Sam Ghandchiسام قندچي  آقای طبرزدی سؤال این است که با احزاب اصلاح طلب چه کار باید کرد؛ و پاسخ مهندس طبرزدی

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2791-tabarzadi-eslahtalaban.htm

مطالب مرتبط:  https://goo.gl/kkbkSv

http://bit.ly/2GxkGvs    http://bit.ly/2vUmQ2A

پی نوشت پنجم مرداد ماه 1398: پاسخ مهندس طبرزدی درباره خاتمی و احزاب اصلاح طلب: پاسخ زیر را آقای طبرزدی 5 ساعت بعد از انتشار این مقاله در فیسبوک درج کرده اند: http://bit.ly/2KdCT1Y

"تاریخ مصرف انها برای حفظ رژیم به سر امده است. بخشی از انها که به صف مردم پیوسته و برای رهایی از ستم حکومت ایدئولوژیک همکاری کنند، در اینده امکان فعالیت خواهند اشت.برای اینکه در حافظه ی مردم از خود نقش مثبتی به جا گذاشته اند. اما ان بخش که به پیروی از خاتمی همچنان بر حفظ رژیم تاکید میکنند، سرنوشت خود را به خامنه ای و سردادان سپاه گره میزنند. کارکرد احزاب اصلاح طلب به عنوان حزب هایی دو زیست تا حدود زیادی بی اثر شده و البته این امر در انتخابات اسفند ماه اشکارتر خواهد شد. مقایسه ی احزاب اصلاح طلب با حزب کمونیست در چین،دقیق نیست. برای اینکه در ایران، با وجود همه ی تناقض های فکری و رفتاری جناح های اصلاح طلب و اصولگرا،اما همچنان بر مسئله ی افکار عمومی از طریق انتخابات استصوابی تکیه میشود. پاسخ من به خاتمی از این دیدگاه مورد ارزیابی است. به او گفتم تو ایا به اصل حق انتخاب ازاد که از سوی حکومت مورد تایید خودت و با سرنیزه سلب شده است باور داری که کاسبکارانه از شهروند میخواهی از ان به نفع بقای رژیم استفاده کند؟برای اینکه خاتمی ریاکارانه،بر مسئله ی انتخابات تاکید دارد اما گمان نمی کنم در چین،چنین ادبیات و گفتمانی موضوعیت داشته باشد. پس نقش احزاب اصلاح طلب را به افکار عمومی و تصمیم جمعی بسپاریم. همچنان که مردم در پس از انقلاب همین رویکرد را در برابر حزب رستاخیز داشتند."
 

tabarzadi-etehademellat  

 

روز گذشته ویدیویی از آقای مهندس حشمت طبرزدی منتشر شده که به وقایع روز مرتبط با ماجراجویی های منطقه ای رژیم اسلامی در ایران پرداخته و به اظهارات اخیر سید محمد خاتمی رهبر اصلاح طلبان ایران در ارتباط با اوضاع کنونی و انتخابات سال جاری نیز، واکنش نشان داده اند. خیلی روشن بگوییم امروز بحث نه بر سر آقای خاتمی است و نه دیگر رهبران اصلاح طلب نظیر آقای میرحسین موسوی، خانم زهرا رهنورد یا آقای مهدی کروبی؛ چه دوست داشته باشیم و چه نه، حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با آن نام مشمئز کننده، بزرگترین حزب سیاسی در ایران است. خانم هنگامه شهیدی به خاطر کوچکترین مخالفت با رهبری اصلاح طلبان به زندان افتاد و کلی انفرادی را تحمل کرد و تازه پس از نزدیک به یکسال می گویند ممکن است مرخصی به ایشان بدهند. اجازه دهید از بحث افراد بگذریم، چه موافقان رهبری اصلاح طلبان و چه مخالفان! اصلاً کشور دیگری را مثال بزنیم. امروز در چین کمونیست دیگر تنها حزب قانونی در کشور که همان حزب کمونیست چین است حزبی نیست که در سال 1921 تعداد اعضایش از تعداد انگشتهای دو دست تجاوز نمی کرد، بلکه حزبی است که 97 میلیون عضو دارد و تنها حزب کشور است و همه ی موضوعات درباره اشتباهات مارکسیسم را هم سالهاست بحث کرده ایم و می دانیم که آن حزب را نمیشود با احزابی نظیر حزب دموکرات و حزب جمهوریخواه در آمریکا و نقش آنها در استقامت دموکراسی در ایالات متحده، مقایسه کرد، بلکه حزب کمونیست عامل استبداد در چین است، با اینهمه، سؤال برای هر کسی که خواهان اصلاحات یا تغییر در چین باشد، این است که با چنین حزبی که نزدیک به 100 میلیون نفر عضو دارد، چه کار باید کرد. البته رژیم حاکم بر چین پاسخ آنرا داده و به تازگی آقای شی جین پینگ رهبر آن کشور، خود را در کنگره همان حزب کمونیست، رهبر مادام العمر چین اعلام کرد و برنامه هایش هم روشن است. در ایران نیز باید درباره آینده ی احزاب اصلاح طلب بحث کرد بویژه بعد از خیزش 96، این بحث امری حیاتی برای همه ی اپوزیسیون ایران است، کاری که خانم هنگامه شهیدی آغاز کرد و خفه اش کردند. شخصاً نه خانم دکتر هنگامه شهیدی را می شناسم و نه تماسی دارم و نه با بقیه آشنایی یا تماسی دارم، و فقط از روی خبرها در اینترنت دارم بحث می کنم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پنجم مرداد ماه 1398
July 27, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH