Sam Ghandchiسام قندچي  دو کلمه رک و پوست کنده با شاهزاده رضا پهلوی درباره اتهام زنی امنیتی به یک شخصیت سیاسی

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2777-reza-pahlavi.htm

مطالب مرتبط: https://goo.gl/hoFqBA

 

reza-pahlavi-ettehaazani  

 

شاهزاده رضا پهلوی،

در شبکه های اپوزیسیون ایران در 30 سال گذشته به دلیل تمرکز فعالیتهای سیاسی در فضای مجازی، حضور با نام مستعار برای مخفی شدن نه از رژیم بلکه از مردم رایج شده که عده ای بطور ناشناس بخاطر اختلافات سیاسی از حربه ی اتهام زنی امنیتی علیه مخالفان خود سوء استفاده می کنند، و در اینترنت بیش از همه این کار را در 30 سال گذشته مأموران و نفوذی های سه جریان انجام داده اند: رژیم اسلامی حاکم، سازمان مجاهدین خلق، و سلطنت طلبان مرتبط با شما. مأموران رژیم اسلامی که قابل فهم است چرا این کارها را می کنند. اما، سازمان مجاهدین، حتی قبل از اینترنت این کارها را می کردند، از جمله دوست عزیز آقای مهدی خانبابا تهرانی را وقتی از شورای مقاومت استعفا داد، بعنوان مأمور رژیم معرفی کردند، اما نمی دانستند که اپوزیسیون خارج کشور تاریخ منسجم خود را دارد و کسانی نظیر مهدی خانبابا تهرانی همینطوری نیست که مورد اعتماد همه هستند، و در نتیجه خود سازمان مجاهدین خلق با این اتهام زنی بی آبرو شد. خوشبختانه در ماه های اخیر بنظر می رسد سازمان مجاهدین خلق این روشهای رفتار با مخالفان خود را کنار گذاشته، و به همین دلیل در چند ماه گذشته حتی یکبار این قلم به آنها برخوردی نکرده ام. اما جریان سوم، یعنی سلطنت طلبانی که به اشکال مختلف به شما مرتبط هستند. اینها بویژه در ماه های اخیر این نوع برخوردها را در اپوزیسیون با کسانی که به تازگی مخالفت خود را با سلطنت اعلام کرده اند، تشدید نموده اند. البته نمی توانند به فرد شناخته شده ای نظیر این قلم حمله کنند حتی به رغم سفرهایم به ایران که همیشه خودم از روز اول اعلام کردم، و اگر این بازی ها را کسانی در مورد امثال نگارنده این سطور انجام دهند، مثل مورد آقای مهدی خانبابا تهرانی خواهد بود که خودشان بی اعتبار می شوند، در واقع مأموران سازمان مجاهدین یکبار از این کارها درباره این قلم کردند و خودشان بی آبرو شدند و همانطور که گفته شد بنظر میرسد این بازی ها را دیگر متوقف کرده اند و امیدوارم این تغییر رفتار را ادامه دهند که بیش از هرچیز آنچنان کارهای سخیف درباره مخالفان سیاسی شان، به خودشان در اپوزیسیون لطمه زد وقتی اپوزیسیون منسجم خارج کشور با تاریخ طولانی را دست کم گرفته بودند. حالا، همه می دانند که حتی رژیم شاه، مهندس بازرگان را تحمل می کرد و در این رژیم نیز به دلائل مختلف مثلاً آقای دکتر محمد ملکی تحمل شده است. به هر حال منظور از این نوشته روشن است که خودم نیستم. ولی واقعاً دیگر این مأموران شما به تازگی شورش را در آورده اند. اگر به کسی اتهامات امنیتی می زنید باید با دلیل و برهان کسانی را که در اپوزیسیون سالها در این عرصه تخصص خود را ثابت کرده اند قانع کنید و شما خوب می دانید آن افراد چه کسانی هستند و بعد که تأیید شد، خودتان یا کسی با نام واقعی از سوی شما بهتر است با دلیل و مدرک این موضوع را درباره شخصیتی که سالها با او کار کرده اید، اعلام کنید، و نه آنکه با این کارهای سخیف و نامهای مستعار از روزی که وی با سلطنت مخالفت کرده، یکباره مورد حملات سربازان گمنام شما با نامهای دروغین مستعار، قرار گیرد و فکر کنید ما ابله هستیم و ادعاها و به اصطلاح مدارک این افراد با نام مستعار را که اول بهتر است خودشان را ثابت کنند، خواهیم پذیرفت. در واقع اگر این سنت شود از فردا هر کسی که امروز با شما دارد کار می کند اگر فردا نخواست کار کند، لابد این حداقل انتظارش باید باشد و حداکثر هم لابد نظیر داستان حزب پژاک خواهد بود که بر سر کسی که دیگر نخواسته با آنها کار کند، می گویند چه بلایی آورده و حزب پژاک هم پاسخی به این اتهام که عیناً نظیر کارهای طالبان در افغانستان است، ارائه نمی کند و اینکارها جنایت در عرصه عمومی است و به این راحتی نمی تواند یک تشکیلات سیاسی با این کارها در اپوزیسیون ایران دوام آورد. شما خیلی دوست دارید خود را بخشی از اپوزیسیون مدرن 150 ساله ی ایران بدانید اما خیلی این اپوزیسیون را دست کم گرفته اید. لطفاً مواظب باشید که سلطنت طلبان و کیهان لندن را تا سطح حزب پژاک پایین نیاورید وگرنه دور نخواهد بود که مردم شما را نیز مثل سازمان مجاهدین خلق که با مخالفان شورای مقاومت چنین کرد، خواهند شناخت و دیگر در اپوزیسیون اعتباری نخواهید داشت و تازه همانطور که ذکر شد در ماه های اخیر می بینیم که حتی مجاهدین رفتار خود را تغییر داده اند. رژیم اسلامی تلاش کرد که اعتبار زنده یاد مهندس عباس امیر انتظام را میان مردم به خاطر تماس با آمریکا از بین ببرد، اما اپوزیسیون با دقت همه ی حرفها را بررسی کرد و محتوای تماسها را ارزیابی نمود و این رژیم اسلامی بود که با اتهامات کذب در مورد محتوای تماسهای امیرانتظام با آمریکا، بی اعتبار شد. نمی شود به مردم اتهام دروغ زد و فکر کرد آنها را نابود کرده اید، بویژه وقتی کسی بعنوان شخصیت سیاسی در عرصه ی عمومی فعالیت می کند؛ فقط به همین شبکه های اصلی تلویزیونی در آمریکا نگاه کنید که سه سال است به بسیاری از مقامات دولت پرزیدنت ترامپ اتهام ارتباط با روسیه زده شده است اما همینطوری کسی قبول نمی کند و دادگاه ها در این کشور دموکراتیک بررسی می کنند. درست است ایران همیشه به استثناء چند سالی کوتاه، همیشه دیکتاتوری بوده اما همین امر باعث شده که اپوزیسیون ایران 150 سال تجربه ی بازی های نفوذی ها و مأموران دیکتاتورها را داشته و از پزشک احمدی ها و محاکمه ی او بعد از سال 1320 تا دوران ساواک و امروز هم وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در ایران و خارج، و بازمانده ساواک سلطنت در آمریکا، اینهمه را دیده ایم، اپوزیسیون مدرن ایران بیش از 150 سال قدمت فعالیت در زیر یوغ استبداد دارد و اگر سلطنت طلبان همیشه در پوزیسیون بوده اند و در 40 سال اخیر تازه می خواهند در اپوزیسیون جایگاهی پیدا کنند، بهتر است خود را با این کارها خراب نکنند. اگر مدرکی ضد افراد دارید که با آن متخصصانی در اپوزیسیون که ذکر شد و شما در ارتباط با آنها هستید، چک کرده اید و تأیید شده، با مدرک این اتهامات را اعلام کنید و نه از طریق نامهای مستعاری که هر روز مأمورانتان می سازند و حتی در روزنامه کیهان لندن هم با همان نامهای قلابی اتهامات را علیه آن شخصیت سیاسی در ایران، درج کرده اید و آن روزنامه را هم با این کارها بی اعتبار می کنید. اینهمه، لطمه ای دیگر از سوی شما به اپوزیسیون خواهد بود که حتی تجربه فعالیت و حتی یک کتک خوردن و بازداشت ساده توسط پلیس را در حد یک سمپات هر جریان اپوزیسیون، در همه ی عمرتان در یک تظاهرات واقعی خیابانی کسب نکرده اید، و ادعای رهبری اپوزیسیون می کنید. با جان فعالان سیاسی که شجاعت دارند و در شرایط زیر یوغ استبداد در ایران از زندگی خود و خانواده شان مایه می گذارند، بازی نکنید. اگر مدرک واقعی دارید، خودتان شخصاً با شجاعت بیایید و اعلام کنید. با سپاس از توجه شما.

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و ششم تیر ماه 1398
July 17, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH