Sam Ghandchiسام قندچي تولد چالش تازه ای در صفوف اصلاح طلبان در برابر رهبری با عنوان جنبشهای حق طلبانه علیه سرکوب
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2764-chaleshe-tazehe-eslahtaban.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2G8uRqa

پی نوشت 23 تیرماه 1398: مهستان یکشنبه 14 ماه ژوئیه  http://bit.ly/2NWLQBZ

 

chaleshe-tazehe-eslahtaban 
 

شخصاً نمی دانم این چالش تازه که در زیر توضیح خواهم داد، در برابر رهبران اصلاح طلبان بعد از سخنرانی هفته ی گذشته ی سید محمد خاتمی که در آن گفته بود «ممکن است براندازان موفق شوند»، شکل گرفته یا پیش از آن! می دانیم اصلاح طلبان همیشه با فروتنی کاذب می گفتند در پی کسب قدرت نیستند اما چندین دوره تصدی مقام ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس و آخرین بار هم حمایت از فراکسیون امید در انتخابات 1394 دیگر شبهه ای در این رابطه باقی نمی گذارد که آنها خلاف تواضع قلابی همیشه در پی کسب قدرت بوده اند و البته از دیدگاه نگارنده این سطور کار غلطی مبارزه برای کسب قدرت نیست و مخالفتم با اصلاح طلبان به خاطر محتوای ارتجاعی برنامه های اصلاح طلبان بویژه عدم حمایت آنها از شرکت دادن احزاب سکولار در قدرت در این 40 سال بوده است. اما اینها حرف تازه ای نیست و موضوع این نوشته بحث دیگری است.

 

در پی خیزش دی ماه 96 شکاف در احزاب اصلاح طلب هر روز عمیق تر شده است و شاید سخنرانی هفته پیش سید محمد خاتمی آخرین پرکاهی بود که پشت شتر را شکست وقتی هدف او داغ کردن تنور انتخابات بود. در داخل ایران اساساً سخنرانی هفته ی گذشته ی سید محمد خاتمی صفوف اصلاح طلبان را بیشتر از هم گسست و جریان تازه ای در میان هواداران پیشین آنها شروع شده که می گویند حاضر نیستند وقت خود را برای رساندن اصلاح طلبان به کرسی های مجلس یا ریاست جمهوری و کلاً انتخابات تلف کنند و از این پس می خواهند انرژی خود را برای «جنبشهای حق طلبانه علیه سرکوب»، صرف کنند و بعنوان مثال از جنبش خشم در اسپانیا، جنبش مقاومت انتفاضه فلسطینی ها، جنبش همبستگی لهستانی ها در زمان شوروی نام می برند و بروشنی هدف را مقابله با سرکوب مردم ایران که 40 سال است توسط کوکلاکس کلان های اسلامی حاکم بر ایران انجام شده، اعلام می کنند.

 

در چند هفته ی اخیر آقایان میلاد آقایی و منوچهر یزدیان و خانم سپیده قیاسوند از حزب سکولار دموکرات ایرانیان نیز در ارتباط با چگونگی شکل گیری جنبش ها و سازماندهی آنها و مشخصاً جنبشهای سکولار دموکرات بحث کرده اند و می دانیم بیش از یک دهه است که دکتر اسماعیل نوری علا جنبش سکولار دموکراسی ایران را با استراتژی ایجاد آلترناتیو سکولار دموکرات، سازمان داده است. آیا این دو حرکت یکی در میان برخی اصلاح طلبان پیشین و دیگری در میان سکولار دموکراتها ممکن است به شکلی بتوانند همسو عمل کنند و به یکدیگر یاری رسانند؟ آینده نشان خواهد داد ولی ریزش شدید در صفوف اصلاح طلبان، غیرقابل انکار است و همه ی تلاشهای امثال نایاک در خارج کشور برای کمک به سرپانگهداشتن رهبران اصلاح طلب نتیجه نداده و هرروز بیشتر سالها فریبکاری اصلاح طلبان و نایاک برای منحرف کردن اپوزیسیون خارج کشور از خواست تغییر رژیم، بر ملا می شود.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیستم تیر ماه 1398
July 11, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH