Sam Ghandchiسام قندچي آیا خبر ارتکاب چنین جنایتی توسط پژاک صحت دارد
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2735-pejak.htm

مطالب مرتبط:  http://bit.ly/2IXfWRp 

 

pejak3.png 
 

روز گذشته خبری در وبسایت گزارشگران درباره ی قتل یک عضو سابق پژاک، توسط آن سازمان، به خاطر خروج از پژاک، منتشر شده است. نمی دانم این خبر صحت دارد یا نه و امیدوارم تشکیلاتهای سیاسی کردستان در این رابطه اطلاع رسانی کنند.

 

در گذشته در بسیاری از احزاب سیاسی ایران این سنت ضد دموکراتیک وجود داشته که درباره کسانیکه تشکیلات را به هر دلیلی ترک می کنند، بدگویی های زشتی از سوی آن تشکیلاتها علیه آنها راه می افتاد و به همین علت در طرح پیشنهادی پلاتفرم حزب آینده نگر در این رابطه بند زیر با شفافیت کامل آمده است:

 

"حق جدائی علنی از حزب: حزب آینده نگر ایران در عین كوشش جهت عضو گیرى، و ضمن تأکید برمسئول بودن اعضاء در مقابل برنامه ى حزب، می بایست در عین حال مدافع حق هر عضو براى جدایى علنى از حزب باشد. بعبارت دیگر خروج از حزب بایستى كاملأ آزاد بوده، و هیچگونه ترس و تهدیدى براى اعضاء بخاطركناره گرفتن از حزب وجود نداشته باشد."

 

 

آنچه در مقاله ی مورد اشاره در بالا نوشته شده، نظیر قتلهایی است که طالبانِ افغانستان در مورد کسانی انجام داده و می دهد که آن تشکیلات مخوف را ترک کرده اند، و اگر صحت داشته باشد، ضروری است بعنوان قتل و نقض آشکار حقوق بشر از سوی همه ی اپوزیسیون ایران به شدت محکوم شود و تشکیلاتهای حقوق بشر پیگیری کنند.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هشتم تیر ماه 1398
June 29, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH