه در این مورد به شاهزاده رضا پهلوی و سلطنت طلبان اعتراض کنم. اما به جای پاسخگویی، ساواکی های مأمور شاهزاده رضا پهلوی حملات سایبری شان علیه اینجانب را دوباره از سر گرفتند. شخصاً برایم نه امثال کیهان لندن اهمیت یا اعتباری دارد و نه همه ی حملات مأموران شاهزاده رضا پهلوی در 30 سال گذشته در اینترنت توانسته خاموشم کند. در مقابل حملات این جنایتکاران ساکت نمی شوم و هرچه بخواهند نیز می توانند به این کارهایشان ادامه دهند و لجن پراکنی را به سطح بالاتری برسانند. بگرد تا بگردیم. اینجا در غرب هم شما برای ما، ساواک محمد رضا شاه راه انداخته اید و کیهان زمان شاه را که ساواک آنرا اداره می کرد و ممیزی ساواک برای مطبوعات تصمیم می گرفت، می خواهید زنده کنید. زهی خیال باطل. آن توده ای ها و مائونیستهای واداده ی اپوزیسیون در دوران شاه نیز نتوانستند این آرزوی ساواک را تحت رژیم محمد رضا شاه به موفقیت برسانند، و امروز درباره آن سوابق خود ساکت هستند. آن چندتا اپوزیسیونی های سابق که حالا مسؤل انتشار خبرهای ساواکی ها شده اید، بروید مثل بقیه ساواکی ها دوباره صفحه میکس دات کام مرا با هزار ترفند ارسال گزارشهای دروغ سانسور کنید تا مقالات 24 ساعت گذشته ام را بلوک کند. اینجا دنیای آزاد است و مردم رییس جمهور زنده کشور را صبح تا شب نقد می کنند و آزادند، شما ما را بخاطر بحث درباره استبداد و جنایات رژیمی که 40 سال است ساقط شده و پادشاهش 39 سال پیش فوت کرده، می خواهید سانسور کنید و این بازی ها کار نمی کند. اما در دنیای آزاد فقط بی شرفی و بی اعتباری خودتان را نشان می دهید همانطور که همه ی تلاشهای سایبری های رژیم اسلامی و بودجه های میلیاردی برای آن جنایتکاران، اعتباری نیاورده و نمی آورد و مردم، رژیم اسلامی را نیز مثل سلفش رژیم محمد رضا شاه، براساس شکنجه و اعدام هایی که در اوین و دیگر زندانها کرده، قضاوت می کنند. آنهایی نیز که امروز در ظاهر با ژست زندانیان سیاسی قدیم دوران شاه هستند اما با ساواکی ها در همکاری هستند، بزودی دستهایشان رو می شود. از روزهای "قدرقدرتی" ساواک سالهاست که گذشته و درست است که آن ساواکی ها در دادگاه های جنایات علیه بشریت پس از 40 سال هنوز محاکمه نشده اند، اما آن روز هم دور نیست، و به کارهای امثال پرویز ثابتی ها که در دستگاه شاهزاده رضا پهلوی کار می کنند، رسیدگی خواهد شد. اجازه نخواهیم داد در دموکراسی غرب نیز 40 سال بعد از سقوط رژیم استبدادی شاه همان مطبوعات ممیزی شده ساواک را برای ما بعنوان ژورنالیسم علمی عرضه کنید. امروز دوران جنگ سرد نیست که دارو دسته ی سلطنت پهلوی بتواند از حمایت بی چون و چرای آمریکا بهره مند شود و کودتای 28 مرداد راه اندازد. شما کیهان لندن با این کارها به یک منبع خبری ساواکی های بی آبرو و بی اعتبار تبدیل شدید، صبر کنید و ببینید. ننگ بر عوامل بازماندگان ساواک محمد رضا شاه.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دهم مرداد ماه 1398
August 1, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH